Pasākums 9.klašu skolēniem “Diena kopā ar ģimnāzistu”

Pasākums 9.klašu skolēniem “Diena kopā ar ģimnāzistu”

 

              31.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā tika rīkots pasākums 9.klašu skolēniem “Diena kopā ar ģimnāzistu”. Šajā dienā ģimnāzijā viesojās Sakstagala pamatskolas, Liepu pamatskolas, Jaunstrūžānu pamatskolas un Dravnieku pamatskolas 9.klases audzēkņi. Viņus sagaidīja direktora vietniece izglītības jomā Sandra Drelinga.  Ģimnāzijas direktors Jānis Poplavskis sniedza ieskatu  par ģimnāzijas vidi, mācību programmām, audzēkņu sasniegumiem un absolventu turpmākajām gaitām. Savukārt, ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes aktīvā un atsaucīgā Elvita Ostrovska (11.m1h) iepazīstināja viesus ar darbošanos jauniešu iniciatīvu projektos, dažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Sarunas noritēja jaukā, brīvā atmosfērā pie tējas tases. Turpinājumā viesiem tika piedāvāts kopā ar ģimnāzistiem apmeklēt mācību stundu vācu valodā, latviešu valodā vai fizikā.

            Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas vadība pateicas Sakstagala pamatskolai, Liepu pamatskolai, Jaunstrūžānu pamatskolai un Dravnieku pamatskolai par atsaucību pasākuma apmeklēšanā.

Direktora vietniece audzināšanas darbā   Astra Prīdāne

IMG_9241 IMG_9245 IMG_9235 IMG_9236 IMG_9239 IMG_9240