Projekta Erasmus + STEM C1apmācības Turcijā.

Erasmus + projekta  KA201 “Let’s STEM it” ietvaros no 6.līdz 10.janvārim  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas delegācija – 1.RVĢ direktors Jānis Poplavskis, dabaszinību un bioloģijas skolotāja Vita Ulbicāne un datorzinību skolotājs? Edgars Žogots, projekta koordinators Inta Ozolniece piedalījās projekta apmācībās Turcijā (Antālijā). Uzņemšanas programmas ietvaros tika organizētas izglītojošas nodarbības STEM jomā. Partneriem bija unikāla iespēja apmeklēt pirmo un vienīgo profesionālo aviācijas vidusskolu Turcijā ( Aksu Aircraft Maintenance Tehnology Vocational and Tehnical Anatolian High School.) Skolā mācās jaunieši līdz 17 gadiem, skolas programma ir paredzēta 4 gadiem.

Tā kā projekta mērķis ir attīstīt skolotāju un pedagogu kompetences – īpaši integrēto STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas) mācīšanas prasmes, kas balstītas uz sadarbības problēmu risināšanu (CPS), tad starp projektā iesaistītajām valstīm notika pirmā dalīšanās pieredzē (C1 ).

Ģimnāzijas pedagogi ļoti pozitīvi izteicās par projektu: “Mēs ļoti novērtējam iespēju apmeklēt Turciju. Tā ir pavisam citāda kultūra un dzīvesveids. Paldies Erasmus+ projektam par šīm sniegtajām iespējām. Mēs dzīvojam dinamiskā tehnoloģiju attīstības laikmetā, kurā katrai prasmei, ko mācām bērniem, jāpaver   spēju atrast savu dzīves ceļu. Mūsdienu bērniem jābūt daudzfunkcionāliem, elastīgiem un spējīgiem efektīvi rast problēmu risinājumus, t.sk. tām, kas saistās ar tehnoloģijām. Šis pieredzes apmaiņas brauciens Erasmus+ programmā deva iespēju apskatīt kā STEM priekšmetos strādā citās valstīs un gūt noderīgas atziņas priekš sevis, kas noderēs turpmākajā darbā.

Programmas galvenais princips – ir dalīties pozitīvā mācību pieredzē. Pasākuma organizatori bija pacentušies, lai mēs justos ļoti gaidīti, iepazīstinot ar Turcijas tradīcijām, ēdieniem, unikāliem apskates objektiem, mācību programmām, skolām, mācību materiāliem, praktiskām nodarbībām, kas ir neaizstājama pieredze turpmākajam darbam. STEM (science, technology, engineering, math) – šie mācību priekšmeti un zinātnes nozares ir tās, uz kurām balstās mūsdienu un nākotnes skolēni, attīstot loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes, tāpēc savstarpēja valstu sadarbība to noteikti veicina. Man ļoti patika šis brauciens, gūtās atziņas noteikti izmantošu mācību procesā.

Atgriežoties no projekta apmācībām ar saviem iespaidiem projekta dalībnieki dalījās ar kolēģiem un sniedza informāciju par uzņemošās partnervalsts darbības sfērām un izglītības sistēmu. Erasmus+ personāla mobilitāte ir noderīga, lai veicinātu savstarpēju sadarbību starp skolām un gūtu jaunu pieredzi, ko turpmāk var integrēt ikdienas darbā.

Pateicamies ģimnāzijas pedagogiem un projekta dalībniekiem par ieguldīto laiku pirmajā mobilitātes norisē un īstenošanā.

Projekta darba grupa