Pasākums “Laureāts”

2017.gada 10.maijā ģimnāzijā pasākumā “Laureāts” tika sveikti Rēzeknes pilsētas, Latgales novada un valsts mācību priekšmetu, atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātnisko konferenču un konkursu uzvarētāji, viņu vecāki un skolotāji. Tika pasniegtas 2016./2017.m.g. nominācijas – nomināciju “Gada sasniegums” saņēma 9.m2 klases skolniece Ermīne Krustāne par sasniegumiem mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 18.valsts olimpiādē (skolotāja Velta Dzervinika), nomināciju “Gada laureāts” saņēma 8.m1 klases skolniece Lauma Skarbinīka par sasniegumiem mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 18.valsts olimpiādē (skolotāja Velta Dzervinika), reģionālajā vācu valodas olimpiādē (skolotāja Ginta Lubgāne), nomināciju “Gada gudrinieks” saņēma 12.m2 klases skolniece Aija Gudkova par sasniegumiem 58.valsts ķīmijas olimpiādē (skolotāja Sandra Zeltiņa), atklātajā ķīmijas olimpiādē, pilsētas ķīmijas, fizikas, bioloģijas, vācu valodas, matemātikas olimpiādē, nomināciju “Gada ģimnāzists” saņēma 10.m2v klases skolniece Sabīne Vovere par sasniegumiem pilsētas matemātikas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, atklātajā ķīmijas olimpiādē, nomināciju “Gada zinātniski pētnieciskā darba autors” saņēma 11.v klases skolniece Iluta Oborenko par sasniegumiem Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē (skolotāja Anita Deksne), nominācija “Gada skolotājs” tika pasniegta mājturības un tehnoloģiju skolotājai Veltai Dzervinikai par skolēnu sagatavošanu un gūtajiem panākumiem mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 18.valsts olimpiādē, Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Pasākumā uzstājās mākslinieciskie ansambļi, jauktais koris, solisti, tautas deju kolektīvs “Skali”.

IMG_9655IMG_9663IMG_9681IMG_9708IMG_9711IMG_9732
IMG_9759IMG_9752