Projekti

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektos (01.09.2019.-31.08.20121.) “Our Past Our Future” (koordinatorvalsts Itālija, INSTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  E.FERMI-G. FILANGIERI, dalībskolas – DR.KEMAL NACI EKSI ANADOLU LISESI (Turcija), 3o Geniko Lykeio Katerinis (Grieķija), Liceul Tehnologic ” Dr. Florian Ulmeanu”(Rumanija) un projektā “Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en youtube” (koordinatorvalsts Spānija, IES Princesa Galiana, dalībskolas  – LICEO SCIENTIFICO “G. ASELLI” (Italija), 149th School Sofia (Bulgārija).

Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas un atbalsta izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgu.

Sadraudzības projekts ar Alberta Einšteina ģimnāziju Vācijā

Jau vairākus gadus Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija aktīvi piedalās starptautiskā PASCH projekta aktivitātēs, kas sniedz daudzas iespējas skolēniem, kuri apgūst vācu valodu. Dalība jauniešu nometnēs Vācijā, žurnālistikas semināros Berlīnē, starptautiskos konkursos un projektos ļauj izmantot un uzlabot  vācu valodas zināšanas. Pateicoties Gētes institūta atbalstam, skolēniem ir iespēja nokārtot Goethe Zertifikat eksāmenu un iegūt starptautiski atzītu vācu valodas diplomu.

Iepriekšējā mācību gada noslēgumā skola saņēma piedāvājumu no Gētes institūta Rīgā Valodas nodaļas vadītāja Mihaela Haukes kunga piedalīties sadraudzības projektā ar Vācijas Noibrandenburgas ģimnāziju. Iepazīstoties ar informāciju skolas mājas lapā, atklājās, ka Alberta Einšteina ģimnāzija (www.aeg-nb.de) ir skola ar padziļinātu matemātikas, informātikas un dabaszinātņu apguvi un augstiem sasniegumiem.

Lai iepazītos un pārrunātu iespējamās sadarbības iespējas, 2017. gada 28.un 29. jūnijā notika Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora Dr. J.Poplavska un A. Einšteina ģimnāzijas direktora Dr. D. Kitlera tikšanās Noibrandenburgā. Sarunās piedalījās M.Hauke,  G.Lubgāne , A.Plaths un A. Einšteina ģimnāzijas skolotāji.

Sarunās tika pārrunātas abu valstu izglītības sistēmu atšķirības, aktualitātes, mūsdienu izaicinājumi un mērķi. Sarunu noslēgumā tika secināts, ka mūsu skolām ir daudz kopīga. Lai iepazītu mūsu skolu, tika nolemts novembrī organizēt Alberta Einšteina ģimnāzijas skolēnu un skolotāju vizīti Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, kas būtu veiksmīgs sākums ilglaicīgai un produktīvai  partnerībai. Tā būs jauna pieredze skolēniem, skolotājiem un viesģimenēm.

Alberta Einsteinagimn

Attēlā no kreisās : Alberta Einšteina ģimnāzijas direktors Dītmārs Kitlers, RV1.Ģ direktors Jānis Poplavskis, projekta koordinators Andreas Plaths un Gētes institūta Rīgā Valodas nodaļas vadītājs Mihaels Hauke.

 

 

 

 

Pieredzes stāsts. Publikācija http://viaa.gov/lat/ek_izgl_progammas_initiativas/es_progr_2007-2013/

Projekts. Skolu daudzpusējās partnerības projekts “Apmācība dzīvei: līderības iniciatīva Eiropai”(“Training for life: leadership initiative for Europe”(2013 – 2016)). Projekta dalībvalstis – Rumānija (koordinatori), Polija, Portugāle, Lietuva, Latvija, Dānija, Horvātija, Turcija, Ungārija un Itālija.

IMG_1864IMG_0097
IMG_0311
IMG_0325 IMG_0337 IMG_0969 IMG_1129 IMG_1133  IMG_1876 IMG_1909 IMG_1907 IMG_2268 IMG_2274 IMG_2312 IMG_5177 IMG_5172 IMG_5171 IMG_2429 IMG_2435 IMG_5193 IMG_5178 IMG_5199 IMG_5203 IMG_5209 IMG_0150  IMG_0078 IMG_0088 Denmark 088IMG_0308