Pasaules lielākā mācību stunda

2019.gada 30. oktobrī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10. M1 (24 skolēni) un 10. M2H (20 skolēni) klašu skolēni iesaistījās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas organizētajā izglītības akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda”, kurā, strādājot darba grupās, iepazina ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības jeb globālos mērķus. Centās izprast to savstarpējo saistību. Izvēlējās un piedāvāja savu globālo mērķu modeli. Noteica, kuri no mērķiem attiecināmi un veido biosfēras pamatu, un kuri attiecināmi uz sabiedrības un ekonomikas sfēru. Bija jāpārdomā, kas notiktu pasaulē, ja nebūtu biosfēras, un kā/ vai tas ietekmētu pārējo globālo mērķu sasniegšanu. Stundas noslēgumā skolēni rakstveidā apliecināja savu personīgo apņemšanos, kā jau ikdienā ar savu rīcību vai attieksmi viņi varētu palīdzēt pasaulei sasniegt kādu no 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tādējādi veicinot labākas un kopīgas nākotnes veidošanu.

Apkopojot iesniegtos datus, globālo mērķu sasniegšanas plānos skolēnu apņemšanās skāra 12. (Atbildīgs patēriņš) un 13. (Planētas aizsardzība) globālos mērķus. Skolēnu vislielākā uzmanība tika pievērsta plastmasas izmantošanas ierobežošanas pasākumiem (29 atbildēs no 44), t.sk. plastmasas iepakojuma un plastmasas pudeļu izmantošanas ierobežošanai ikdienā, kā arī apņemšanās iesaistīties dažādās dabas atjaunošanas un atkritumu savākšanas aktivitātēs (17 atbildēs no 44). Skolēnu globālo mērķu sasniegšanas sarakstā tāpat bija konstatējamas apņemšanās atbildīgāk patērēt gan produktus, gan citas vajadzības (5 no 44) un pievērsties atkritumu šķirošanai (5 no 44). Tā kā šodienas jaunieši ir arī rītdienas sabiedriskās domas ietekmētāji, lēmumu pieņēmēji un pat plašu sabiedrības grupu rīcības iniciatori, tad cerīgi būtiska šķita dažu skolēnu (3 no 44) apņemšanās iesaistīties sabiedrības izglītošanas aktivitātēs par globālajiem mērķiem.

Paldies kulturoloģijas pedagoģei I. Juškānei par stundas organizēšanu.

pasaules stunda3 pasaules stunda2 pasaules stunda1