Uzņemšana 7. klasē

Nāc uz Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju un kļūsti par vienu no mums!

Informācija par uzņemšanu 7. klasē

  1. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija piedāvā apgūt pamatizglītību sekojošās izglītībās programmās:
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma.
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
  1. Pretendentu vecāki iesniedz dokumentus personīgi no 3. jūnija no plkst.8.00 – 15.00 ģimnāzijas kancelejā  Viļānu ielā 2 (Rēzeknes 4. vidusskolas telpās).
  • klases liecības oriģinālu ( ar skolas zīmogu un direktora/es parakstu);
  • Medicīnas dokumentu oriģinālu – forma 026/u,063/u;
  • Vecāku iesniegumu.

 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija piedāvā dienesta viesnīcu

 

 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vadības komanda

Tālrunis uzziņām: 64607372, mob.29417981

Informācija par uzņemšanu 7. klasē

 

 

page0001

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija piedāvā dienesta viesnīcu.

Kontakttālruņi: 64607372, mob. 26493049, 29417981.