Rēzeknē viesojas matemātikas skolotāji no Ogres

24.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās 30 matemātikas skolotāji, pārstāvot daudzas Ogres un tās apkārtnes skolas, arī Ogres Valsts ģimnāziju.

Pieredzes pasākumā 11.klašu skolēni skolotājiem prezentēja zinātniski pētnieciskos darbus “Lodē ievilktu regulāro daudzskaldņu sakarības” un “Spēļu komplekts “No L-veida trimino saliekamas saules gadskārtu zīmes””(vadītāja Ļubova Mitrošenko), klātesošos uzrunāja direktors Jānis Poplavskis, direktora vietniece izglītības jomā Sandra Drelinga. Direktora vietniece informatizācijas jautājumos Vēsma Poplavska dalījās pieredzē par atklāto matemātikas olimpiāžu organizēšanu, un ģimnāzijas matemātikas skolotāja, pilsētas matemātikas skolotāju MA vadītāja Jeļena Pikuma stāstīja par pasākumu organizēšanu skolēniem pilsētas līmenī.

IMG_7566IMG_7563IMG_7564