Sasniegumi

2018./2019.m.g.

Sveicam

12. m1h klases skolnieci Katrīnu Adelīnu Zeizi

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas filozofijas olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Ārijai Melnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu,

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

11.m1v klases skolnieci Agitu Arbidāni,

12.m2v klases skolnieci Rasmu Inkinu

ar iegūto 2.vietu,

10.m1 klases skolnieci Aiju Muravsku,

11.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12. m1h klases skolnieci Katrīnu Adelīnu Zeizi

ar iegūto 1.vietu,

11.m1v klases skolnieci Megiju Medni,

7. m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto 3.vietu,

10.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto Atzinību

Latgales reģiona un Valsts ģimnāziju radošo darbu konkursā 7.-12.klašu skolēniem

 „Es mīlu Latviju”!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Indrai Gailītei, Sarmītei Arbidānei un Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1h klases skolnieci Patrīciju Nagli

ar iegūto 1.vietu,

 11.m2h klases skolnieci Samantu Šlendinu

 ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m2v klases skolnieku Linardu Solovjevu,

10.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku

ar iegūto 1.vietu,

 12.m1h klases skolnieku Jēkabu Stari

 ar iegūto 2.vietu

 Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies angļu valodas skolotājām Olgai Supei un Inessai Špeļkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas zēnu un meiteņu komandu

 Adrianam Ivdrim-Arbidānam

Kristapam Krievam

Emīlam Žinžeroam

Aleksim Seņkovam

Mihailam Barišņikova

Rodrigo Juganam

Maksimam Vondam

Vitālijam Jablonskim

Kristapam Barkānam

 Martai Mežalei

Valērijai Jakuškinai

Santai Šustei

Amandai Trokšai

Kristīnei Deksnei

Viktorijai Pirogovai

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g.

 sacensībās volejbolā (2005.-2006.dz.g.) zēniem, meitenēm!

 

Sveicam

ģimnāzijas zēnu komandu

Rihardu Teirumnieku, 9. m2 klase

Gati Dembovski, 9.m2 klase

Emīlu Bogdanovu, 9.m2 klase

Kristapu Arbidānu, 9.m2 klase

Renāru Saukānu, 9.m3 klase

Dāvi Ralfu Stivriņu, 9.m3 klase

Kārli Dunduru, 9.m3 klase

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g. sacensībās volejbolā “Pamatskolu  kauss”!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas vidusskolas komandu –

Laumu Skarbinīku, 10.m1 klase

Megiju Medni, 11.m1v klase

Jāni Cīruli, 12.m1h klase

Jāni Seņkānu, 12.m1h klase –

ar iegūto 1.vietu

jauktajā stafetē 4x1000m   Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē !

 Paldies stafetes dalībniekiem

Sintijai Reblei, 9.m3 klase, Viktorijai Reblei, 9.m3 klase, Lindai Zundai, 9.m2 klase, Līgai Lācei, 9.m2 klase, Arvim Laizānam, .7m1 klase, Rodrigo Juganam, 7.m1 klase, Kristapam Barkānam, 7.m2 klase, Baibai Lucijanovai , 7.va klase, Annemarijai Oļševskai, 7.m2 klase, Viktorijai Pirogovai, 7.m1 klase, Ievai Onževai, 8.m klase, Paulai Anspokai, 8.m klase, Denisam Pertņikovam, 9.m1 klase,Eduardam Uzulnīkam, 8.m klase

par iegūto 2.vietu ģimnāziju kopvērtejumā Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1v klases skolnieci Megiju Medni

ar iegūto 1.vietu 800 m skrējienā,

10.m1 klases skolnieci Aiju Muravsku

ar iegūto 2.vietu lodes grūšanā,

9.m3 klases skolnieci Sintiju Rebli

ar iegūto 3.vietu 100 m skrējienā,

12.m1h klases skolnieku Jāni Seņkānu

ar iegūto 1.vietu 1500 m skrējienā,

10.m2 klases skolnieku Valdi Jakuškinu

ar iegūto 1.vietu 100 m skrējienā,

meiteņu un zēnu komandu

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku, 9.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli, 12.m1h klases skolnieci Lāsmu Nagli, 11.m1v klases skolnieku Dairi Caunīti Augstkalnu, 11.m1v klases skolnieku Ervīnu Tāraudu, 11.m2h klases skolnieku Dagni Zuti, 9.m3 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar veiksmīgu piedalīšanos

 ISF  PČ J.Humberta kausa atlases sacensībās vieglatlētikā !

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

IMG_20181002_180112 (1) IMG_20181002_180358 (1) IMG_20181002_180425 (1) IMG_20181002_181842 (1) IMG_20181002_182042 (1)

Sveicam

ģimnāzijas vidusskolas komandu

Laumu Skarbinīku, 10.m1 klase

Megiju Medni, 11.m1v klase

Jāni Cīruli, 12.m1h klase

Jāni Seņkānu, 12.m1h klase

ar iegūto 1.vietu

jauktajā stafetē 4x1000m   Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē un

stafetes dalībniekus

Sintiju Rebli, 9.m3 klase, Viktoriju Rebli, 9.m3 klase, Lindu Zundu, 9.m2 klase, Līgu Lāci, 9.m2 klase, Arvi Laizānu, 7.m1 klase, Rodrigo Juganu, 7.m1 klase, Kristapu Barkānu, 7.m2 klase, Baibu Lucijanovu , 7.va klase, Annemariju Oļševsku, 7.m2 klase, Viktoriju Pirogovu, 7.m1 klase, Ievu Onževu, 8.m klase, Paulu Anspoku, 8.m klase, Denisu Pertņikovu, 9.m1 klase, Eduardu Uzulnīku, 8.m klase,

ar iegūto 2.vietu ģimnāziju kopvērtejumā Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

 

2017./2018.m.g.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto III pakāpes diplomu,

10.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto Atzinību

ķīmijas valsts 59.olimpiādē!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieku Linardu Solovjevu

ar iegūto III pakāpes diplomu

angļu valodas 10.-12.klašu valsts 47.olimpiādē!

Pateicamies angļu valodas skolotājai Inessai Špeļkovai.

par ieguldīto darbu

Sveicam

10.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto I vietu

krievu valodas (svešvalodas) valsts 22.olimpiādē!

Pateicamies krievu valodas skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku un

10.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto III vietu

bioloģijas 40.valsts olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies bioloģijas  skolotājai Ritai Kļaviņai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Lāsmu Mežali

ar iegūto II vietu,

11.m1h klases skolnieci Egiju Vēveri,

11.m2v klases skolnieci Ievu Mangulsoni,

11.m2v klases skolnieku Reini Grudinski

ar iegūtu III vietu

Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājām Ārijai Melnei, Irēnai Prikulei, Anitai Deksnei, Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Ņikitu Šarapovu

ar iegūto Atzinību

valsts izglītības iestāžu 9., 10.-12.klašu skolēnu konkursā „Pazīsti savu organismu”!

Pateicamies  skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieci Patrīciju Āboliņu,

10.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu,

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto I pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Gailumu,

11.m1h klases skolnieku Ņikitu Šarapovu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto III pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo,

12.m1 klases skolnieci Martu Madaru Pekšu

ar iegūto Atzinību

Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.-12.klasēm!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto II vietu

reģionālajā vācu valodas 8.klasēm olimpiādē!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Ņikitu Šarapovu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 9., 10.-12.klašu skolēnu konkursā „Pazīsti savu organismu”!

Pateicamies  skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieci Sanitu Bērziņu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

9.m2 klases skolnieci Aivu Rudzīti

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē!

Pateicamies vizuālās mākslas skolotājai Svetlanai Patmalniecei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1h klases skolnieci Rasmu Inkinu,

11.m2v klases skolnieci Lāsmu Mežali,

11.m2v klases skolnieci Ievu Mangulsoni,

11.m1h klases skolnieci Katrīnu Adelīnu Zeizi,

11.m2v klases skolnieku Reini Grudinski

ar iegūto I vietu,

11.m1h klases skolnieci Egiju Vēveri,

11.m2v klases skolnieci Kristīni Rutkovsku,

11.m1h klases skolnieku Kristapu Buļu

ar iegūto II vietu,

11.m2v klases skolnieci Kristīni Pētersoni,

11.m1h klases skolnieku Kristu Pudžu,

11.m2v klases skolnieku Jāni Laizānu

ar iegūtu III vietu

Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē!

Pateicamies skolotājiem Ārijai Melnei, Irēnai Prikulei, Ritai Kļaviņai, Anitai Deksnei, Vitai Seņkānei, Ilonai Lagzdiņai, Indrai Gailītei, Tatjanai Pāžai un Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču,

9.m1 klases skolnieku Aivaru Mosānu

ar iegūto Atzinību

mājturības un tehnoloģiju 19. valsts olimpiādē!

Pateicamies skolotājam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.m klases skolnieku Lauri Sergejevu

ar iegūto III pakāpes diplomu

12.Latgales novada latviešu valodas un literatūras 7.klašu olimpiādē!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

2018. gada 9. maijā Rīgā Ārlietu ministrijā notika Prāta spēles par Eiropas Savienību 10.-12.klasēm.

10.M1V klases skolnieces:

Elizabete Rupā

Elizabete Groce

Megija Medne

Justīne Puriņa

ieguva 3. vietu. 

Paldies jaunietēm par ieguldīto darbu!

Sveicam

10. maijā notika Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes un Ludzas komiteju skolēnu pirmās palīdzības sacensības. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komanda

Juris Siliņš (8.m3 klase), Huberts Zimackis (8.m3 klase), Agita Arbidāne (10.M1V klase), Elvīra Vasilevska (10.M1V klase), Dins Mironovs (10.M1V klase), Domeniks Svikša (10.M1V klase)

izcīnija 1. vietu un tiesības pārstāvēt Rēzekni Latvijas sacensībās Rīgā 2018. gada septembrī.

Paldies pedagogiem R. Kļaviņai, V. Poplavskai un medmāsai S. Žilinskai, kā arī Latvijas Samariešu apvienības Rēzeknes nodaļas vadītājam J. Korsakam!

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Jāni Plataci

par iegūto 3.pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 9.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2h klases skolnieku Imantu Spīču

ar iegūto I vietu

Latgales reģiona skatuves runas konkursā!

Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

5.-8.kl.grupā

ar iegūto 3.vietu Viktoriju Rebli 8.m3

(skolotāja Sarmīte Arbidāne)

9.-12.kl.grupā

ar iegūto 1.vietu Imantu Spīču 10.m2h

(skolotāja Irēna Prikule)

18.skatuves runas konkursā ,,Vuolyudzāni”!

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Raimondu Petkeviču

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču,

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto III pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolniekus

Renāru Saukānu, Gustu Agafonovu, Rolandu Barkānu,  Juri Siliņu

ar iegūto atzinību

atklātajā ķīmijas olimpiādē!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas

PATEICĪBA

9.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku,

8.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

8.m1 klases skolnieku Rihardu Zundu

ar iegūto atzinību

Latgales reģiona 5.atklātajā angļu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm!

Pateicamies skolotājām Olgai Supei, Gaļinai Slačkovai, Olgai Gritānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

26.04.2017. notika Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības PAVASARA KROSĀ, kurās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komandas izcīnīja godalgotas vietas:

1.vieta – 1999.- 2000.g.dz. (Arnolds Gudkovs – 11m1h, Jānis Cīrulis – 11m1h, Egija Vēvere – 11m1h, Laura Sondore – 12m2h)

1.vieta – 2001.- 2002.g.dz. (Dairis Caunītis Augstkalns – 10m1v, Ervīns Tārauds – 10m1v, Lāsma Novika – 9m1, Lauma Skarbinīka – 9m1)

3.vieta – 2003. – 2004.g.dz. (Paula Anspoka – 7m, Ieva Onževa – 7m, Samanta Borovikova – 8m2, Eduards Uzulnīks – 7m, Kirils Kakaulins – 7m, Kristaps  Noviks – 7m)

Individuāli:

1.vieta – Arnolds Gudkovs – 11m1h

1.vieta – Dairis Caunītis Augstkalns – 10m1v

1.vieta  – Laura Sondore – 12m2h

2.vieta – Jānis Cīrulis – 11m1h

2.vieta – Paula Anspoka – 7m

2.vieta – Lauma Skarbinīka – 9m1

3.vieta – Ervīns Tārauds – 10m1v

Pateicamies skolotājām Lolitai Malinovskai un Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzistu komandu (Aidas Česnakovu, Nikolaju Semenecu, Ervīnu Tāraudu, Ēriku Tāraudu,

Jāni Laizānu, Artūru Mežalu, Aigaru Golubevu, Ervīnu Jukeviču, Lauru Lucijanovu, Lindu Zundu)

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensībās florbolā “A” grupai (1999.-2001.dz.g.)!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.05.2018. notika Rēzeknes pilsētas skolu sacensības vieglatlētikā “Vidusskolas kauss” un “Jauno vieglatlētu kauss”, RV1.Ģ komandas izcīnīja godalgotas vietas un 11.maijā piedalīsies Latgales reģiona sacensībās vieglatlētikā

I VIETA –  1999.-2001.g.dz. JAUNIETES

Egija Vēvere 11m1h – 1.vieta 100m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Megija Medne 10m1v – 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta 800m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Laura Sondore 12m2h – 1.vieta augstlēkšanā, 2.vieta 800m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Santa Bistrova 12v – 2.vieta 100m skrējienā, 2.vieta tāllēkšanā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Linda Rundāne 11m1h – 2.vieta lodes grūšanā

Anna Barinova – 12v

I VIETA –  1999.-2001.g.dz. JAUNIEŠI

Jānis Cīrulis 11m1h – 1.vieta 100m skrējienā, 3.vieta lodes grūšanā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Jānis Seņkāns 11m1h – 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta 1500m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Arno Ikaunieks 11m1h – 2.vieta 100m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Dairis Caunītis Augstkalns 10m1v – 2.vieta 1500m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Ervīns Tārauds 10m1v – 1.vieta lodes grūšanā, 1.vieta šķēpa mešanā

Dagnis Zutis 10m2h – 3.vieta 400m skrējienā

I VIETA – 2002. – 2004.g.dz. MEITENES

Sintija Reble 8m3 – 1.vieta 100m skrējienā, 2.vieta 800m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Viktorija Reble 8m3 – 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Lauma Skarbinika 9m1 – 1.vieta 800m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Paula Anspoka 7m – 2.vieta 100m skrējienā, 2.vieta 400m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Beatrise Bikovska 8m3 – 1.vieta augstlēkšanā un 1.vieta lodes grūšanā

Santa Springa 9m1 – 2.vieta tāllēkšanā un 2.vieta lodes grūšanā

II VIETA  – 2002. – 2004.g.dz. ZĒNI

Ernests Mališevs 9v – 2.vieta 100m skrējienā, 1.vieta 400m skrējienā un 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Valdis Jakuškins 9m2 – 1.vieta 100m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā un 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Vilnis Tučs 9v – 3.vieta 400m skrējienā un 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Kārlis Kristiāns Dundurs 8m3 – 3.vieta lodes grūšanā un 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Armands Vēkšējs 8m3 – 1.vieta 1500m skrējienā

Jānis Platacis 9m1 – 2.vieta šķēpa mešanā un 2.vieta lodes grūšanā

Paldies sportistiem un sporta skolotājām Lolitai Malinovskai un Vitai Seņkānei.

Sveicam

U-16 grupas zēnu komandu

(Dāvi Ralfu Stivriņu, Emīlu Bogdanovu, Rūdolfu Upi, Kārli Kristiānu Dunduru)

ar iegūto 1.vietu,

U-14 grupas zēnu komandu

(Marku Zeiļuku, Danielu Baranovski, Eduardu Uzulnīku, Matīsu Aleksandru Cvetkovu)

ar iegūto 2.vietu

Latvijas skolu 3×3 basketbola čempionātā!

Pateicamies sporta skolotājāmVitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai   par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.m klases skolnieci Evu Sausiņu

ar iegūtu 1.vietu,

8.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūtu 2.vietu,

8.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli,

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūtu 3.vietu

 Latgales novada 15.atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicamies matemātikas skolotājām Annai Bulei un Jeļenai Pikumai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Kristīni Rutkovsku

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču

ar iegūto Atzinību

 8.atklātajā kulturoloģijas olimpiādē 10.-12.klasēm!

Pateicamies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

8.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču

ar iegūtu 1.vietu,

8.m3 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūtu 2.vietu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūtu 3.vietu

Austrumlatgales 14.atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klašu skolēniem!

Pateicamies fizikas skolotājiem Jānim Poplavskim un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 2. pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3. pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 8.klasēm!

Pateicamies skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2h klases skolnieku Imantu Spīču

ar iegūto I pakāpes diplomu,

7.m klases skolnieci Liānu Sauli,

12.m1 klases skolnieku Jāni Poču

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas skatuves runas konkursā!

Pateicamies skolotājām Irēnai Prikulei un Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieci Patrīciju Āboliņu,

10.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu,

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto II pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Gailumu,

10.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču

ar iegūto III pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Gintu Bilinsku, Endiju Juškāni,  Liānu Sauli, Renāti Kupcovu, Evu Kārklinieci,  Elizabeti Gaili,

Laimu Adijāni, Danu Supi, Undu Lomanovsku

ar iegūto 1.vietu

vokālās mūzikas konkursa „Balsis – 2018” 1.un 2.kārtā!

Pateicamies skolotājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Beāti Rundāni

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto II pakāpes diplomu,

7.m klases skolnieci Evu Sausiņu,

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto  III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicamies matemātikas skolotājām Annai Bulei un Jeļenai Pikumai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Jāni Poču

ar iegūto I pakāpes diplomu,

12.m2h klases skolnieku Vitāliju Rungi

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies ekonomikas skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Viktoriju Lauru Timakovu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

 11.m1h klases skolnieku Ņikitu Šarapovu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies krievu valodas skolotājām Janīnai Miņinai un Ellai Ameļčenkova   par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas 7.klašu skolēnu zēnu komandu

Ralfu Šitjakovu, Danielu Baranovski, Kirilu Kakaulinu, Kristapu Noviku,  Marku Zeiļuku, Matīsu Aleksandru Cvetkovu, Eduardu Uzulnīku, Renāru Pauru

ar iegūto 1.vietu Latgales reģiona sacensībās basketbolā “Jauno basketbolistu kauss”!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu,

8.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču un

9.m1 klases skolnieku Aivaru Mosānu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas konkursā “Topi par meistaru!”

Pateicamies skolotājam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli,

9.m1 klases skolnieku Aivaru Mosānu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājiem Veltai Dzervinikai un Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto I pakāpes diplomu,

9.m2 klases skolnieci Aivu Rudzīti

ar iegūto II pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājiem Jānim Poplavskim un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2h klases skolnieci Elizabeti Rupo,

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieci ElīnuVasilevsku,

10.m1v klases skolnieci Agitu Arbidāni

ar iegūto II pakāpes diplomu,

11.m1h klases skolnieku Arnoldu Gudkovu

ar iegūto III pakāpes diplomu,

10.m2h klases skolnieci Renāti Kupcovu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājiem Sandrai Drelingai, Jeļenai Pikumai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.m3 skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. klašu skolēniem!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Sarmītei Arbidānei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto II pakāpes diplomu,

12.m1 klases skolnieci Lauru Rakovu

ar iegūto III pakāpes diplomu,

9.m2 skolnieci Aivu Rudzīti

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 9. un 12. klašu skolēniem!

Pateicamies vēstures skolotājām Ilonai Lagzdiņai un Ārijai Melnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas meiteņu un zēnu komandu

Lindu Rundāni, 11.m1h,

Lāsmu Naglu, 11.m1h,

Lauru Sondori, 12.m2h,

Arinu Semeikinu,12.m1,

Līgu Kigitoviču, 12.v,

Santu Bistrovu, 12.v,

Megiju Medni, 10.m1v,

Agnesi Madžuli, 10.m2h,

Reini Strankaļu, 10.m2h,

Rihardu Koroševski, 11.m1h,

Erlendu Juškānu, 10.m1v,

Elvi Zeiļuku, 12.m2h,

Aivi Mūrnieku, 10.m1v,

Mārtiņu Onževu, 10.m2h,

ar iegūto 2.vietu

Latgales reģiona sacensībās basketbolā “Vidusskolu kauss“!

Pateicamies sporta skolotājāmVitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Danu Supi

ar iegūto 2.vietu,

12.m1 klases skolnieci Martu Madaru Pekšu

ar iegūto 3.vietu,

12.m1 klases skonieku Vadimu Kobaļu

ar iegūto pateicību

Latgales novada 1.atklātajā valodu olimpiādē!

Pateicamies valodu  skolotājām Sarmītei Arbidānei, Gaļinai Skačkovai un Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m2 klases skolnieci Lindu Zundu

ar iegūto 2.vietu

Vidusaustrumeiropas PASCH skolu (Partnerskolas nākotnei) organizētajā dizaina konkursā „Mūsu apkārtējā vide mūsu nākotnes ilgtspējīgai attīstībai”!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Marijai Viškerei un vizuālās mākslas skolotājai Svetlanai Patmalniecei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

10.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

 10.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču,

10.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu,

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieci Agitu Arbidāni,

12.m1 klases skolnieku Edvardu Zarembo

ar iegūto III pakāpes diplomu,

 11.m2v klases skolnieci Rasmu Inkinu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies bioloģijas    skolotājām Ritai Kļaviņai un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieci Sabīni Soboļevu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

 9.v klases skolnieci Alīnu Višņakovu un

9.v klases skolnieci Sandru Gavari

ar iegūto II pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieku Ervīnu Zlatku un

8.m1 klases skolnieci Alisi Novožilovu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem!

Pateicamies krievu valodas skolotājām Janīnai Miņinai un Ellai Ameļčenkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Baibu Zeltiņu,

12.m1 klases skolnieci Martu Madaru Pekšu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

12.m1 klases skolnieci Danu Supi,

11.m2v klases skolnieku Linardu Solovjevu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

12.m1 klases skolnieku Eduardu Zarembo

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies angļu valodas skolotājām Gaļinai Skačkovai un Inessai Špeļkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Danu Supi

ar iegūto II pakāpes diplomu,

12.m1 klases skolniecei Martu Madaru Pekšu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzistu komandu –

Renāru Pauru,

Dānielu Kobaļu,

Eduardu Uzulnīku,

Marku Zeiļuku,

Matīsu Aleksandru Cvetkovu,

Raivi Binduku,

Raivi Lustiku,

Kristapu Noviku,

Danielu Baranovski –

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensībās telpu futbolā 2004.-2005.g.dz. grupai!

Pateicamies sporta skolotājāmVitai Seņkānei un Lolitai Malinovkai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

meiteņu komandu

Lindu Rundāni, 11.m1h klase

Lāsmu Nagli, 11.m1h klase

Lauru Sondori,  12.m2h klase

Kristīni Pētersoni, 11.m2v klase

Arinu Semeikinu,  12.m1 klase

Santu Bistrovu, 12.v klase

Megiju Medni, 10.m1v klase

Renāti Seržanti, 10.m2h klase

zēnu komandu

Elvi Zeiļuku, 12.m2h klase

Ņikitu Solovjovu,  10.m2h klase

Erlendu Juškānu, 10.m1v klase

Aivi Mūrnieku, 10.m1v klase,

Reini Strankaļu, 10.m2h klase,

Rihardu Koroševski, 11.m1h klase,

Mārtiņu Onževu, 10.m1h klase,

Dagni Zuti, 10.m1h klase,

Kristiānu Justu, 10.m1h klase –

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensībās basketbolā „Vidusskolas kauss”!

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu

Sveicam

ģimnāzijas komandu –

Arnoldu Gudkovu,

Austri Daideru,

Ričardu Barševski,

Aidu Česnakovu,

Madi Švirkstu,

Eduardu Ivanovu,

Edvīnu Gaveiku,

Reini Strankaļu,

Nikolaju Semenecu –

 ar  iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensībās telpu futbolā „A”grupā!

Pateicamies sporta skolotājāmVitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai  par ieguldīto darbu.

 

2016./2017. m.g.

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Dinu  Mironovu ar iegūto 3.pakāpes diplomu

bioloģijas 39.valsts olimpiādē !

Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauktā kora dalībniekus

ar iegūto I pakāpi

Latvijas skolu jaukto koru salidojuma “Kalniem pāri” reģionālās atlases skatē Daugavpilī un iegūtajām tiesībām piedalīties koru salidojumā, kas notiks š.g. 20.maijā Valmierā !

Paldies dziedātājiem par izturību grūtajos mēģinājumos un dziesmas mīlestību! Pateicamies kora vadītājām Svetlanai Bilinskai un Aijai Cīrulei – Leidumai.

Sveicam

9.m2 klases skolnieku Renātu Vasiļjevu,

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 1.vietu,

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo,

9.m1 klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto 2.vietu

Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.v klases skolnieci Ilutu Oborenko

ar iegūto III pakāpi

 Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē!

Pateicamies skolotājai Anita Deksnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieci Ermīni Krustāni

ar iegūto 1.vietu,

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto 3.vietu

mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 18.valsts olimpiādē!

Pateicamies mājturības un tehnoloģiju skolotājai Veltai Dzervinikai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Jāni Driksnu,

9.m1 klases skolnieku Domeniku Svikšu

ar iegūto 2.vietu,

7.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču,

9.m2 klases skolnieku Gati Gorodničiju

ar iegūto 3.vietu

mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 18.valsts olimpiādē!

Pateicamies mājturības un tehnoloģiju skolotājam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto 2.vietu

reģionālajā vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku

ar iegūto 1.vietu,

8.m1 klases skolnieku Danielu Semuli un 9.m2 klases skolnieci Eviju Laizāni

ar iegūto 3.vietu,

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto Atzinību

Latgales reģiona 4. atklātā olimpiāde angļu valodā 8.-9.klašu skolēniem !

Pateicamies angļu valodas skolotājām Olgai Supei, Gaļinai Skačkovai un Olgai Gritānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un olimpiādes organizēšanā.

Sveicam

12.v1 klases skolnieces Kristu Pogurecku un Andželiku Seļivanovu,

11.m1 klases skolnieces Tatjanu Ivanovu un Olgu Medvedevu,

11.v klases skolnieci Baibu Kauliņu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Jāni Poču

ar iegūto 2.vietu,

11.m1 klases skolnieci Arinu Semeikinu,

11.m2h klases skolnieku Igoru Matuļu

ar iegūto 3.vietu,

11.m1 klases skolnieku Vadimu Kobaļu,

11.v klases skolnieci Laimu Kolneju

ar iegūto atzinību

Valsts ģimnāziju skolēnu zinātniskajos lasījumos – konkursā!

Pateicamies skolotājām Ļubovai Mitrošenko, Vēsmai Poplavskai, Janīnai Miņinai, Irēnai Prikulei, Vitai Ulbicānei, Sarmītei Arbidānei, Ivetai Maizikai, Ārijai Melnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.v klases skolnieci Baibu Kauliņu

ar iegūto Atzinību

skatuves runas konkursā “Vuolyudzāni”!

Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

mūsu skolas skolēni ĝimnāziju grupā kopvērtējumā Latvijas 70.skolēnu spartakiādes “Lauku Avīzes” sacensībās pavasara krosa stafetēs, izcīnot 1.vietu!

Jauktā stafete 4x1000m – 2.vieta (2001.-2002.g.dz.)

Megija Medne, 9,m1

Lauma Skarbinīka, 8,m1

Dairis Caunītis -Augstkalns, 9.m1

Jānis Seņkāns, 10.m1h

Jaunietes 3x800m -2.vieta (1998.-2000.g.dz.)

Santa Bistrova, 11.v

Līga Kigitoviča, 11.v

Laura Sondore, 11.m2h

Meitenes 3x800m -2.vieta (2001.-2002.g.dz.)

Kristiāne Laganovska, 8.m2

Annija Rimša. 8.m1

Dagnija Apīne, 8.m1

Meitenes 3x800m -4.vieta (2004.-2003.g.dz.)

Viktorija Reble, 7.m3

Unda Lomanovska, 7.m3

Sintija Reble, 7.m3

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar iegūto 1.vietu

meiteņu komandu

komandas sastāvā

Megija Medne. 9.m1 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta 100m skrējienā

Lauma Skarbinīka, 8.m1 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 1500m skrējienā, 2.vieta 100m skrējienā

Santa Springa, 8.m1 –  1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta tāllēkšanā, 2.vieta lodes grūšanā

Elizabete Sprukte, 7.m3- 1.vieta stafetes skrējienā

Sintija Reble, 7.m3 – 1.vieta 1500m skrējienā

Laura Caunīte, 9.m1

zēnu komandu

komandas sastāvā

Jānis Seņkāns, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta 100m skrējienā

Dairis Caunītis Augstkalns, 9.m1 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 1500m skrējienā, 2.vieta tāllēkšanā

Reinis Strankaļs, 9.m2 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta tāllēkšanā, 2.vieta 100m skrējienā

Valdis Jakuškins, 8.m2 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Aigars Oltiņš, 8.m2 – 3.vieta 1500m skrējienā

Jānis Platacis, 8.m1 – 1.vieta lodes grūšanā

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensībās VIEGLATLĒTIKĀ “Jauno vieglatlētu kauss”!

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar iegūto 1.vietu

meiteņu komandu

komandas sastāvā

Evita Dzervinika, 12.m2 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 100m skrējienā, 3.vieta lodes grūšanā

Egija Vēvere, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 100m skrējienā, 2.vieta tāllēkšanā

Santa Bistrova, 11.v – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā

Laura Sondore, 11.m2h –  1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 1500m skrējienā

Līga Kigitoviča, 11.v – 2.vieta 1500m skrējienā

Anastāsija Žuravļova, 10.m1h

zēnu komandu

Jānis Cīrulis, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 100m skrējienā, 2.vieta lodes grūšanā

Arno Ikaunieks, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 400m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā

Arnolds Gudkovs, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 1500m skrējienā, 2.vieta tāllēkšanā

Nikolajs Semenecs, 10.m2v – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 100m skrējienā, 3.vieta 1500m skrējienā

Haralds Cercens, 10.m2v

Ēriks Tārauds, 10.m2v

 Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensības VIEGLATLĒTIKĀ “Vidusskolu kauss”!

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu vieglatlētikā “Vidusskolas kauss” un “Jauno vieglatlētu kauss” ieguvējus!

“Vidusskolas kauss” – jaunietes ieguva 1.vietu KOPVĒRTĒJUMĀ

Egija Vēvere, 10,m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x10m, 2.vieta 100m skrējienā un 2.vieta tāllēkšanā

Santa Bistrova, 11.v- 1.vieta stafetes skrējienā 4x10m, 2.vieta 400m skrējienā un 1.vieta tāllēkšanā

Laura Sondore, 11.m2h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x10m, 2.vieta 1500m skrējienā un 2.vieta       augstlēkšanā

Evita Dzervinik,a 12.m2 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x10m

Līga Kogitoviča, 11.v

Iluta Oborenko, 11.v

“Vidusskolas kauss” – jaunieši

Jānis Cīrulis, 10.m1h piedalījās individuāli un ieguva – 2.vietu 100m skrējienā un 2.vietu 400m skrējienā

“Jauno vieglatlētu kauss” – meitenes ieguva 3.vietu KOPVĒRTĒJUMĀ

Megija Medne, 9.m1 – 3.vieta 100m skrējienā, 2.vieta 400m skrējienā

Sintija Reble, 7.m3 – 3.vieta 1500m skrējienā

Lauma Skarbinīka, 8.m1

Santa Springa, 8.m1

Elizabete Sprukte, 7.m3

Beatrise Bikovska, 7.m3

“Jauno vieglatlētu kauss” – zēni ieguva 4.vietu KOPVĒRTĒJUMĀ

Jānis Seņkāns, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā

Dairis Caunītis -Augstkalns, 9.m1 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 3.vieta 1500m skrējienā

Ernests Mališevs, 8.v – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 3.vieta 400m skrējienā

Valdis Jakuškins, 8.m2 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Armands Vēkšējs, 7.m3

Jānis Platacis, 8.m1

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolnieku Jāni Plataci

ar iegūto II pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 8.klašu skolēniem!

Pateicamies ģeogrāfijas skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komandu, kuras sastāvā

8.m1 klases skolniece Santa Springa,

8.m2 klases skolniece Sabīne Soboļeva,

7.m1 klases skolniece Elīna Mičule,

7.m1 klases skolniece Elīna Arbidāne,

7.m1 klases skolniece Amanda Lucijanova,

10.m1h klases skolnieks Jānis Seņkāns,

10.m1h klases skolnieks Arno Ikaunieks,

10.m1h klases skolnieks Aidas Cesnakovas,

12.v2 klases skolnieks Aleksandrs Lončs,

ar iegūto 3.vietu

Valsts robežsardzes koledžas „Gadadienas kausā” volejbolā!

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Jūrniecības nozares pusfināla konkursa vidusskolēniem “Enkurs – 2017” dalībniekus – ģimnāzijas komandu – ar izcīnīto iespēju piedalīties finālā 22. aprīlī Rīgā!

Komandas dalībnieki: Agate Gailāne, Jānis Jermakovs, Renarts Kirejevs, Niks Rogozovs (12.M2kl), Āris Miglinieks, Konstantīns Začests, Aigars Noviks, Aleksandrs Lončs, Edvards Mališevs (12.V2 kl.), Ričards Barševskis (11.M2H kl). Skolotāja –  Sarmīte Arbidāne.

 Sveicam             

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo un

12.v2 klases skolnieci Valēriju Jonikāni

ar iegūto 1.vietu,

9.m1 klases skolnieci Justīni Puriņu un

12.m2 klases skolnieci Evitu Dzerviniku

ar iegūto 2.vietu

 Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 9., 10.-12.klašu skolēnu konkursā „Pazīsti savu organismu” 10.-12.klašu skolēniem!

 Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 3.vietu

Latvijas 58.valsts ķīmijas olimpiādē!

Paldies ķīmijas  skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu !

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Katerīnu Žuravļovu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 1.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vizuālās mākslas skolotājai Svetlanai Patmalniecei par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2v klases skolnieci Beāti Rundāni un

10.m2.v klases skolnieci Kristīni Rutkovsku

ar iegūto 1.vietu

 7.atklātajā kulturoloģijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

 Pateicamies kulturoloģijas skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 2.vietu,

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 3.vietu,

8.m2 klases skolnieci Sanitu Bērziņu,

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas organizētajā   2017.gada  atklātajā ķīmijas olimpiādē!

Pateicamies ķīmijas  skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

11.m1 klases skolnieci Lauru Rakovu

ar iegūto 3.vietu,

10.m1h  klases skolnieku Rihardu Koroševski

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē  10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies ģeogrāfijas  skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.m3 klases skolnieku Juri Siliņu,

7.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar iegūto 1.vietu,

7.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

7.m2 klases skolnieci Viktoriju Urbanoviču,

7.m3 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 2.vietu,

7.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu,

7.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču

ar iegūto 3.vietu,

8.v klases skolnieci Baibu Kovaļenko,

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

atklātajā Latgales novada matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām  Annai Bulei, Jeļenai Pikumai, Lucijai Jermacānei par skolēnu sagatavošanu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto 2.vietu,

9.m1 klases skolnieku Domeniku Svikšu

ar iegūto 3.vietu,

8.m2 klases skolnieci Aivu Rudzīti

ar iegūto atzinību

 Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klašu skolēniem!

 Pateicamies skolotājām Annai Bulei un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

 

Sveicam

7.m2 klases skolnieci Amandu Vēveri

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas bērnu un jauniešu kulinārijas konkursā “Kārumnieks 2017”!

Pateicamies skolotājai Veltai Dzervinikai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komanduEgiju Meļko (12.kl), Jāni Plataci (8.kl), Elvitu Ostrovsku (11.kl), Sabīni Voveri (10.kl), Lauru Rakovu (11.kl), Jeļizavetu Jurjevu (12.kl)

ar izcīnīto 2. vietu Rēzeknes pilsētas skolu konkursā ” Erudīts 2017″!

Sveicam

12.m2 klases skolnieci Evitu Dzerviniku

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Jāni Poču,

11.m2h klases skolnieku Ričardu Barševski,

11.m1klases skolnieku Eināru Netli – Galeju

ar iegūto 2.vietu,

11.v klases skolnieci Ilutu Oborenko,

11.m1klases skolnieci Martu Madaru Pekšu,

11.m1klases skolnieci Patrīciju Nagli

ar iegūto 3.vietu,

11.m1 klases skolnieci Arinu Semeikinu,

11.m1 klases skolnieku Vadimu Kobaļu,

11.m2h klases skolnieci Agnesi Pētersoni,

11.m1 klases skolnieci Lauru Rakovu,

11.m2h klases skolnieku Igoru Matuļu,

11.m1 klases skolnieci Tatjanu Ivanovu,

11.m1 klases skolnieci Olgu Medvedevu,

11.m2h klases skolnieci Elvitu Ostrovsku,

11.m1 klases skolnieci Samantu Zeizi,

11.m1 klases skolnieci Agitu Sprindžu

ar iegūto Atzinību

Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem Veltai Dzervinikai Vitai Ulbicānei, Ilonai Lagzdiņai, Anitai Deksnei, Ivetai Maizikai, Vēsmai Poplavskai, Janīnai Miņinai, Sarmītei Arbidānei, Indrai Gailītei, Lienai Poišai, Edgaram Žogotam, Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2v klases skolnieci Beāti Rundāni

ar iegūto 2.vietu

11.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 10.klašu skolēnu grupā!

Paldies latviešu valodas un literatūras  skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu!

Sveicam

7.klases skolniekus Juri Siliņu un Viktoriju Rebli

ar iegūto 1.vietu,

7.klases skolēnus Hubertu Zimacki, Viktoriju Urbanoviču, Armandu Vēkšēju 

ar iegūto 2.vietu,

7.klases skolniekus Renāru Saukānu un Kristapu Adamoviču

ar iegūto 3.vietu,

8.klases skolnieces Baibu Kovaļenko un Laumu Skarbinīku

ar iegūto Atzinību

Latgales novada atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicamies matemātikas skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai, Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto 2.vietu,

9.klases skolniku Domeniku Svikšu

ar iegūto 3.vietu,

9.klases skolnieci Aivu Rudzīti

ar iegūto Atzinību

Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klašu skolēniem!

Pateicamies fizikas skolotājām Annai Bulei un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Jāni Poču un

12.v1 klases skolnieku Savēliju Ņukšu

ar iegūto 2.vietu,

7.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursā!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras  skolotājām Sarmītei Arbidānei un Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.m1 klases skolnieku Adriānu Siniju

ar iegūto III pakāpes diplomu,

8.m1 klases skolnieku Emīlu Zeltiņu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolēnus –  Laumu Gailumu, Ģirtu Bulu, Emīlu Zeltiņu,

9.m1 klases skolēnus –  Dinu Mironovu, Elizabeti Rupo,

9.m2 klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar veiksmīgu dalību un iegūto nomināciju „Attapīgie ķīmiķi” Rēzeknes pilsētas konkursā

 „Jauno un atjautīgo ķīmiķu klubs”!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

pamatskolas grupas meiteņu komandu

Santu Springu, Dagniju Apīni, Sanitu Bērziņu, Sabīni Soboļevu, Elīnu Mičuli, Elīnu Arbidāni, Amandu Lucijanovu

ar iegūto 1.vietu un izcīnīto iespēju piedalīties finālsacensībās Rīgā,

 vidusskolas grupas zēnu komandu

Aleksandru Lonču, Ervīnu Juķeviču, Rihardu Koroševski,

 Aidas Cesnakovu Arno Ikaunieku, Ermīnu Jāni Potašu, Ēriku Tāraudu

ar iegūto 2.vietu,

pamatskolas grupas zēnu komandu

Jāni Seņkāni, Regnāri Kirejevi, Erlendi Juškāni, Reini Strankaļu, Gati Gorodņičiju,

Dāvi Pavlovu

ar iegūto 3.vietu

izcīņas sacensībās “Lāses kauss 2017”  skolu komandām!

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam               

9.m2 klases skolnieku Renātu Vasiļjevu,

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 1.pakāpes diplomu,

10.m1h klases skolnieku Arnoldu Gudkovu

ar iegūto 2.pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 3.pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieku Dinu Mironovu,

11.m1 klases skolnieci Martu Madaru Pekšu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē  9.-12. klašu skolēniem!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas meiteņu vokālo ansambli “Noskaņa” ar iegūto I pakāpes diplomu pilsētas un reģiona vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2017”!

Ansambļa sastāvā:

Ginta Bilinska, Baiba Kovaļenko, Eva Kārkliniece, Unda Lomanovska, Luīze Lāce,  Agnese Adijāne, Elizabete Gaile, Elīza Poiša,  Jūlija Adijāne, Renāte Kupcova,  Agnija Logina. Paldies mūzikas skolotājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu!

Sveicam

7.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 1.pakāpes diplomu,

7.m3 klases skolnieku Armandu Vēkšēju,

7.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 2.pakāpes diplomu,

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

8.v klases skolnieci Baibu Kovaļenko

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicamies matemātikas skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.

Sveicam 

12.v2 klases skolnieku Aleksandru Lonču

ar iegūto 2.pakāpes diplomu,

11.m2h klases skolnieku Vitāliju Rungi

ar iegūto 3.pakāpes diplomu,

11.m1 klases skolnieku Jāni Poču

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies ekonomikas skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

12.v2 klases skolnieku Aleksandru Lonču

ar iegūto 1.pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo,

10.m1h klases skolnieku Arnoldu Gudkovu,

11.m1 klases skolnieku Vadimu Kobaļu,

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 2.pakāpes diplomu,

9.m2 klases skolnieci Renāti Kupcovu,

12.v1 klases skolnieci Kristu Pogurecku

ar iegūto 3.pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies matemātikas skolotājām Sandrai Drelingai, Jeļenai Pikumai, Lucijai Jermacānei un Ļubovai Mitrošenko par ieguldīto darbu.

Sveicam                    

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto 1.pakāpes diplomu,

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 3.vietas diplomu 

Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies fizikas skolotājiem Annai Bulei un Jānim Poplavskim par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar iegūto 1.pakāpes diplomu

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

ar iegūto 3.pakāpes diplomu

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.un 9.klašu skolēniem !

Pateicamies latviešu valodas un literatūras  skolotājām Indrai Gailītei un Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar iegūto 3.vietu

7.m1 klases skolnieci Alisi Novožilovu un

ar iegūto atzinību

9.m1 klases skolnieces

Lauru Caunīti un Janu Pojarkovu

avīzes “Vesti Segodnja” un labdarības fonda “Rietumi”rīkotajā eseju konkursā!

Pateicamies krievu valodas skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu

Sveicam

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensības basketbolā “Jauno basketbolistu kauss” 2003.-2004.g.dz. uzvarētājus – zēnu komandu – ar iegūto I vietu!

Komandas sastāvā:

Gatis Dembovskis, 7.m2 klase

Rihards Teirumnieks,  7.m2 klase

Kristaps Arbidāns, 7.m2 klase

Marts Dreļs, 7.m2 klase

Emīls Bogdanovs, 7.m2 klase

Martians Zaharevskis , 7. m2 klase

Kārlis Kristiāns Dundurs, 7.m3 klase

Dāvis Ralfs Stivriņš, 7.m3 klase

Renārs Saukāns, 7.m3 klase

Rolands Barkāns, 7.m3 klase

Sveicam

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensības basketbolā “Jauno basketbolistu kauss” 2003.-2004.g.dz. uzvarētājus – meiteņu komandu – ar iegūto II vietu!

Komandas sastāvā:

Rianda Kirejeva, 8.m1 klase

Annika Tabore, 7.m3 klase

Kristiāna Bule,  7.m3 klase

Beatrise Bikovska, 7.m3 klase

Sintija Reble, 7.m3 klase

Viktorija Reble, 7.m3 klase

Eva Kārkliniece, 7.m3 klase

Linda Zunda, 7.m2 klase

Samanta Borovikova, 7.m2 klase

Paldies laukuma tiesnešiem Jurim Fedotovam un Reinim Strankaļam, kā arī galdiņa tiesnešiem Lindai Rundānei un Rūdolfam Upem! Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas zēnu komandu ar iegūto I vietu Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs basketbolā “Oranžā bumba” 2001.-2002.g.dz. skolēniem !

Komandas sastāvā:

Mārtiņš Onževs,  9.m2 klase

Reinis Strankaļs, 9.m2 klase

Dagnis Zutis, 9. m2 klase

Erlends Juškāns,  9.m1 klase

Rūdolfs Upe, 8.m1 klase

Dāvis Ralfs Stivriņš, 7.m3 klase

Renārs Saukāns, 7.m3 klase

Kārlis Kristiāns Dundurs, 7.m3 klase

Rihards Teirumnieks, 7.m2 klase

Sveicam

ģimnāzijas meiteņu komandu ar iegūto III vietu Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs basketbolā “Oranžā bumba” 2001.-2002.g.dz. skolēniem !

Komandas sastāvā:

Eliza Poiša, 9.m2 klase

Megija Medne, 9.m1 klase

Agnija Logina, 9.m2 klase

Santa Springa, 8.m1 klase

Annija Rimša, 8.m1 klase

Rianda Kirejeva, 8.m1 klase

Lāsma Novika, 8.m1 klase

Sanita Bērziņa, 8.m2 klase

Sabīne Soboļeva, 8.m2 klase

Paldies laukuma tiesnešiem Jurim Fedotovam un Elvim Zeiļukam, kā arī galdiņa tiesnešiem Lindai Rundānei un Kristapam Arbidānam! Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.v2 klases skolnieci Valēriju Jonikāni ar iegūto 3.pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo, 9.m2 klases skolnieci Samantu Šlendinu, 12.m2 klases skolnieci Margaritu Pavlovu ar iegūto 3.pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Megiju Medni ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 9.un 12.klašu skolēniem !

Pateicamies vēstures skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas komandu (Dairi Caunīti – Augstkalnu, Rūdofu Upi, Reini Strankaļu, Mārtiņu Onževu, Dagni Zuti) ar iegūto 1. vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensībās basketbolā “Oranžā bumba” !

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu skolēnu panākumu veicināšanā.

Paldies laukuma tiesnesim Jurim Fedotovam, galda tiesnešiem Kristapam Arbidānam un Lindai Rundānei !

Sveicam

 1 0.M1H skolnieku  Ņikitu Šarapovu ar iegūto 3. vietu un

9.M1 klases skolnieku Dinu Mironovu ar iegūto atzinību

Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas rīkotajā Tatjanas dienas literāro darbu konkursā Latvijas mērogā!

Skolotāja Janīna Miņina atzīmēta starp skolotājiem, kuru audzēkņi iesūtījuši visvairāk darbu konkursam.

Pateicamies skolēniem un skolotājai par ieguldīto darbu.

Sveicam

2.vietas ieguvējasmeiteņu komandu ( 9.m2 klases skolnieci Elīzu Poišu, 9.m1 klases skolnieci Megiju Medni, 10.m1h klases skolnieci Lindu Rundāni, 11.v klases skolnieci Līgu Kigitoviču, 11.v klases skolnieci Santu Bistrovu, 11.m2h klases skolnieci Lauru Sondori, 12.m2 klases skolnieci Agati Gailāni) –

ar izcīnīto 2.vietu

Latgales reģiona sporta spēlēs basketbolā “Vidusskolu kauss” Balvos !

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

AS «Grindeks» balvas ieguvēju Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ķīmijas skolotāju  Sandru Zeltiņu !

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) 7. decembrī notika ikgadējais seminārs Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotājiem «Ķīmija kā prioritāte», kura laikā tika apbalvoti 2016. gada ķīmijas skolotāji no Latvijas reģioniem un Rīgas par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu, par izcili paveiktu darbu, spēju ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā un tālākām studijām augstskolā ķīmijas, inženierzinātņu un materiālzinātnes nozarēs RTU.

Sveicam

1.pakāpes diploma ieguvēju 10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

1.pakāpes diploma ieguvēju 12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu,

2.pakāpes diploma ieguvēju 9.m1 klases skolnieku Dinu Mironovu,

2.pakāpes diploma ieguvēju 9.m1 klases skolnieku Justīni Puriņu,

2.pakāpes diploma ieguvēju 11.m1 klases skolnieci Lauru Rakovu,

2.pakāpes diploma ieguvēju 12.v2 klases skolnieci Valēriju Jonikāni

ar gūtajiem panākumiem Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.M3 klases skolnieku Hubertu Zimacki ar iegūto 1. vietu Jauno ģeogrāfu skolas rīkotajā ģeogrāfijas olimpiādē 7. klašu grupā un 1. vietu  7.-9. klašu grupā Latgales reģionā!

Pateicamies ģeogrāfijas skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

1.vietas ieguvējus – ģimnāzijas komandu

Adrianu Siniju (8.m1 klase), Juri Zeltiņu (7.m3 klase), Emīlu Zeltiņu (8.m1 klase), Megiju Medni (9.m1 klase), Sandi Markunaiti (9.m1 klase)

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu komandu čempionātā šahā !

Sveicam

2.vietas ieguvēju 10.m2v klases skolnieku Linardu Solovjevu,

3.vietas ieguvēju 11.m1 klases skolniekam Edvardu Zarembo,

Atzinību ieguvēju 12.v2 klases skolnieku Jāni Paulānu

Latgales reģiona 7.atklātajā angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies angļu valodas skolotājām Inessai Špeļkovai, Olgai Gritānei, Gaļinai Skačkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

3.vietas ieguvējasmeiteņu komandu

Santu Springu (8.m1 klase), Dagniju Apīni (8.m1 klase), Sanitu Bērziņu (8.m2 klase), Amandu Lucijanovu (7.m1 klase), Elīnu Mičuli (7.m1 klase), Elīnu Arbidāni (7.m1 klase),

4.vietas ieguvējuszēnu komandu

Jāni Seņkānu (10.m1h klase), Regnāru Kirejevu (10.m1 h klase), Erlendu Juškānu (9.m1 klase),

Gati Gorodničiju (9.m2 klase),  Artūru Mežalu (9.m2 klase), Dāvi Pavlovu (8.m1 klase), Mārtiņu Onževu (9.m2 klase)

Latgales reģiona sacensībās Viļakā volejbolā

2001.-2002.gadā dzimušajiem zēniem un meitenēm !

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

1.vietas ieguvēju  10.m2v klases skolnieci Beāti Rundāni (skolotāja Irēna Prikule),

3.vietas ieguvēju 11.m1 klases skolnieci Samantu Leitāni (skolotāja Sarmīte Arbidāne),

4.vietas ieguvēju 7.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki (skolotāja Sarmīte Arbidāne),

4.vietas ieguvēju  10.m1h klases skolnieci Katrīnu Adelīnu Zeizi (skolotāja Indra Gailīte)

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un RESZ SIA „Verems” organizētajā radošo darbu konkursā  „Latgale Latvijā”  7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Indrai Gailītei un Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu konkursa organizēšanā.

Sveicam

11.M1 klases skolnieku Eināru Netli – Galeju ar iegūto atzinību Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas rīkotajā informācijas tehnoloģiju olimpiādē “Open Mind” !

Pateicamies skolēnam un informātikas skolotājam Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolēnus Gintu Bilinsku, Ģirtu Edvardu Buli, Danielu Semuli,

8.m2 skolnieci Patrīciju Āboliņu

ar iegūto 1. vietu komandu olimpiādē angļu valodā, 1. vietu erudītu konkursā Eiropas valodu dienai veltītā Latgales reģiona pasākumā Krāslavas Valsts ģimnāzijā !

Paldies skolotājām Olgai Supei un Gaļinai Skačkovai par komandas sagatavošanu, kā arī skolotājai Inessai Špeļkovai par atbalstu pasākuma laikā !

2015./2016.m.g.

Latvijas  “lielo skolu” reitingā , kurās vidusskolēnu skaits lielāks par 100, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ierindojas 10.vietā. Godpilno desmit skolu sarakstā 1.vietā – Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 2.vietā – Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, 3.vietā – Āgenskalna Valsts ģimnāzija, 4.vietā – Siguldas Valsts ģimnāzija, 5.vietā – Rīgas Klasiskā ģimnāzija, 6.vietā – Cēsu Valsts ģimnāzija, 7.vietā – Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 8.vietā – Daugavpils Valsts ģimnāzija, 9.vietā – Rīgas Franču licejs, 10.vietā – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija.
Latvijas  skolēnu 69.spartakiādes  sacensības vieglatlētikā “Jauno vieglatlētu kauss”
 • iegūta 2.vieta meiteņu un zēnu komandai.
Sasniegumi meiteņu komandā:
 Elīza Poiša – 1.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 3.vietu 100 m skrējienā un 2.vieta tāllēkšanā
Egija Vēvere – 1.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 2.vieta 100 m skrējienā
Megija Medne – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā
Dana Supe – 1.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 3.vieta 1500 m skrējienā
Loreta Repele – 3.vieta 400 m skrējienā
Elizabete Gaile
Zēnu komandā:
Jānis Cīrulis – 2.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 2.vieta 100 m skrējienā un 1.vieta lodes grūšanā
Jānis Seņkāns – 2.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 2.vieta 400 m skrējienā un 3.vieta šķēpa mešanā
Regnārs Kirejevs – 2.vieta stafetes skrējienā 4×100 m
Arno Ikaunieks – 2.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 3.vieta tāllēkšanā
Arnolds Gudkovs – 2.vieta augstlēkšanā, 2.vieta 1500 m skrējienā
Dairis Caunītis Augstkalns – 3.vieta lodes grūšanā
Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.
Latvijas skolēnu skatuves runas finālkonkursā Rīgā
 • VISC Atzinības raksts par veiksmīgu piedalīšanos
12.klases skolniekam Eduardam Armuškam.
Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.
Latvijas skolēnu 69.spartakiādes „Latvijas Avīzes” pavasara krosa stafetēs 5 grupās
 • iegūta 2.vieta
komandā Megija Medne, Eva Vucāne, Betija Elīza Lāce, Egija Vēvere, Annija Rimša, Rianda Kirejeva, Santa Springa, Lāsma Novika, Jānis Seņkāns, Arno Ikauniekis, Regnārs Kirejevs, Arnolds Gudkovs, Renārs Strankaļs.
Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.
Latvijas 40. skolēnu zinātniskajā konferencē vides zinātnes sekcijā
 • iegūta III vieta
12.klases skolniekam Antonam Maksimovam
 • Atzinības raksts par piedalīšanos
11.klases skolniecei Evitai Dzervinikai.
Pateicamies skolotājam Harijam Misjunam un Veltai Dzervinikai par ieguldīto darbu.
Latgales reģiona 3. atklātajā angļu valodas olimpiādē 8.-9. kl. skolēniem
 • iegūta 1.vieta
 9.v2 klases skolniekam Linardam Solovjovam
9.v2 klases skolniecei Jūlijai Vaņkovai
 • iegūta 2.vieta
9.v2 klases skolniecei Kristīnei Pētersonei
 • iegūta 3.vieta
9.v1 klases skolniekam Jēkabam Starim 
Pateicamies skolotājām Inessai Špeļkovai un Olgai Supei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 8.klašu skolēniem
 • iegūta 2.vieta
8.klases skolniecei Elizabetei Rupajai
Pateicamies skolotājai Anitai Tkačovai par ieguldīto darbu.
Jūrniecības konkursā vidusskolēniem “Enkurs 2016”
 • izcīnīta 4.vieta
komandā: 11.v2 klases skolnieki Edvards Mališevs (komandas kapteinis), Aleksandrs Lončs, Āris Miglinieks, Aigars Noviks, Jānis Paulāns, 11.m2 klases skolnieki Renarts Kirejevs, Jānis Jermakovs, 12.v2 klases skolnieki Kaspars Noviks, Artūrs Ivanovs, Kristaps Kairišs.
Pateicamies skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 1. – 12.klašu skolēniem
 • iegūta Atzinība
9.klases skolniecei Diānai Stepulei
10. klases skolniecei Marijai Bartaševičai.
Pateicamies skolotājai Svetlanai Patmalniecei par ieguldīto darbu.
12.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē „Gadalaiki – rudens” 
 •   iegūta I vieta
12.klases skoniekam Jēkabam Olafam Rukmanim
 • iegūta III vieta
7.klases skolniecei Laumai Skarbinīkai
 • iegūta Atzinība
8.klases skolniecei Ermīnei Krustānei
Pateicamies skolotājiem Veltai Dzervinikai un Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.
Latgales novada vācu valodas olimpiādē
 • iegūta II vieta
8.klases skolniecei Samantai Šlendinai
Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.
Skatuves runas  konkursā „Vuoluydzāni”
 • iegūta 1.vieta
12.klases skolniekam Eduardam Armuškam.
Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.
Valsts ģimnāziju skolēnu domrakstu konkursā
12.klases skolniecei Kristiānai Annijai Deksnei
 • iegūta III vieta
 12.klases skoniecei Ingai Kašai
 • iegūta Atzinība
Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Irēnai Prikulei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.
6.atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
 • iegūta I vieta
12.klases skolniecei Emīlijai Zeltiņai.
Pateicamies kulturoloģijas skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.
Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 • iegūta I vieta
11.klases skolniecei Aijai Gudkovai
 • iegūta II vieta
9.klases skolniecei Jūlijai Vaņkovai
10.klases skolniecei Danai Supei
12.klases skolniecei Santai Bortkevičai
 •  iegūta III vieta
10.klases skolniecei Martai Madarai Pekšai
 •  iegūta Atzinība 
9.klases skolniekam Jānim Seņkānam
12.klases skolniecei Diānai Korklišai
Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.
Valsts ģimnāziju skolēnu zinātniskajos lasījumos
 •   iegūta II vieta
11.klases skolniekam Savēlijam Ņukšam
 • iegūta Atzinība
11.klases skoniecēm Darjai Tihomirovai un Andželai Veženkovai
 par iegūto Atzinību
Pateicamies ķīmijas skolotājam Harijam Misjunam un krievu valodas (svešvalodas) skolotājai Janīnai Miņinai
par ieguldīto darbu.
Pilsētas konkursā “Pazīsti savu organismu”
 • iegūtas II vietas
11.klases skolniecei Valērijai Jonikānei
9. klases skolniecei Egijai Vēverei
Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.
21.krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
 • iegūta 1.vieta
12.klases skolniecei Karīnai Seilei – Zundānei,
 • iegūta 2.vieta
12.klases skolniecei Anastasijai Bovkunei.
Pateicamies krievu valodas (svešvalodas) skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu.
Valsts 57.ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 • iegūta 3.vieta
11.klases skolniecei Aijai Gudkovai.
Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.
Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē DU
 •  iegūtas II vietas
11.klases skolniecei Evitai Dzervinikai,
12.klases skolniekam Antonam Maksimovam,
 •  iegūtas III vietas
11.klases skolniecei Agatei Gailānei,
11.klases skolniekam Savēlijam Ņukšam,
11.klases skolniecei Elīnai Zaļūksnei,
11.klases skolniekam Aleksandram Lončam,
 • iegūti Atzinības raksti
11.klases skolniecei Diānai Gusevai,
11.klases skolniecei Artai Volkovai,
11.klases skolniecei Egijai Meļko,
11.klases skolniecei Kristai Pogureckai,
11.klases skolniecei Andželikai Seļivanovai,
11.klases skolniecei Diānai Iļjučonokai,
11.klases skolniekam Jurim Virskuļam,
11.klases skolniekam Normundam Cukmacim.
Pateicamies skolotājiem Veltai Dzervinikai, Ritai Kļaviņai, Vēsmai Poplavskai, Harijam Misjunam, Ārijai Melnei, Ļubovai Mitrošenko par ieguldīto darbu.
Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē
 • iegūtas Atzinības
8.klases skolniekam Renātam Vasiļjevam,
10.klases skolniecei Danai Supei,
10.klases skolniecei Martai Madarai Pekšai,
12.klases skolnieceo Santai Bortkevičai.
Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.
10.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 7.un 10.klašu skolēniem
 • iegūta 3.vieta
 10.klases skolniecei Patrīcijai Naglei,
 • iegūtas Atzinības
7.klases skolniecei Laumai Skarbinikai,
10.klases skolniecei Elvitai Ostrovskai.
Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām
Sarmītei Arbidānei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.
Valsts 66.matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 11.klases skolniecei Aijai Gudkovai
 • iegūta Atzinība.
Pateicamies matemātikas skolotājai Jeļenai Pikumai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas vokālajā mūzikas konkursā „Balsis” un
Latgales novada vokālās mūzikas konkursā „Balsis” Līvānos
7.-9.klašu meiteņu vokālajam ansamblim „Noskaņa”
skolniecēm Dagnijai Apīnei, Gintai Bilinskai, Baibai Kovaļenko, Luīzei Lācei, Elizabetei Gailei, Elīzai Poišai, Renātei Kupcovai, Agnijai Loginai,  Džeinai Lubānei, Kristīnei Rogozovai
 •  iegūti I pakāpes diplomi.
Pateicamies mūzikas skolotājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
10.klases skolniecei Martai Madarai Pekšai
 • iegūts III pakāpes diploms
Pateicamies ģeogrāfijas skolotājai Anitai Tkačovai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem
 • iegūts I pakāpes diploms
8.klases skolniecei Samantai Šlendinai
 • iegūts II pakāpes diploms
8.klases skolniecei Laurai Laizānei
Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 •  iegūts I pakāpes diploms
11.klases skolniecei Aijai Gudkovai
 • iegūts II pakāpes diploms
9.klases skolniekam Arnoldam Gudkovam
9.klases skolniecei Jūlijai Vaņkovai
9.klases skolniekam Jānim Seņkānam
10.klases skolniecei Danai Supei
12.klases skolniecei Santai Bortkevičai
 • iegūts III pakāpes diploms
10.klases skolniecei Martai Madarai Pekšai
Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
 • iegūts I pakāpes diploms
12.klases skolniecei Diānai Korklišai
Pateicamies ekonomikas skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 •  iegūts I pakāpes diploms
11.klases skolniecei Aijai Gudkovai
 •  iegūts II pakāpes diploms
11.klases skolniekam Aleksandram Lončam
 • iegūts III pakāpes diploms
10.klases skolniekam Vadimam Kobaļam
 • izteikta atzinība
9.klases skolniekam Arnoldam Gudkovam
Pateicamies matemātikas skolotājām Jeļenai Pikumai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.- 8.klašu skolēniem
 • iegūts 3.pakāpes diploms
8.klases skolniecei Elizabetei Rupajai.
Pateicamies matemātikas skolotājai Jeļenai Pikumai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 • iegūts I pakāpes diploms
9.klases skolniecei Jūlijai Vaņkovai
 • iegūts II pakāpes diploms
11.klases skolniecei Valērijai Jonikānei un
12.klases skolniecei Diānai Korklišai.
Pateicamies fizikas skolotājiem Lienai Poišai un Aivaram Vagalim par ieguldīto darbu.
Kokapstrādes tehnoloģiju konkursā “Topi par meistaru”
 • iegūta 1.vieta
8.klases skolniekam Jānim Driksnam
12.klases skolniekam Jēkabam Olafam Rukmanim
 • iegūta 2.vieta
8.klases skolniekam Domenikam Svikšam
 • iegūta 3.vieta
8.klases skolniekam Gatim Gorodničijam
Pateicamies mājturības un tehnoloģiju skolotājam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.
Latgales novada 13.atklātajā matemātikas olimpiādē
 • iegūta 1.vieta
8.klases skolniekam Ričardam Laizānam
 • iegūta 2.vieta
8.klases skolniecei Renātei Kupcovai
8.klases skolniecei Elizabetei Rupajai
8.klases skolniekam Domenikam Svikšam
8.klases skolniekam Jānim Driksnam
Pateicamies matemātikas skolotājai Jeļenai Pikumai.
Austrumlatvijas 12.atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klašu skolēniem
 • iegūta 1.vieta
8.klases skolniekam Renātam Vasiļjevam
 • iegūta 2.vieta
11.klases skolniecei Aijai Gudkovai
 • iegūta 3.vieta
11.klases skolniecei Evitai Dzervinikai
Pateicamies fizikas skolotājiem Annai Bulei un Aivaram Vagalim.
Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem
 • iegūts III pakāpes diploms
8.klases skolniecei Elizabetei Rupajai.
Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu
Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
 • iegūts I pakāpes diploms
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolniecei Agitai Rešņai
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolniecei Karīnai Seilei – Zundānei
 • iegūts II pakāpes diploms
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniecei Anastasijai Bovkunei
 •  iegūts III pakāpes diploms
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniekam Antonam Grahoļskim
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniecei Marijai Žuravļovai
Pateicamies krievu valodas skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārtā un skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā Latgalē
 • iegūta 1.vieta
12.v1 klases skolniekam Eduardam Armuškam
Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.
Latgales reģiona izglītības iestāžu sacensībās basketbolā  “Oranžā bumba” 8.-9.kl. skolēniem
 • iegūta 1.vieta zēnu komandai
Elgaram Reidzānam, Reinim Strankaļam, Erlendam Juškānam, Mārtiņam Onževam, Dairim Caunītim- Augstkalnam, Dagnim Zutim, Rūdolfam Upem, Ralfam Ludboržam, Rūdolfam Poišam
 • iegūta 2.vieta meiteņu komandai
Lindai Rundānei, Elīzai Poišai, Megijai Mednei, Agnijai Loginai, Laurai Grahovai, Madarai Margai, Evai Vucānei, Kristīnei Pētersonei, Santai Springai
Paldies skolēniem un sporta skolotājiem Valentīnam Viškeram un Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem
 •  iegūts II pakāpes diploms
12.klases skolniecei Ingai Kašai,
 •  iegūta atzinība
12.klases skolniecei Santai Bortkevičai.
Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 9.un 12.klašu skolēniem
 •  iegūts III pakāpes diploms
9.klases skolniecei Jūlijai Vaņkovai
 •  izteikta atzinība
9.klases skolniekam Linardam Solovjevam.
Pateicamies vēstures skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.
Literāro darbu konkursā „Krievu kino gadsimts”
 •  iegūta 2.vieta
10.klases skolniekam Artjomam Naumkovam.
Pateicamies krievu valodas skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu.
Latgales reģiona sacensības basketbolā
 • iegūta 1.vieta
zēnu komandai
Valdim Seņkānam, Ainim Rundānam, Elvim Zeiļukam, Aivim Strankaļam, Kārlim Lucijanovam, Raitim Gutānam, Jurim Fedotovam, Ginteram Usānam, Elgaram Reidzānam, Reinim Strankaļam
 • iegūta 2.vieta
meiteņu komandai
Ingai Kašai, Ilutai Purmalei, Diānai Korklišai, Laurai Sondorei, Annai Barinovai, Līgai Kigitovičai, Kristiānai Ķebei,Samantai Leitānei, Elīzai Poišai, Lindai Rundānei
Pateicamies sporta skolotājiem Vitai Seņkānei un Valentīnam Viškeram par ieguldīto darbu.
Latgales novada 6.atklātā angļu valodas olimpiādē 
 • iegūta III vieta
10.klases skolnieks Edvards Zarembo
12.klases skolniece Kristiāna Annija Deksne
 • iegūta atzinība
10.klases skolniece Dana Supe
Pateicība angļu valodas skolotājām Gaļinai Skačkovai un Inessai Špeļkovai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 • iegūts I pakāpes diploms
11.klases skolniece Aija Gudkova
 • iegūts II pakāpes diploms
10.klases skolniece Laura Rakova
11.klases skolniece Valērija Jonikāne
 • iegūts III pakāpes diploms
9.klases skolniece Jūlija Vaņkova
 • izteikta atzinība
9.klases skolniece Egija Vēvere
Pateicība bioloģijas skolotājām Ritai Kļaviņai un Rasmai Tretjakovai par ieguldīto darbu.
Sacensībās volejbolā “Lāse”
 • iegūta 1.vieta 8.-9.klašu grupā meitenēm
Madara Marga, Anna Elīza Drele, Linda Rundāne, Eva Vucāne, Elizabete Gaile, Elīza Poiša, Kristīne Pētersone
 •  iegūta 2.vieta 6.-7.klašu grupā zēniem
Rūdolfs Poišs, Ralfs Ludboržs, Rūdolfs Upe, Emīls Zeltiņš, Ervīns Zlatkuss, Roberts Cakuls, Gabriels Ancvers
 • par iegūto 2.vietu 8.-9.klašu grupā zēniem
Regnārs Kirejevs, Jānis Seņkāns, Arno Ikaunieks, Rūdis Naglis, Arnolds Gudkovs, Ervīns Juķevičs, Kevins Enriko Vjakse, Elgars Reidzāns
 • pateicība par piedalīšanos  7.klašu meitenēm
Santa Springa, Annija Rimša, Lāsma Novika, Dagnija Apīne, Sanita Bērziņa, Sabīne Soboļeva
Pateicība sporta skolotājiem Vitai Seņkānei un Valentīnam Viškeram par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas skolēnu radošo darbu konkursā
7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem „Es mīlu Latviju”
 • iegūta 1.vieta
10.klases skolniece Elvita Ostrovska
 •  iegūta 3.vieta
 12.klases skolniece Brenda Pikuma
 •  iegūta 4.vieta
 1. klases skolniece Diāna Lukša
7.klases skolnieks Daniels Taukuls
 •  iegūta 5.vieta
8.klases skolniece Samanta Šlendina
Pateicība latviešu valodas un literatūras skolotājām Sarmītei Arbidānei, Indrai Gailītei, Irēnai Prikulei un Ivetai Maizikai par ieguldīto darbu.
Valsts ģimnāziju erudītu konkursā
 • iegūta 1.vieta
Valsts ģimnāziju matemātikas komandu olimpiādē
 • iegūta 3.vieta
12.klašu skolēni Kārlis Staris, Karīna Seile – Zundāne, Daira Ločmele,
Zanda Vaivode un Aleksandrs Šamšura
Pateicība matemātikas skolotājām Lucijai Jermacānei, Sandrai Drelingai, Ļubovai Mitrošenko un Jeļenai Pikumai  par ieguldīto darbu.
LVLSA rīkotajā Aspazijas un Raiņa skolēnu jaunrades konkursā, kas veltīts dzejnieku 150.dzimšanas dienai un LVLSA 20 gadu jubilejai
 •  iegūta 1.vieta (apsveikums Aspazijai)
 • iegūta 1.vieta (apsveikums Rainim)
 • galvenā balva „Lielais kaķis”
11.klases skolniece Agate Kūkoja
 •  iegūta 2.vieta (apsveikums Rainim)
 12.klases skolniece Samanta Škuškauniece
 •  iegūta 3.vieta (apsveikums Rainim)
 1. klases skolniece Elizabete Rupā
 •  iegūta 3.vieta (apsveikums Rainim)
 1. klases skolniece Megija Medne
 •  iegūta 3.vieta (skaņdarbs ar Raiņa vārdiem)
8.klases skolniece Elizabete Gaile un
8.klases skolniece Renāte Kupcova
 • saņemta atzinība
8.klases skolniece Ermīne Krustāne
Pateicība latviešu valodas un literatūras skolotājām Sarmītei Arbidānei, Irēnai Prikulei un Ivetai Maizikai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē
 • iegūts II pakāpes diploms                  10.klases skolniece Dana Supe
 • iegūts III pakāpes diploms               11.klases skolniece Aija Gudkova
 • izteikta atzinība                                       12.klases skolniece Ieva Zelča                                                                            12.klases skolniece Emīlija Zeltiņa
Pateicība vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.