Projektu nedēļa RV1.Ģ

No 8.līdz 12.februārim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā aizritējusi projektu nedēļa, kuras ietvaros 10.klašu skolēni apmeklēja nodarbības un apguva skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības pamatprincipus,  zināšanas par pētnieciskā darba struktūru, teorētiskās un praktiskās daļas būtību, pētījuma metodēm un noformēšanu. 11.klašu skolēni projektu nedēļā iesniedza un aizstāvēja zinātniski pētnieciskos darbus humanitāro, sociālo un dabaszinātņu sekcijās un prezentēja pētnieciskos darbus ģimnāzijas ZPD lasījumos. Projektu nedēļa noslēdzas ar 12.klašu skolēnu Žetonu vakaru.

 

IMG_7223[1]IMG_7228[1]IMG_7238[1]IMG_7226[1]IMG_7230[1]IMG_7227[1]