Sasniegumi

2018./2019.m.g.

Sveicam

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 2.vietu

vēstures  valsts 25. olimpiādē 10.- 12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3.vietu,

11.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto 3.vietu

bioloģijas valsts 41. olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 3.vietu

valsts 69. matemātikas olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Annai Bulei  par ieguldīto darbu.

Sveicam

meiteņu vokālo ansambli “Noskaņa”

Gintu Bilinsku, Renāti Kupcovu, Evu Kārklinieci, Undu Lomanovsku, Laimu Adijāni, Endiju Juškāni,

Ilvu Lontoni, Martu Mežali,  Amandu Mileiku, Margitu Proveju, Diānu Bernāni, Kristiānu Balčūni

ar iegūto 1.vietu

vokālo ansambļu konkursā „Balsis 2019”!

 Pateicamies  par ieguldīto darbu ansambļa vadītāja Svetlanai Bilinskai.

Sveicam

11.m1v klases skolnieku Ervīnu Tāraudu,

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Groci,

11.m1v klases skolnieci Megiju Medni

ar iegūto 1. vietu,

11.m1v klases skolnieci Paulu Fjodorovu,

11.m1v klases skolnieci Katerīnu Žuravļovu,

11.m1v klases skolnieku  Erlendu Juškānu

ar iegūto 2. vietu,

11.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu,

11.m1v klases skolnieci Luīzi Laizāni,

11.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču,

11.m2h klases skolniecei Lauru Laizāni

ar iegūto 3. vietu

reģionālajā zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem  Sarmītei Arbidānei,  Vitai Seņkānei, Anitai Deksnei, Edgaram Žogotam, Ritai Kļaviņai, Ilonai Lagzdiņai, Tatjanai Pāžai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2 klases skolniekus  Renāti Kupcovu, Renātu Vasiļjevu, Līgu Madaru Arcimoviču,

9.m3 klases skolniekus Gustu Agafonovu, Juri Siliņu, Renāru Saukānu,

9.m3 klases skolniekus Rolandu Barkānu, Hubertu Zimacki, Viktoriju Rebli

ar iegūto 1.vietu,

11.m1v  klases skolniekus Elizabeti Rupo, Dinu Mironovu, Agitu Arbidāni,

10.m1 klases skolniekus Laumu Skarbinīku, Gintu Bilinsku, Aivaru Mosānu,

10.m2 klases skolnieces Līvu Danielu Borisovu, Rainitu Zavadsku, Aivu Rudzīti

ar iegūto 2.vietu,

8.m  klases skolniekus Evu Sausiņu, Ilvu Lontoni, Mairi Ladusānu

 ar iegūto atzinību

Latgales novada dabaszinību un matemātikas multidisciplinārajā olimpiādē 8.-11.klasēm!

Lepojamies ar Jums un pateicamies skolotājiem Jeļenai Pikumai, Ritai Kļaviņai, Sandrai Zeltiņai, Vēsmai Poplavskai, Vitai Ulbicānei, Annai Bulei, Lucijai Jermacānei, Ļubovai Mitrošenko, Zaigai Bogdanovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1. vietu,

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo,

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3.vietu,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

34.ģeogrāfijas olimpiādē 10.- 12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājam  Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.va klases skolnieci Amandu Trokšu

ar iegūto 3.vietu

Latgales novada atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē 7.klases skolēniem!

Pateicamies skolotājai Anitai Deksnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolniekus Renāru Saukānu, Hubertu Zimacki, Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu,

9.m3 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

11.m1v klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto atzinību

Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas rīkotajā atklātajā ķīmijas olimpiādē!

Paldies skolēniem un skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu audzēkņu komandu konkursā „Erudīts-2019” 5 spēļu rezultātā šī mācību gada garumā par  tēmu “Mana Latvija” mūsu ģimnāzijas komanda Arnolds Gudkovs, 12.m1h, Rūdis Naglis, 12.m1h, Katrīna Adelīna Zeize, 12.m1h, Juris Siliņš, 9.m3 un Huberts Zimackis, 9.m3 ieguva 2.vietu.

Paldies skolēniem un skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

 9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu,

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

 ar iegūto 3.vietu,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komandu

Rodrigo Juganu, Kristapu Krievu, Adrianu Ivdri-Arbidānu, Mihailu Barišnikovu,

Aleksi Seņkovu, Adrianu Kupcovu, Ņikitu Bogdanovu, Emīlu Žinžerovu, MaksimuVondu,

Leonu Brīveru, Kristapu Ozoliņu, Kristapu Barkānu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g. sacensības florbolā zēniem “C” grupai (2005.-2006.dz.g.)!

Paldies sporta skolotājām Lolitai Malinovskai un Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu,

10.m2 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu,

11.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu,

12.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto 1.vietu,

9.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu,

9.m3 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

10.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku,

ar iegūto 2.vietu,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču

ar iegūto 2.vietu,

7.va klases skolnieci Samantu Viļumu

 ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas skatuves runas konkursa 1.kārtā!

Pateicamies skolotājām Sarmītei Arbidānei un Anitai Deksnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu,

12.m1h klases skolnieku Arnoldu Gudkovu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupajo,

12.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto 2.vietu,

9.m3 klases skolnieku Arnoldu Vēkšēju,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

10.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai, Sandrai Drelingai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

 9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

11.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 1.vietu,

12.m1v klases skolnieci Kristīni Rutkovsku

 ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vēstures  olimpiādē 9.un 12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Ilonai Lagzdiņai un Ārijai Melnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.m1 klases skolnieku Rodrigo Juganu

ar iegūto 1.vietu,

7.va klases skolnieci Laumu Danilāni,

8.m klases skolnieci Evu Sausiņu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2h klases skolnieci Renāti Kupcovu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 1.vietu,

10.m1 klases skolnieku Aivaru Mosānu

ar iegūto 2.vietu,

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 3.vietu,

9.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas fizikas  olimpiādē 9.-12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājam Evgeniiam Trutnevam par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas zēnu komandu

Kristapu Arbidānu, Rihardu Teirumnieku, Gati Dembovski, Emīlu Bogdanovu, Raivo Komulu, Kārli Kristiānu Dunduru, Renāru Saukānu, Dāvi Ralfu Stivriņu

ar iegūto 1.vietu

Latgales reģiona sacensībās basketbolā “Oranžā bumba” 2003.-2004.g.dz. skolēniem!

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas zēnu komandu

Rodrigo Juganu, Kristapu Krievu, Adrianu Ivdri-Arbidānu, Mihailu Barišnikovu, Arvi Laizānu un Aleksi Seņkovu

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas meiteņu komandai

Danielu Voicišu, Kristīni Deksni, Santu Šusti, Elīzu Zizlāni, Samantu Loginu, Baibu Lucijanovu, Amandu Trokšu, Samantu Viļumu, Martu Mežali

par iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās basketbolā

”Jauno basketbolistu kauss” 2005.-2006.g.dz. meitenēm un zēniem!

Pateicamies skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11. m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 1.vietu,

11. m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras  olimpiādē 11.-12. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandu

Erlendu Juškānu, Reini Strankaļu,  Mārtiņu Onževu,  Aivi Mūrnieku,  Rihardu Koroševski,  Rūdolfu Upi, Dagni Zuti

ar iegūto 3.vietu

 Latgales reģiona sacensībās basketbolā “A” grupai (2000.-2002.dz.g.)!

Pateicamies skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.v klases skolniecei Beatrisi Lavrinoviču,

9.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar iegūto 1.vietu,

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 2.vietu,

8.m klases skolnieku Lauri Sergejevu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras  olimpiādē 8.-9. klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Sarmītei Arbidānei un Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2h klases skolnieci Katerinu Marcinkeviču un 7.m1 klases skolnieci  Lindu Čiguni ar veiksmīgu piedalīšanos

pilsētas izteiksmīgās runas konkursā “Lasīsim klasiku “.

Pateicamies skolniecēm par dalību konkursā un krievu valodas skolotājai Ellai Ameļčenkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12. m1h klases skolnieci Katrīnu Adelīnu Zeizi

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas filozofijas olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Ārijai Melnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu,

9.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

9.m3 klases skolnieku Juri Siliņu,

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

11.m1v klases skolnieci Agitu Arbidāni,

12.m2v klases skolnieci Rasmu Inkinu

ar iegūto 2.vietu,

10.m1 klases skolnieci Aiju Muravsku,

11.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12. m1h klases skolnieci Katrīnu Adelīnu Zeizi

ar iegūto 1.vietu,

11.m1v klases skolnieci Megiju Medni,

7. m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto 3.vietu,

10.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto Atzinību

Latgales reģiona un Valsts ģimnāziju radošo darbu konkursā 7.-12.klašu skolēniem

 „Es mīlu Latviju”!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Indrai Gailītei, Sarmītei Arbidānei un Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1h klases skolnieci Patrīciju Nagli

ar iegūto 1.vietu,

 11.m2h klases skolnieci Samantu Šlendinu

 ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m2v klases skolnieku Linardu Solovjevu,

10.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku

ar iegūto 1.vietu,

 12.m1h klases skolnieku Jēkabu Stari

 ar iegūto 2.vietu

 Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies angļu valodas skolotājām Olgai Supei un Inessai Špeļkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas zēnu un meiteņu komandu

 Adrianam Ivdrim-Arbidānam

Kristapam Krievam

Emīlam Žinžeroam

Aleksim Seņkovam

Mihailam Barišņikova

Rodrigo Juganam

Maksimam Vondam

Vitālijam Jablonskim

Kristapam Barkānam

 Martai Mežalei

Valērijai Jakuškinai

Santai Šustei

Amandai Trokšai

Kristīnei Deksnei

Viktorijai Pirogovai

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g.

 sacensībās volejbolā (2005.-2006.dz.g.) zēniem, meitenēm!

 

Sveicam

ģimnāzijas zēnu komandu

Rihardu Teirumnieku, 9. m2 klase

Gati Dembovski, 9.m2 klase

Emīlu Bogdanovu, 9.m2 klase

Kristapu Arbidānu, 9.m2 klase

Renāru Saukānu, 9.m3 klase

Dāvi Ralfu Stivriņu, 9.m3 klase

Kārli Dunduru, 9.m3 klase

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2018./2019.m.g. sacensībās volejbolā “Pamatskolu  kauss”!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas vidusskolas komandu –

Laumu Skarbinīku, 10.m1 klase

Megiju Medni, 11.m1v klase

Jāni Cīruli, 12.m1h klase

Jāni Seņkānu, 12.m1h klase –

ar iegūto 1.vietu

jauktajā stafetē 4x1000m   Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē !

 Paldies stafetes dalībniekiem

Sintijai Reblei, 9.m3 klase, Viktorijai Reblei, 9.m3 klase, Lindai Zundai, 9.m2 klase, Līgai Lācei, 9.m2 klase, Arvim Laizānam, .7m1 klase, Rodrigo Juganam, 7.m1 klase, Kristapam Barkānam, 7.m2 klase, Baibai Lucijanovai , 7.va klase, Annemarijai Oļševskai, 7.m2 klase, Viktorijai Pirogovai, 7.m1 klase, Ievai Onževai, 8.m klase, Paulai Anspokai, 8.m klase, Denisam Pertņikovam, 9.m1 klase,Eduardam Uzulnīkam, 8.m klase

par iegūto 2.vietu ģimnāziju kopvērtejumā Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1v klases skolnieci Megiju Medni

ar iegūto 1.vietu 800 m skrējienā,

10.m1 klases skolnieci Aiju Muravsku

ar iegūto 2.vietu lodes grūšanā,

9.m3 klases skolnieci Sintiju Rebli

ar iegūto 3.vietu 100 m skrējienā,

12.m1h klases skolnieku Jāni Seņkānu

ar iegūto 1.vietu 1500 m skrējienā,

10.m2 klases skolnieku Valdi Jakuškinu

ar iegūto 1.vietu 100 m skrējienā,

meiteņu un zēnu komandu

10.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku, 9.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli, 12.m1h klases skolnieci Lāsmu Nagli, 11.m1v klases skolnieku Dairi Caunīti Augstkalnu, 11.m1v klases skolnieku Ervīnu Tāraudu, 11.m2h klases skolnieku Dagni Zuti, 9.m3 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar veiksmīgu piedalīšanos

 ISF  PČ J.Humberta kausa atlases sacensībās vieglatlētikā !

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

IMG_20181002_180112 (1) IMG_20181002_180358 (1) IMG_20181002_180425 (1) IMG_20181002_181842 (1) IMG_20181002_182042 (1)

Sveicam

ģimnāzijas vidusskolas komandu

Laumu Skarbinīku, 10.m1 klase

Megiju Medni, 11.m1v klase

Jāni Cīruli, 12.m1h klase

Jāni Seņkānu, 12.m1h klase

ar iegūto 1.vietu

jauktajā stafetē 4x1000m   Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē un

stafetes dalībniekus

Sintiju Rebli, 9.m3 klase, Viktoriju Rebli, 9.m3 klase, Lindu Zundu, 9.m2 klase, Līgu Lāci, 9.m2 klase, Arvi Laizānu, 7.m1 klase, Rodrigo Juganu, 7.m1 klase, Kristapu Barkānu, 7.m2 klase, Baibu Lucijanovu , 7.va klase, Annemariju Oļševsku, 7.m2 klase, Viktoriju Pirogovu, 7.m1 klase, Ievu Onževu, 8.m klase, Paulu Anspoku, 8.m klase, Denisu Pertņikovu, 9.m1 klase, Eduardu Uzulnīku, 8.m klase,

ar iegūto 2.vietu ģimnāziju kopvērtejumā Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

 

Sasniegumu arhīvs:

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.