Vuolyudzāni

 

18. atklātās latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādes nolikums

 1. Olimpiādes mērķis un uzdevumi:

1.1. Skolu jaunatnes vidū popularizēt Latgales kultūrmantojumu,

1.2. Nostiprināt izpratni par latgaliešu rakstu valodu kā svarīgu latviskās identitātes daļu,

rosinot izglītojamo interesi par latgaliešu valodu un kultūrvēsturi;

1.3. Veicināt kultūras vērtību un izcilāko novadnieku apzināšanu.

2. Olimpiādes dalībnieki: vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu komandas 3–5 izglītojamo sastāvā.

3. Olimpiādes organizētāji: Valsts izglītības satura centrs, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija (LVLKSA), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra, Rēzeknes novada pašvaldība, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.

4. Olimpiādes norise:

4.1.0. 1. posms — skolas olimpiāde:

4.1.1. norises laiks skolā — olimpiāde notiek līdz  2018. gada 12. aprīlim;

4.1.2. olimpiādes uzdevumus izstrādā skolā;

4.1.3. darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas žūrijas komisija.

4.2.0. 2. posms — valsts atklātā olimpiāde:

4.2.1. norises laiks un vieta — 2018. gada 21. aprīlis, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Dzirnavu iela 3a;

4.2.2. uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta un Latvijas Universitātes docētāji;

4.2.3. darba ilgums 180 minūtes (10:00–13:00);

4.2.4. olimpiādes uzdevumus komanda veic kolektīvi;

4.2.5. darba saturs: tests, uzdevumi latgaliešu rakstu valodā; radošie uzdevumi, skolēnu darbu prezentācijas.

 1. Olimpiādes uzdevumu tēmas:

1) latgaliešu rakstu valoda (rakstu valodas prasmes);

2) Stefānija Uļanovska „Poļu Inflantijas latvieši” (1891, 2011, 2017);

3) Latgale un latgalieši TV raidījumos 2017.gadā;

4) Ontonam Slišānam – 70;

5) Latgales kultūrtests (mūsdienu latgaliskās aktivitātes, notikumi, jubilejas).

 1. Pieteikumi olimpiādei jāiesniedz līdz 2018. gada 14. aprīlim LVLKSA, sūtot uz e-pastu (lvlksa@inbox.lv). Pieteikumā jānorāda skola, klase, izglītojamā vārds un uzvārds, kā arī atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds.

Kontaktpersona — Veronika Dundure (tel.: 26481524)

7. Vērtēšana un apbalvošana

Olimpiādes rezultātus vērtē LVLKSA un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta kopīgi izveidota vērtēšanas komisija. Rezultāti tiek paziņoti olimpiādes dienā. Godalgoto vietu ieguvējas komandas un to dalībnieki individuāli saņem balvas, pārējie dalībnieki — piemiņas veltes.

Informāciju var atrast www.visc.gov.lv un lakuga.lv

 8.Izmantojamie avoti

Latgaliešu rakstu valoda

 1. Valsts valodas likuma 3. pants. www.likumi.lv
 2. LR Tieslietu ministrijas Valsts Valodas centrs (2008). Latgaliešu pareizrakstības nosacījumi: http://www.lu.lv/filol/latgalistica/doc/LGPNusacejumi.pdf
 3. Cybuļs J., Leikuma L. Latgalīšu ābece (lementars). 2. daļa. Lielvārde: Lielvārds, 1992.
 4. http://www.lakuga.lv/raksteiba/

Stefānija Uļanovska „Poļu Inflantijas latvieši” (1891, 2011, 2017)

Zynuošonai: Gruomota pyrmū reizi ir izdūta 1891. godā pūļu volūdā Pūlejā, 2011. godā serejā „Latgalistikys biblioteka” tei izguoja Latvejā, bet 2017. godā pyrmū reizi materials beja tulkuots latvīšu literarajā volūdā, pīmārus rokstūt latgaliski. Olimpiadei ir izmantojams pādejais izdavums.

Poļu Inflantijas latvieši, īpaši Rēzeknes apriņķa Viļānu pagasta: Etnogrāfisks tēlojums (2017). atb. red. A. Juško-Štekele, A. Kļavinska. Rēzekne: RTA. 

Latgale un latgalieši TV raidījumos 2017. gadā 

Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. LNT. https://skaties.lv/tema/atklaj-latgolu-ar-kristapu-rasimu/

Cytaidi latvyskais. 2017. LTV1. https://ltv.lsm.lv/lv/dokumentalie/cytaidi-latviskais/

Sajūti Latgali. 2.sezona. Studija 3KM. https://ltv.lsm.lv/lv/dokumentalie/sajuti-latgali/

Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība. LTV1. https://ltv.lsm.lv/lv/dokumentalie/cytaidi-latviskais/visi/

Vīnuoti, tok na vīnaidi. Latgales Reģionālā televīzija. http://www.lrtv.lv/vinuoti-tok-na-vinaidi

Ontonam Slišānam – 70

 1. Slišāns O. (2003). Atnadzis jeb šis labvēlīgais latgaliskums: eisfeletoni, ironeskys, navolūdys, apvolūdys, osruneibys, fabulys, lugys, esejis, problemroksti, atmiņu skicis, eisī stuosti, ailis, miniaturys. Rēzekne : z./s. Jākupāni GIRG.
 2. Slišāns O. (2007). Tītupats. Rēzekne: z/s Jākupāni, GIRG.
 3. Slišāns O. (2008). Dzeja. CV. Šuplinska I. (sak., 2008). Susātivs. Myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja. Rēzekne: LgSC. 83.–98. lpp.
 4. Slišāns O. http://iepazisimies.rta.lv

Pamatvaicuojumi par 2. olūtu, puorejī nūruodeiti O. Slišāna dzeivis faktu īgiušonai. Var skaiteit piec izvielis.

Latgales kultūras tests (mūsdienu latgaliskās aktivitātes, notikumi, jubilejas)

 1. www.lakuga.lv
 1. latgale.lv
 2. http://iepazisimies.lv
 3. http://journals.ru.lv/index.php/LATG (Via Latgalica, Nr. 8)
 4. lingvistiskakarte.lv (latgalistika)

Nolikumi

18.atkl.latg.olimpiāde

18.atkluotuo olimp.-1

18. Vuolyudzāni