Pieredzes apmaiņa Jelgavā

2.aprīlī Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu mūzikas, vizuālas mākslas un literatūras skolotāji (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 3.,4.,5.un 6.vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas,  Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotāji) viesojās Jelgavas 4.vidusskolā un Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

Jelgavas 4.vidusskolā skolotājiem bija iespēja apmeklēt atklātās mūzikas un vizuālās mākslas mācību stundas, vērot kora “Spīgo” mācību stundas, gatavojoties koru skatēm, savukārt Jelgavas Valsts ģimnāzijā skolotāji vēroja latviešu valodas un literatūras atklātās mācību stundas, analizēja vērotās stundas, dalījās pieredzē par paveikto projekta “Skola 2030” ietvaros, kā arī aktualizēja jaunāko informāciju mācību saturā un pieejā pamatizglītības un vidusskolas posmā, mācīšanās snieguma līmeņu aprakstos.

Skolotājiem bija ekskursija Jelgavas pilī. Pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts sadarbībā ar pilsētas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu koordinatoriem un pilsētas Izglītības pārvaldi.

20190402_13420620190402_145809