Radošo darbu konkurss

Mums Latvija  ir mīļa, svarīga, un vislabākā vieta, kur dzīvot. Šī gada radošo darbu konkursa 7.-9.un 10.-  12.klasēm laureātiem tā ir bijusi iespēja  attīstīt radošās rakstīšanas iemaņas, padziļināt izpratni par Latgales novada skaistākajām vietām, tradīcijām, vērtībām, apliecināt piederību novadam un valstij, stiprināt latvisko un latgalisko kultūridentitāti, tā ir iespēja paust savas domas par tēmām: „Varai pieder laicība, taisnībai mūžība”(Franča Trasuna vārdi), „Mana Māras zeme” un „.. es esmu tikai laika izteicējs”(Raiņa vārdi). Konkursam tika iesniegti 34 radošie darbi, vislielākais iesūtīto darbu skaits ir bijis 10.-12.klases skolēnu grupā. Konkursā pārstāvēta Nautrēnu vidusskola, Rekavas vidusskola, Kaunatas vidusskola, Preiļu 2.vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils 9.vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes Katoļu vidusskola un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija.

Konkursa virsuzdevums – radošie darbi un rakstīšana kā viena no klasiskākajām un senākajām mācīšanās metodēm. Rakstīšana, kas dod iespēju ne tikai mācīties, bet arī sniegt savu devumu, piedāvājot idejas vai pieredzi. Rakstīšana palīdz sakārtot domas un var pat dziedēt sāpīgas pagātnes pieredzes atstātas rētas, pārvēršot grūtības un pārdzīvojumus iedvesmas stāstos. Rakstīšana ir arī viens no pašizpausmes veidiem, un viena no radošās rakstīšanas uzdevumu lieliskākajām iezīmēm ir tā, ka tie palīdz tapt radošiem un neparastiem tekstiem.

Un par  radošās rakstīšanas būtību var uzskatīt iespēju katram apzināties savu radošuma potenciālu, sajust prieku par tēlainās domāšanas attīstīšanas procesu, prasmi darboties ar vārdu, apzināties savu spēju daudzveidību vēl vienā mākslas jomā.

     Radošo darbu konkursa vērtētājiem bija savs uzdevums – izvērtēt. Šī gada radošo darbu konkursa vērtētāji: neatkarīga žūrija – dzejniece, scenāriste, dziesmu tekstu autore Ineta Atpile – Jugane un Latgales vēstniecības “Gors” mārketinga nodaļas vadītāja Edīte Husare.

Sveicam 2.vietas ieguvēju Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 8.klases skolnieci Diānu Bernāni! Pateicamies skolotājai Indrai Gailītei par ieguldīto darbu, atbalstu un panākumu veicināšanu!

Sveicam konkursa laureāti, 2.vietas ieguvēju Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieci Samantu Borovikovu! Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu, atbalstu un panākumu veicināšanu!

     “Es ieausts neredzamiem dzīpariem šīs zemes liktenī. Mana spēka josta vijas un nebeigs vīties nekad, jo likteņupes ūdeņi, Māras zemes ticība un Dieva dotās zemes auglība riņķos, dzīvos un pukstēs mūžīgi manā spēka jostā. Mana Latvija, es vienmēr tevi skaušu un vīšu savā spēka jostā! Mana tauta ir mana ģimene. Mana dārgā Latvija ir manas mājas. Lai kurp mani vestu pasaules skarbie ceļi, te es vienmēr jutīšos kā mājās. Man nav svarīgas nelabvēļu domas par manu tēvzemi, jo tas nemainīs manu nostāju. Es vienmēr stāvēšu stalti, turēšu roku uz sirds un dziedāšu Latvijas valsts himnu, jo tā ir kā dzīvības eliksīrs, kas dod man iedvesmu sargāt Latvijas vārdu. Es mīlu Latviju.  Saules mūžu Latvijai!”” (fragments no radošā darba)