Seminārs “Skolēnu sasniegumu vērtēšana”

3.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika seminārs “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana”. Semināra vadītājs Mg.paed.,VISC vecākais referents Kaspars Špūle aktualizēja jautājumus par vērtēšanas kritērijiem, pārbaudes darbu kvalitāti, izstrādi un analīzi.

IMG_7350