Uzņemšana 7. klasē

Nāc uz Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju un kļūsti par vienu no mums!

Informācija par uzņemšanu 7. klasē

  1. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija piedāvā apgūt pamatizglītību sekojošās izglītībās programmās:
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma.
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
  1. Pretendentu vecāki iesniedz dokumentus personīgi no 1. jūnija līdz 29. jūnijam no plkst.8.00 – 15.00 ģimnāzijas kancelejā Dzirnavu ielā 3a, no 2. jūlija plkst. 8.00 – 15.00 Viļānu ielā 2 (Rēzeknes 4. vidusskolas telpās).
  • klases liecības oriģinālu ( ar skolas zīmogu un direktora/es parakstu);
  • Medicīnas dokumentu oriģinālu – forma 026/u,063/u;
  • Vecāku iesniegumu.

 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija piedāvā dienesta viesnīcu

Informatīvā sanāksme Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem notiks 27. augustā plkst. 10:00 Viļānu ielā 2.

 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vadības komanda

Tālrunis uzziņām: 64607372, mob.29417981

Informācija par uzņemšanu 7. klasē

 

 

page0001

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija piedāvā dienesta viesnīcu.

Kontakttālruņi: 64607372, mob. 26493049, 29417981.