Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu un pedagogu kopbilde

LielaBilde_60x90cm_1gb

Bildes

no skolas rīkotajiem pasākumiem

Kontakti

Viļānu iela 2, Rēzekne, Latvija, LV-4601

646-07372 (sekretāre), 646-07371 (direktors), 646-07370 (vietnieki) FAX: 64622638

rv1g@rezekne.lvwww.rv1g.lv