Profesionālās pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem

      8.un 9.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notiek profesionālās pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem “Aktīva mācību procesa nodrošināšana angļu valodas stundās sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā” (lektore Dace Miška). Profesionālās pilnveides programmas ietvaros skolotāji izvērtēs dažādus aktīva mācību procesa aspektus, analizēs aktuālus metodiskos paņēmienus skolēnu individuālo prasmju pilnveidei  un satura pielāgošanai skolēnu spējām. Kursu organizētājs – Rēzeknes pilsētas angļu valodas skolotāju MA vadītāja, ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Olga Supe.

IMG_7220