Projekti

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektos (01.09.2019.-31.08.20121.“Our Past Our Future” (koordinatorvalsts Itālija, INSTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  E.FERMI-G. FILANGIERI, dalībskolas – DR.KEMAL NACI EKSI ANADOLU LISESI (Turcija), 3o Geniko Lykeio Katerinis (Grieķija), Liceul Tehnologic ” Dr. Florian Ulmeanu”(Rumanija) un projektā “Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en youtube” (koordinatorvalsts Spānija, IES Princesa Galiana, dalībskolas  – LICEO SCIENTIFICO “G. ASELLI” (Italija), 149th School Sofia (Bulgārija).

Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas un atbalsta izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgu.

No 9.līdz 13.februārim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu (Rolands Barkāns, Lauma Skarbinīka, Agita Arbidāne, Justīne Puriņa, Elizabete Rupā, Dins Mironovs, Renāts Vasiļjevs) un skolotāju (Olga Supe, Rita Kļaviņa, Anita Deksne, Jānis Keišs) projekta “Uso adecuado e inadecuado de las nuevas technologias. Creando un canal de ciencias en Youtube” grupa pēc IES Princesa Galiana skolas uzaicinājuma devās mobilitāšu braucienā uz Spānijas pilsētu Toledo, kas atrodas Spānijas centrālajā daļā, 70 km attālumā uz dienvidiem no  Madrides. 1986. gadā Toledo vēsturiskā pilsēta ir tikusi iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā par savu kultūras un vēsturisko mantojumu kā viena no Spānijas karalistes galvaspilsētām un kristiešu, musulmaņu un ebreju līdzāsdzīvošanu pilsētā. Toledo ir dzimuši vai dzīvojuši vairāki pasaulē pazīstami cilvēki un mākslinieki, tai skaitā Toledo Eleanora un El Greko.

Aktivitāšu ietvaros notika tematiskas nodarbības par kiberdrošību internetvidē, izzinošas ekskursijas, tika apmeklēta Toledo reģionālā bibliotēka, pilsētas rātsnams, katedrāle. Projekta dalībnieki apmeklēja Madridi un Spānijas nacionālo muzeju, kurā izvietota viena no Eiropas lielākajām mākslas darbu kolekcijām no 12. gadsimta sākuma līdz 19. gadsimta sākumam.

Aktivitātes tika vērstas uz to, lai palīdzētu pilnveidoties skolām kā organizācijām un palielinātu spēju strādāt starptautisku projektu ietvaros, kā arī paaugstinātu savu kapacitāti darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes.

Šī  Erasmus + projekta ietvaros nākamās aktivitātes ir gaidāmas aprīlī, kad Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā no 6.līdz 10.aprīlim viesosies Sofijas 149.skolas  partneri no Bulgārijas.

Erasmus + projekta  KA201 “Let’s STEM it” ietvaros no 6.līdz 10.janvārim  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas delegācija – 1.RVĢ direktors Jānis Poplavskis, dabaszinību un bioloģijas skolotāja Vita Ulbicāne un datorzinību skolotājs? Edgars Žogots, projekta koordinators Inta Ozolniece piedalījās projekta apmācībās Turcijā (Antālijā). Uzņemšanas programmas ietvaros tika organizētas izglītojošas nodarbības STEM jomā. Partneriem bija unikāla iespēja apmeklēt pirmo un vienīgo profesionālo aviācijas vidusskolu Turcijā ( Aksu Aircraft Maintenance Tehnology Vocational and Tehnical Anatolian High School.) Skolā mācās jaunieši līdz 17 gadiem, skolas programma ir paredzēta 4 gadiem.

Tā kā projekta mērķis ir attīstīt skolotāju un pedagogu kompetences – īpaši integrēto STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas) mācīšanas prasmes, kas balstītas uz sadarbības problēmu risināšanu (CPS), tad starp projektā iesaistītajām valstīm notika pirmā dalīšanās pieredzē (C1 ).

Ģimnāzijas pedagogi ļoti pozitīvi izteicās par projektu: “Mēs ļoti novērtējam iespēju apmeklēt Turciju. Tā ir pavisam citāda kultūra un dzīvesveids. Paldies Erasmus+ projektam par šīm sniegtajām iespējām. Mēs dzīvojam dinamiskā tehnoloģiju attīstības laikmetā, kurā katrai prasmei, ko mācām bērniem, jāpaver   spēju atrast savu dzīves ceļu. Mūsdienu bērniem jābūt daudzfunkcionāliem, elastīgiem un spējīgiem efektīvi rast problēmu risinājumus, t.sk. tām, kas saistās ar tehnoloģijām. Šis pieredzes apmaiņas brauciens Erasmus+ programmā deva iespēju apskatīt kā STEM priekšmetos strādā citās valstīs un gūt noderīgas atziņas priekš sevis, kas noderēs turpmākajā darbā.

Programmas galvenais princips – ir dalīties pozitīvā mācību pieredzē. Pasākuma organizatori bija pacentušies, lai mēs justos ļoti gaidīti, iepazīstinot ar Turcijas tradīcijām, ēdieniem, unikāliem apskates objektiem, mācību programmām, skolām, mācību materiāliem, praktiskām nodarbībām, kas ir neaizstājama pieredze turpmākajam darbam. STEM (science, technology, engineering, math) – šie mācību priekšmeti un zinātnes nozares ir tās, uz kurām balstās mūsdienu un nākotnes skolēni, attīstot loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes, tāpēc savstarpēja valstu sadarbība to noteikti veicina. Man ļoti patika šis brauciens, gūtās atziņas noteikti izmantošu mācību procesā.

Atgriežoties no projekta apmācībām ar saviem iespaidiem projekta dalībnieki dalījās ar kolēģiem un sniedza informāciju par uzņemošās partnervalsts darbības sfērām un izglītības sistēmu. Erasmus+ personāla mobilitāte ir noderīga, lai veicinātu savstarpēju sadarbību starp skolām un gūtu jaunu pieredzi, ko turpmāk var integrēt ikdienas darbā.

Erasmus+  projekta “Our Past OurFuture” ietvaros Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 11.m1, 12.mv1 un 12.m2h klašu skolēni Ginta Bilinska, Samanta Šlendina, Emīls Zeltiņš un Erlends Juškāns skolotāju Olgas Gritānes, Gaļinas Skačkovas un Ārijas Melnes pavadībā nedēļu no 8.līdz 14.decembrim  viesojās Katerini, Grieķijā. Projektā ir iesaistītas 5 valstis – Grieķija, Latvija, Itālija, Turcija un Rumānija-, kuras savstarpēji sazinājās angļu valodā.

Tā mērķis ir pilnveidot skolēnu angļu valodas zināšanas un katras valsts ekonomisko stāvokli, izmantojot pilsētā esošus kultūrvēstures objektus, tādējādi izglītojot jauniešus biznesa, vēstures, kultūras un starptautisko sakaru jomās.

Tā kā Katerini atrodas tuvu leģendārajam Olimpa kalnam, skolēnu uzdevums bija izveidot un attīstīt biznesa ideju, balstoties uz Olimpa kalna piedāvātajiem resursiem. Skolēni tika sadalīti divās starptautiskās grupās, katrai bija sava inovatīva biznesa vīzija, kura tika rūpīgi izstrādāta savstarpējas sadarbības rezultātā. Abi projekti tika prezentēti, un tika izvirzīta veiksmīgākā ideja.

Paralēli biznesa plāna attīstīšanai jauniešiem bija iespēja apmeklēt nozīmīgus kultūrvēstures  objektus, kā piemēram, Olimpa kalnu, Aigai Karalisko Kapeņu muzeju, Diona muzeju, un viesoties arī citās ievērojamās pilsētās: Salonikos, Litohoro u.c. Tika sniegta arī unikāla iespēja apgūt grieķu valodas pamatus, ko skolēni labprāt izmantoja.

Jaunieši ļoti pozitīvi izteicās par projektu: “Mēs ļoti novērtējam iespēju apmeklēt Grieķiju, it īpaši dzīvot viesģimenēs. Tā ir pavisam citāda kultūra, dzīvesveids, kas ļoti mainīja mūsu uzskatus. Ģimenes, kas mūs uzņēma bija lieliskas, ļoti izpalīdzīgas un laipnas, kā arī patiesi ieinteresētas pavēstīt par savu kultūru. Katra diena bija piedzīvojumu pilna, un mēs iepazinām dažādu tautību jauniešus. Sākumā pat nevarējām iedomāties, ka izveidosim tik nozīmīgas saiknes ar cilvēkiem no citām valstīm, taču ir fantastiski apzināties, ka esam tik līdzīgi savā dažādībā. Nekad neaizmirsīsim šo iedvesmojošo pieredzi, elpu aizraujošos skatus, vērtīgās zināšanas un brīnišķīgos ļaudis. Paldies Erasmus+ projektam par šīm sniegtajām iespējām, kuras mainīja mūsu pasaules redzējumu.”

Kopumā, Erasmus+ projekti kārtējo reizi pierāda savu aktualitāti un vērtīgumu. Tā bija lieliska Ziemassvētku dāvana mūsu jauniešiem – izjust Grieķijas burvību.

Informācija spāņu valodā par projekta aktivitātēm atrodama http://www.iesprincesagaliana.com/2020/02/erasmus-ciencias-primer-dia-de-trabajo.html

PASCH projekta aktualitātes

Pasch

No kreisās : Dr.Cordula Hunold, Dr.Jānis Poplavskis, Gisela Wahl

 Jau 11 gadus Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir starptautiskā PASCH skolu tīkla dalībniece un aktīvi piedalās vairākos projektos, ko realizē sadarbībā ar Gētes institūtu. Ik pēc trīs gadiem divpusējais sadarbības līgums tiek aktualizēts un parakstīts atkārtoti. Lai pārrunātu turpmākos darbības virzienus, iespējamos izaicinājumus un nepieciešamo atbalstu, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju 21. novembrī apmeklēja Gētes institūta Rīgā valodu nodaļas vadītāja Gizela Vāla ( Gisela Wahl) un Gētes institūta Prāgā eksperte Kordula Hunolda (Cordula Hunold). Izvērtējot līdzšinējā darba rezultātus un perspektīvas, tika nolemts parakstīt turpmākās sadarbības līgumu 2020. gada 24. janvārī Prāgā.

Šajā mācību gadā jau ir veiksmīgi realizēti vairāki pasākumi, kuri ne tikai uzlaboja skolēnu vācu valodas zināšanas, bet arī paplašināja redzesloku un sniedza interkulturālu pieredzi.

No 13. – 19. oktobrim mūsu skolēni Raitis Daniels Zvīdriņš, Evelīna Ločmele un Samanta Borovikova piedalījās skolēnu žurnālistikas seminārā Berlīnē, kur apguva prasmi vadīt intervijas, izvēlēties piemērotas fotogrāfijas un profesionāli veidot rakstus starptautiskajai virtuālajai skolēnu avīzei KLICK, kas ik mēnesi tiek papildināta ar jauniem bloga ierakstiem par skolēniem aktuālām tēmām. Ar rakstiem var iepazīties  https://blog.pasch-net.de/klick/ .

  1. klases skolniece Laura Laizāne piedalījās fotokonkursā “ Vērtības un pasaules: kas mums ir svarīgi” un ieguva veicināšanas balvu. Ar uzvarētāju fotogrāfijām un to aprakstiem var iepazīties http://blog.pasch-net.de/deutschinmoe/archives/190-PASCH-Foto-Wettbewerb-Werte-und-Welten-was-uns-wichtig-ist.html

Mūsu  sadarbība ar Gētes institūtu piedāvā iespējas ne tikai mūsu skolas izglītojamajiem, bet arī citu pilsētas skolu audzēkņiem ,kas apgūst vācu valodu.

  1. oktobrī Rēzeknē viesojās vācu burvju triku meistars Tobias Campoverde, kurš divās izrādēs Latgales vēstniecībā GORS iedvesmoja pilsētas 5. – 8. klašu skolēnus apgūt vācu valodu.
  2. novembrī Latgales vēstniecībā GORS skolēni, kas apgūst vācu valodu, noskatījās Vācijā tapušu mākslas filmu “Wunder von Bern”.
  3. novembrī Rēzeknes sākumskolas audzēkņiem bija iespēja noskatīties jautru teātra uzvedumu vācu valodā “Der kleine Erdvogel”, kas paredzēts bērniem bez priekšzināšanām vācu valodā.

Vasaras brīvlaikā Rēzeknes Valsts ģimnāzijas skolēniem ir iespēja doties garākos izglītojošos braucienos uz Vāciju, saņemot stipendijas. 08. 08. 2019. – 07. 09.2019. Raitis Daniels Zvīdriņš uzlaboja savas vācu valodas prasmes Vācijā, dzīvojot viesģimenē, apmeklējot nodarbības skolā un iepazīstot Vācijas pilsētas Bonnu, Ķelni, Berlīni un Minheni.

Kā katru gadu, arī šogad divi skolēni – Juris Siliņš un Huberts Zimackis – ieguva stipendijas dalībai valodas un atpūtas nometnē Vācijas dienvidos, Salemā  4. 08. – 24. 08. 2019.

Skolēniem, kuri izvēlas apgūt vācu valodu mūsu skolā,  ir plašas iespējas pilnveidot sevi dažādās jomās, ceļot, iepazīties ar vienaudžiem citās valstīs, nokārtot starptautiski atzītu vācu valodas eksāmenu, iegūt balvas starptautiskos konkursos.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vācu valodas skolotāja  Ginta Lubgāne

 

 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektos (01.09.2019.-31.08.20121.) “Our Past Our Future” (koordinatorvalsts Itālija, INSTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  E.FERMI-G. FILANGIERI, dalībskolas – DR.KEMAL NACI EKSI ANADOLU LISESI (Turcija), 3o Geniko Lykeio Katerinis (Grieķija), Liceul Tehnologic ” Dr. Florian Ulmeanu”(Rumanija) un projektā “Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en youtube” (koordinatorvalsts Spānija, IES Princesa Galiana, dalībskolas  – LICEO SCIENTIFICO “G. ASELLI” (Italija), 149th School Sofia (Bulgārija).

Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas un atbalsta izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgu.

Sadraudzības projekts ar Alberta Einšteina ģimnāziju Vācijā

Jau vairākus gadus Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija aktīvi piedalās starptautiskā PASCH projekta aktivitātēs, kas sniedz daudzas iespējas skolēniem, kuri apgūst vācu valodu. Dalība jauniešu nometnēs Vācijā, žurnālistikas semināros Berlīnē, starptautiskos konkursos un projektos ļauj izmantot un uzlabot  vācu valodas zināšanas. Pateicoties Gētes institūta atbalstam, skolēniem ir iespēja nokārtot Goethe Zertifikat eksāmenu un iegūt starptautiski atzītu vācu valodas diplomu.

Iepriekšējā mācību gada noslēgumā skola saņēma piedāvājumu no Gētes institūta Rīgā Valodas nodaļas vadītāja Mihaela Haukes kunga piedalīties sadraudzības projektā ar Vācijas Noibrandenburgas ģimnāziju. Iepazīstoties ar informāciju skolas mājas lapā, atklājās, ka Alberta Einšteina ģimnāzija (www.aeg-nb.de) ir skola ar padziļinātu matemātikas, informātikas un dabaszinātņu apguvi un augstiem sasniegumiem.

Lai iepazītos un pārrunātu iespējamās sadarbības iespējas, 2017. gada 28.un 29. jūnijā notika Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora Dr. J.Poplavska un A. Einšteina ģimnāzijas direktora Dr. D. Kitlera tikšanās Noibrandenburgā. Sarunās piedalījās M.Hauke,  G.Lubgāne , A.Plaths un A. Einšteina ģimnāzijas skolotāji.

Sarunās tika pārrunātas abu valstu izglītības sistēmu atšķirības, aktualitātes, mūsdienu izaicinājumi un mērķi. Sarunu noslēgumā tika secināts, ka mūsu skolām ir daudz kopīga. Lai iepazītu mūsu skolu, tika nolemts novembrī organizēt Alberta Einšteina ģimnāzijas skolēnu un skolotāju vizīti Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, kas būtu veiksmīgs sākums ilglaicīgai un produktīvai  partnerībai. Tā būs jauna pieredze skolēniem, skolotājiem un viesģimenēm.

Alberta Einsteinagimn

Attēlā no kreisās : Alberta Einšteina ģimnāzijas direktors Dītmārs Kitlers, RV1.Ģ direktors Jānis Poplavskis, projekta koordinators Andreas Plaths un Gētes institūta Rīgā Valodas nodaļas vadītājs Mihaels Hauke.

 

 

 

 

Pieredzes stāsts. Publikācija http://viaa.gov/lat/ek_izgl_progammas_initiativas/es_progr_2007-2013/

Projekts. Skolu daudzpusējās partnerības projekts “Apmācība dzīvei: līderības iniciatīva Eiropai”(“Training for life: leadership initiative for Europe”(2013 – 2016)). Projekta dalībvalstis – Rumānija (koordinatori), Polija, Portugāle, Lietuva, Latvija, Dānija, Horvātija, Turcija, Ungārija un Itālija.

IMG_1864IMG_0097
IMG_0311
IMG_0325 IMG_0337 IMG_0969 IMG_1129 IMG_1133  IMG_1876 IMG_1909 IMG_1907 IMG_2268 IMG_2274 IMG_2312 IMG_5177 IMG_5172 IMG_5171 IMG_2429 IMG_2435 IMG_5193 IMG_5178 IMG_5199 IMG_5203 IMG_5209 IMG_0150  IMG_0078 IMG_0088 Denmark 088IMG_0308