Sasniegumi

2018./2019.m.g.

Sasniegumu prezentācija_RV1.Ģ 2018./2019.m.g.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu

latviešu valodas 8.-9.klašu valsts 45.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu

fizikas valsts 69.olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājam Jevģēnijam Trutņevam par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar iegūto 2.vietu

15.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē tekstila tehnoloģijās 6. – 9. klasei !

Pateicamies skolotājai Veltai Dzervinikai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1v klases skolnieci Megiju Medni

ar iegūto 2. vietu,

11.m1v klases skolnieku Ervīnu Tāraudu

ar iegūto 3. vietu

Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem  Sarmītei Arbidānei un Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki un

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu,

12.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto 3.vietu,

9.m3 klases skolnieku Gustu Agafonovu

ar iegūto atzinību

valsts ķīmijas 60.olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu

vēstures  valsts 25. olimpiādē 10.- 12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Sveicam

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 2.vietu

vēstures  valsts 25. olimpiādē 10.- 12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3.vietu,

11.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto 3.vietu

bioloģijas valsts 41. olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 3.vietu

valsts 69. matemātikas olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Annai Bulei  par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandu

Elēnu Mariju Dauksti-Salenieci, Dinu Mironovu, Agitu Arbidāni,

Erlendu Juškānu, Katerinu Žuravļovu

ar iegūto atzinību

19.atklātajā olimpiādē latgaliešu rakstu valodā un kultūrvēsturē,

9.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar iegūto 3.vietu

skatuves runas konkursā “Vuolyudzāni” !

Pateicamies skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

komandu “Rēzekne” (10.m1 klases skolnieku Rolandu Bulduri)

un skolotāju Edgaru Žogotu

ar iegūto 2.vietu

Latvijas Skolu Atvērto Datu Hakatona 2019 finālā!

Sveicam

meiteņu vokālo ansambli “Noskaņa”

Gintu Bilinsku, Renāti Kupcovu, Evu Kārklinieci, Undu Lomanovsku, Laimu Adijāni, Endiju Juškāni,

Ilvu Lontoni, Martu Mežali,  Amandu Mileiku, Margitu Proveju, Diānu Bernāni, Kristiānu Balčūni

ar iegūto 1.vietu

vokālo ansambļu konkursā „Balsis 2019”!

Pateicamies  par ieguldīto darbu ansambļa vadītāja Svetlanai Bilinskai.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Ņikitu Šarapovu,

11.m1v klases skolnieci Agitu Arbidāni,

11.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto Atzinību

RSU erudīcijas konkursā „Homines 2019”!

Pateicamies skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.v klases skolnieci Beatrisi Lavrinoviču

ar   iegūto atzinību

reģionālajā vācu valodas olimpiādē 8.klasēm!

Pateicamies skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1v klases skolnieku Ervīnu Tāraudu,

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Groci,

11.m1v klases skolnieci Megiju Medni

ar iegūto 1. vietu,

11.m1v klases skolnieci Paulu Fjodorovu,

11.m1v klases skolnieci Katerīnu Žuravļovu,

11.m1v klases skolnieku  Erlendu Juškānu

ar iegūto 2. vietu,

11.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu,

11.m1v klases skolnieci Luīzi Laizāni,

11.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču,

11.m2h klases skolniecei Lauru Laizāni

ar iegūto 3. vietu

reģionālajā zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem  Sarmītei Arbidānei,  Vitai Seņkānei, Anitai Deksnei, Edgaram Žogotam, Ritai Kļaviņai, Ilonai Lagzdiņai, Tatjanai Pāžai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12. M1H klases skolnieku Ņikitu Šarapovu

ar iegūto 2.vietu

 A. Valtnera Latvijas skolēnu konkursā “Pazīsti savu organismu”!

Pateicamies skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

14.maijā Rēzeknē notika Latgales reģiona sacensības vieglatlētikā “Jauno vieglatlētu kauss” un “Vidusskolas kauss”, kurās piedalījās arī mūsu skolas divas komandas un ieguva godalgotas vietas.

Kopvērtējumā – 3.vieta 2000.-2002.g.dz.jauniešiem

Jānis Cīrulis – 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Dairis Caunītis Augstkalns – 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā

Valdis Jakluškins – 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Dagnis Zutis – 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Ervīns Tārauds – 4.vieta lodes grūšanā un 4.vieta šķēpa mešanā

Alens Taškāns

Kopvērtējumā- 4.vieta 2005.-2003.g.dz. meitenēm

Beatrise Bikovska – 2.vieta 800m skrējienā

Sintija Reble – 3.vieta 800m skrējienā

Samanta Viļuma – 4.vieta 400m skrējienā

Viktorija Reble

Lauma Danilāne

Paula Anspoka

9.maijā notika Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu sacensības vieglatlētikā “Vidusskolas kauss”,  “Jauno vieglatlētu kauss”, kur mūsu skolas audzēkņi uzrādīja lieliskus rezultātus un ieguva iespēju piedalīties Latgales reģiona sacensībās vieglatlētikā.

Kopvērtējumā 1.vieta  2000. – 2002.g.dz. jauniešiem

Jānis Seņkāns – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m un 1.vieta 1500m skrējienā

Dairis Caunītis Augstkalns – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m un 1.vieta 400m skrējienā

Jānis Cīrulis – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 100m skrējienā un 2.vieta lodes grūšanā

Valdis Jakuškins –  1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 100m skrējienā un 1.vieta tāllēkšanā

Ervīns Tārauds – 1.vieta lodes grūšanā un 1.vieta šķēpa mešanā

Arnolds Gudkovs – 3.vieta 1500m skrējienā

Kopvērtējumā 2.vieta  2000. – 2002.g.dz. jaunietēm

Egija Vēvere – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 100m skrējienā un 1.vieta tāllēkšanā

Megija Medne – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 800m skrējienā

Lauma Skarbinīka – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Sandra Rekele – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Aija Muravska – 1.vieta lodes grūšanā un 1.vieta šķēpa mešanā

Adriāna Arbidāne – 2.vieta augstlēkšanā

Kopvērtējumā 1.vieta 2004. – 2003.g.dz.meitenes

Sintija Reble – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 100m skrējienā un 1.vieta tāllēkšanā

Viktorija Reble – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 100m skrējienā un 2.vieta tāllekšanā

Beatrise Bikovska – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 800m skrējienā un 1.vieta lodes grūšanā

Paula Anspoka – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 400m skrējienā

Samanta Viļuma – 1.vieta augstlēkšanā un 1.vieta 400m skrējienā

Lauma Danilāne – 2.vieta augstlēkšanā un 1.vieta 400m skrējienā

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

9.m1 klases skolnieku Mārtiņu Ķipļuku,

9.m3 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 3.vietu

Latgales reģiona 6.atklātajā angļu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm!

Pateicamies skolotājām Gaļinai Skačkovai un Olgai Gritānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Pateicamies skolotājai Olgai Supei par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā

Sveicam

11.m2 klases skolniekus  Renāti Kupcovu, Renātu Vasiļjevu, Līgu Madaru Arcimoviču,

9.m3 klases skolniekus Gustu Agafonovu, Juri Siliņu, Renāru Saukānu,

9.m3 klases skolniekus Rolandu Barkānu, Hubertu Zimacki, Viktoriju Rebli

ar iegūto 1.vietu,

11.m1v  klases skolniekus Elizabeti Rupo, Dinu Mironovu, Agitu Arbidāni,

10.m1 klases skolniekus Laumu Skarbinīku, Gintu Bilinsku, Aivaru Mosānu,

10.m2 klases skolnieces Līvu Danielu Borisovu, Rainitu Zavadsku, Aivu Rudzīti

ar iegūto 2.vietu,

8.m  klases skolniekus Evu Sausiņu, Ilvu Lontoni, Mairi Ladusānu

 ar iegūto atzinību

Latgales novada dabaszinību un matemātikas multidisciplinārajā olimpiādē 8.-11.klasēm!

Lepojamies ar Jums un pateicamies skolotājiem Jeļenai Pikumai, Ritai Kļaviņai, Sandrai Zeltiņai, Vēsmai Poplavskai, Vitai Ulbicānei, Annai Bulei, Lucijai Jermacānei, Ļubovai Mitrošenko, Zaigai Bogdanovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1. vietu,

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo,

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3.vietu,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

34.ģeogrāfijas olimpiādē 10.- 12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājam  Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.va klases skolnieci Amandu Trokšu

ar iegūto 3.vietu

Latgales novada atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē 7.klases skolēniem!

Pateicamies skolotājai Anitai Deksnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolniekus Renāru Saukānu, Hubertu Zimacki, Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu,

9.m3 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

11.m1v klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto atzinību

Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas rīkotajā atklātajā ķīmijas olimpiādē!

Paldies skolēniem un skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.v klases skolnieci Beatrisi Lavrinoviču

ar iegūto  2.vietu,

8.m klases skolnieci Ilvu Lontoni

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jaukto kori “Impresija”

ar iegūto 1.vietu

 XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku jaukto koru konkursa II kārtā!

Pateicamies skolotājām Svetlanai Bilinskai un Aijai Cīrulei – Leidumai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandu

Aidas Česnakovu, Haraldu Cercenu, Ervīnu Tāraudu,  Ēriku Tāraudu,  Jāni Laizānu,  Emīlu Zeltiņu,

Aigaru Golubevu, Aivi Mūrnieku

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g. sacensības florbolā

 “A” grupai (2000.-2002.dz.g.)!

Pateicamies sporta skolotājai Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas zēnu komandu

Rodrigo Juganu, Kristapu Krievu, Kristapu Barkānu, Adrianu Kupcovu, Mihailu Barišnikovu, Ņikitu Bogdanovu, Emīlu Žinžerovu un Aleksi Seņkovu

ar iegūto 3.vietu

Latgales reģiona sacensībās basketbolā ”Jauno basketbolistu kauss” 2005.-2006.g.dz. zēniem!

Pateicamies sporta skolotājai Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar iegūto 3.vietu kopvērtējumā  2000.-2002.g.dz.jauniešiem

Jānis Cīrulis – 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Dairis Caunītis Augstkalns – 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā

Valdis Jakluškins – 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Dagnis Zutis – 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Ervīns Tārauds – 4.vieta lodes grūšanā un 4.vieta šķēpa mešanā

Alens Taškāns

ar iegūto 4.vietu kopvērtējumā 2005.-2003.g.dz. meitenēm

Beatrise Bikovska – 2.vieta 800m skrējienā

Sintija Reble – 3.vieta 800m skrējienā

Samanta Viļuma – 4.vieta 400m skrējienā

Viktorija Reble

Lauma Danilāne

Paula Anspoka

Latgales reģiona sacensībās vieglatlētikā “Jauno vieglatlētu kauss” un “Vidusskolas kauss”!

Paldies sporta pedagogiem  Vitai Seņkānei, Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar panākumiem Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2019.gada atklātajā turnīrā pludmales volejbolā 2000.- 2005. g. dz. audzēkņiem!

1.vieta –Sanita Bērziņa, Santa Springa, Rodrigo Jugans,

3.vieta – Amanda Lucijanova un Elīna Mičule ( Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija)

Paldies sporta pedagogiem Lolitai Malinovskai un Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu audzēkņu komandu konkursā „Erudīts-2019” 5 spēļu rezultātā šī mācību gada garumā par  tēmu “Mana Latvija” mūsu ģimnāzijas komanda Arnolds Gudkovs, 12.m1h, Rūdis Naglis, 12.m1h, Katrīna Adelīna Zeize, 12.m1h, Juris Siliņš, 9.m3 un Huberts Zimackis, 9.m3 ieguva 2.vietu.

Paldies skolēniem un skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

 9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu,

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

 ar iegūto 3.vietu,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu

Sveicam

7.m2 klases skolēnu Lauri Lazovski

ar iegūto 3.vietu

Latvijas šaha federācijas organizētajā Skolu šaha olimpiādē Daugavpilī!

Sveicam

Megiju Medni – 1500m skrējienā – 1.vieta individuāli no 19 dalībniecēm

Jāni Seņkānu – 2000m skrējienā – 1.vieta individuāli no 25 dalībniekiem

Beatrisi Bikovsku – 1000m skrējienā – 4.vieta individuāli no 14 dalībniecēm

Samantu Viļumu – 1000m skrējienā – 8.vieta individuāli no 24 dalībniecēm

Laumu Skarbinīku

Dairi Caunīti – Augstakalnu 

Ņikitu Bogdanovu

Anniju Erti

ar iegūto 3.vietu

Latvijas skolēnu 72.saprtakiādes PAVASARA KROSĀ!

Pateicamies skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu

Sveicam

12.m2v klases skolnieci Karīnu Balalaiku,

8.m klases skolnieci Lauru Teilāni – Batņu,

7.m1 klases skolnieci Terēzi Ozolnieci

ar iegūto 1.vietu,

7.m1 klases skolnieci Lindu Čuguni

ar iegūto 2.vietu,

7.va klases skolnieci Baibu Lucijanovu,

7.m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto 3.vietu,

8.m klases skolnieku Lauri Sergejevu,

9.m2 klases skolnieci Viktoriju Urbanoviču

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas 5.-12.klašu skolēnu radošo un vizuālās mākslas darbu konkursā “Veltījums Rēzeknei”!

Pateicamies skolotājām Svetlanai Patmalniecei, Indrai Gailītei, Irēnai Prikulei un Anita Deksnei  par ieguldīto darbu.

Sveicam

Raivo Komulu – 9.m2

Renāru Pauru – 8.m

Ralfu Šitjakovu – 8.m

Kristapu Barkānu – 7.m2

Kristapu Arbidānu – 9.m2

Rihardu Teirumnieku – 9.m2

Gati Dembovski – 9.m2

Martu Dreļu -9.m2

 ar iegūto 3.vietu

pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g. sacensības futbolā 2003.-2004.g.dz. zēniem!

Paldies skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu!

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komandu

Rodrigo Juganu, Kristapu Krievu, Adrianu Ivdri-Arbidānu, Mihailu Barišnikovu,

Aleksi Seņkovu, Adrianu Kupcovu, Ņikitu Bogdanovu, Emīlu Žinžerovu, MaksimuVondu,

Leonu Brīveru, Kristapu Ozoliņu, Kristapu Barkānu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g. sacensības florbolā zēniem “C” grupai (2005.-2006.dz.g.)!

Paldies sporta skolotājām Lolitai Malinovskai un Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu,

10.m2 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu,

11.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu,

12.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto 1.vietu,

9.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu,

9.m3 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

10.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku,

ar iegūto 2.vietu,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču

ar iegūto 2.vietu,

7.va klases skolnieci Samantu Viļumu

 ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas skatuves runas konkursa 1.kārtā!

Pateicamies skolotājām Sarmītei Arbidānei un Anitai Deksnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu,

12.m1h klases skolnieku Arnoldu Gudkovu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo,

12.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto 2.vietu,

9.m3 klases skolnieku Arnoldu Vēkšēju,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

10.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai, Sandrai Drelingai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

 9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 1.vietu,

12.m1v klases skolnieci Kristīni Rutkovsku

 ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vēstures  olimpiādē 9.un 12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Ilonai Lagzdiņai un Ārijai Melnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.m1 klases skolnieku Rodrigo Juganu

ar iegūto 1.vietu,

7.va klases skolnieci Laumu Danilāni,

8.m klases skolnieci Evu Sausiņu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2h klases skolnieci Renāti Kupcovu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 1.vietu,

10.m1 klases skolnieku Aivaru Mosānu

ar iegūto 2.vietu,

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 3.vietu,

9.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas fizikas  olimpiādē 9.-12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājam Evgeniiam Trutnevam par ieguldīto darbu.

Sveicam

 

12. M1H klases skolnieci Diānu Pavlovu

ar iegūto 1.vietu

Austrumlatvijas 3.atklātajā reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē STEM jomas mācību priekšmetos!

Pateicamies skolotājai Ļubovai Mitrošenko par ieguldīto darbu.

Sveicam

Valsts 1. ģimnāzijas komandu

Kristapu Adamoviču, Gustu Agafonovu, Juri Siliņu, Renāru Saukānu, Hubertu Zimacki, Līvu Danielu Borisovu, Rainitu Zavadsku, Renātu Vasiļjevu, Sabīni Voveri

ar iegūto 3.vietu

Jauno ķīmiķu skolas noslēguma pasākumā “Jauno ķīmiķu kaujas”!

Pateicamies skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas zēnu komandu

Kristapu Arbidānu, Rihardu Teirumnieku, Gati Dembovski, Emīlu Bogdanovu, Raivo Komulu, Kārli Kristiānu Dunduru, Renāru Saukānu, Dāvi Ralfu Stivriņu

ar iegūto 1.vietu

Latgales reģiona sacensībās basketbolā “Oranžā bumba” 2003.-2004.g.dz. skolēniem!

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas zēnu komandu

Rodrigo Juganu, Kristapu Krievu, Adrianu Ivdri-Arbidānu, Mihailu Barišnikovu, Arvi Laizānu un Aleksi Seņkovu

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas meiteņu komandai

Danielu Voicišu, Kristīni Deksni, Santu Šusti, Elīzu Zizlāni, Samantu Loginu, Baibu Lucijanovu, Amandu Trokšu, Samantu Viļumu, Martu Mežali

par iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās basketbolā

”Jauno basketbolistu kauss” 2005.-2006.g.dz. meitenēm un zēniem!

Pateicamies skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11. m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 1.vietu,

11. m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras  olimpiādē 11.-12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandu

Erlendu Juškānu, Reini Strankaļu,  Mārtiņu Onževu,  Aivi Mūrnieku,  Rihardu Koroševski,  Rūdolfu Upi, Dagni Zuti

ar iegūto 3.vietu

 Latgales reģiona sacensībās basketbolā “A” grupai (2000.-2002.dz.g.)!

Pateicamies skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.v klases skolniecei Beatrisi Lavrinoviču,

9.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar iegūto 1.vietu,

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 2.vietu,

8.m klases skolnieku Lauri Sergejevu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras  olimpiādē 8.-9. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Sarmītei Arbidānei un Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2h klases skolnieci Katerinu Marcinkeviču un 7.m1 klases skolnieci  Lindu Čiguni ar veiksmīgu piedalīšanos

pilsētas izteiksmīgās runas konkursā “Lasīsim klasiku “.

Pateicamies skolniecēm par dalību konkursā un krievu valodas skolotājai Ellai Ameļčenkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12. m1h klases skolnieci Katrīnu Adelīnu Zeizi

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas filozofijas olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Ārijai Melnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu,

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

11.m1v klases skolnieci Agitu Arbidāni,

12.m2v klases skolnieci Rasmu Inkinu

ar iegūto 2.vietu,

10.m1 klases skolnieci Aiju Muravsku,

11.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12. m1h klases skolnieci Katrīnu Adelīnu Zeizi

ar iegūto 1.vietu,

11.m1v klases skolnieci Megiju Medni,

7. m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto 3.vietu,

10.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto Atzinību

Latgales reģiona un Valsts ģimnāziju radošo darbu konkursā 7.-12.klašu skolēniem

 „Es mīlu Latviju”!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Indrai Gailītei, Sarmītei Arbidānei un Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1h klases skolnieci Patrīciju Nagli

ar iegūto 1.vietu,

 11.m2h klases skolnieci Samantu Šlendinu

 ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar iegūto 1.vietu  Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.gada sacensības PAVASARA KROSĀ !

2005./2006.g.dz. – kopvērtējumā 1.vieta

– Samanta Viļuma – 1.vieta individuāli

– Lauma Danilāne – 2.vieta individuāli

– Ņikita Bogdanovs – 2.vieta individuāli

– Aleksis Seņkovs – 4.vieta individuali

– Kristaps Barkans

2003./2004.g.dz. – kopvērtējumā 1.vieta

– Beatrise Bikovska – 1.vieta individuāli

– Sintija Reble – 2.vieta individuāli

– Viktorija Reble – 4.vieta individuāli

– Armands Vēkšējs – 5.vieta individuāli

– Ainārs Oltiņš

– Dāniels Kobaļs

2001./2002.g.dz. – kopvērtējumā 1.vieta

– Megija Medne – 1.vieta individuāli

– Lauma Skarbinīka – 3.vieta individuāli

– Dairis Caunītis Augstkalns – 1.vieta individuāli

– Eduards Ivanovs

1999./2000.g.dz.

– Jānis Cīrulis – 2.vieta individuāli

– Egija Vēvere

 Liels paldies visiem krosa dalībniekiem par atsaucību, sapratni un cīņas sparu!

 Paldies skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu!

Sveicam

12.m2v klases skolnieku Linardu Solovjevu,

10.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku

ar iegūto 1.vietu,

 12.m1h klases skolnieku Jēkabu Stari

 ar iegūto 2.vietu

 Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies angļu valodas skolotājām Olgai Supei un Inessai Špeļkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas zēnu un meiteņu komandu

 Adrianam Ivdrim-Arbidānam

Kristapam Krievam

Emīlam Žinžeroam

Aleksim Seņkovam

Mihailam Barišņikova

Rodrigo Juganam

Maksimam Vondam

Vitālijam Jablonskim

Kristapam Barkānam

 Martai Mežalei

Valērijai Jakuškinai

Santai Šustei

Amandai Trokšai

Kristīnei Deksnei

Viktorijai Pirogovai

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g.

 sacensībās volejbolā (2005.-2006.dz.g.) zēniem, meitenēm!

 

Sveicam

ģimnāzijas zēnu komandu

Rihardu Teirumnieku, 9. m2 klase

Gati Dembovski, 9.m2 klase

Emīlu Bogdanovu, 9.m2 klase

Kristapu Arbidānu, 9.m2 klase

Renāru Saukānu, 9.m3 klase

Dāvi Ralfu Stivriņu, 9.m3 klase

Kārli Dunduru, 9.m3 klase

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g. sacensībās volejbolā “Pamatskolu  kauss”!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas vidusskolas komandu –

Laumu Skarbinīku, 10.m1 klase

Megiju Medni, 11.m1v klase

Jāni Cīruli, 12.m1h klase

Jāni Seņkānu, 12.m1h klase –

ar iegūto 1.vietu

jauktajā stafetē 4x1000m   Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē !

 Paldies stafetes dalībniekiem

Sintijai Reblei, 9.m3 klase, Viktorijai Reblei, 9.m3 klase, Lindai Zundai, 9.m2 klase, Līgai Lācei, 9.m2 klase, Arvim Laizānam, .7m1 klase, Rodrigo Juganam, 7.m1 klase, Kristapam Barkānam, 7.m2 klase, Baibai Lucijanovai , 7.va klase, Annemarijai Oļševskai, 7.m2 klase, Viktorijai Pirogovai, 7.m1 klase, Ievai Onževai, 8.m klase, Paulai Anspokai, 8.m klase, Denisam Pertņikovam, 9.m1 klase,Eduardam Uzulnīkam, 8.m klase

par iegūto 2.vietu ģimnāziju kopvērtejumā Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1v klases skolnieci Megiju Medni

ar iegūto 1.vietu 800 m skrējienā,

10.m1 klases skolnieci Aiju Muravsku

ar iegūto 2.vietu lodes grūšanā,

9.m3 klases skolnieci Sintiju Rebli

ar iegūto 3.vietu 100 m skrējienā,

12.m1h klases skolnieku Jāni Seņkānu

ar iegūto 1.vietu 1500 m skrējienā,

10.m2 klases skolnieku Valdi Jakuškinu

ar iegūto 1.vietu 100 m skrējienā,

meiteņu un zēnu komandu

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku, 9.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli, 12.m1h klases skolnieci Lāsmu Nagli, 11.m1v klases skolnieku Dairi Caunīti Augstkalnu, 11.m1v klases skolnieku Ervīnu Tāraudu, 11.m2h klases skolnieku Dagni Zuti, 9.m3 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar veiksmīgu piedalīšanos

 ISF  PČ J.Humberta kausa atlases sacensībās vieglatlētikā !

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

IMG_20181002_180112 (1) IMG_20181002_180358 (1) IMG_20181002_180425 (1) IMG_20181002_181842 (1) IMG_20181002_182042 (1)

Sveicam

ģimnāzijas vidusskolas komandu

Laumu Skarbinīku, 10.m1 klase

Megiju Medni, 11.m1v klase

Jāni Cīruli, 12.m1h klase

Jāni Seņkānu, 12.m1h klase

ar iegūto 1.vietu

jauktajā stafetē 4x1000m   Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē un

stafetes dalībniekus

Sintiju Rebli, 9.m3 klase, Viktoriju Rebli, 9.m3 klase, Lindu Zundu, 9.m2 klase, Līgu Lāci, 9.m2 klase, Arvi Laizānu, 7.m1 klase, Rodrigo Juganu, 7.m1 klase, Kristapu Barkānu, 7.m2 klase, Baibu Lucijanovu , 7.va klase, Annemariju Oļševsku, 7.m2 klase, Viktoriju Pirogovu, 7.m1 klase, Ievu Onževu, 8.m klase, Paulu Anspoku, 8.m klase, Denisu Pertņikovu, 9.m1 klase, Eduardu Uzulnīku, 8.m klase,

ar iegūto 2.vietu ģimnāziju kopvērtejumā Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

 

Sasniegumu arhīvs:

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.