Konferences

logo2

“Pilnveidotā mācību satura ieviešana 21.gadsimta prasmju attīstībai, pārmaiņu vadība, ieguvumi un izaicinājumi”

Norises laiks: 2020.gada 24.augusts

Norises vieta: informācija tiks precizēta

Mērķauditorija: izglītības iestāžu vadības komandas

Dalībnieku reģistrācija: sākot ar 05.08.2020. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas

                                           mājas lapā http://www.rv1g.lv/

DARBA KĀRTĪBA

 

9.00                           Konferences atklāšana

 

9.15 – 11.30            “Akcentu maiņa mācību satura plānošanā, pedagogu profesionālie pārmaiņu izaicinājumi”

 

A.SokolovaMūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

  1. Zveja,Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

 

11.30–12.00           Kafijas pauze

 

12.00–13.00                      “Pārmaiņu vadība dažādos skolas līmeņos”

 

Līga Āboltiņa, Rīgas Teikas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

 

13.00–14.00           “Nepieciešamās prasmes, īstenojot mācību procesu kompetenču pieejā”

 

S.Drelinga, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā

 

14.00–16.00           “Kā pārvarēt stresu un izdegšanu un ieviest vairāk labsajūtas ikdienā”

 

Diāna Zande, psiholoģe, psihoterapeite. Lekcijā iepazīsim atšķirības starp stresu un izdegšanu, mācīsimies jautras stresa pārvarēšanas metodes un domāsim par to, kā labi justies katru dienu.

 

Precizēta informācija par konferences norises  vietu, dalībnieku skaitu, reģistrācijas saite papildus tiks izsūtīta 2020. gada augusta sākumā un ievietota mājas lapās: www.rv1g.lv, www.rezeknesip.lv

 

 

Tas pats, kas laukos plašos:

Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc

Tepatās – mūsos pašos.

(Imants Ziedonis)

KONFERENCE    “Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās”

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada,

Kārsavas novada un Viļānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem

 

                                            2019.gada 23.augusts

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”, Krasta iela 31, Rēzekne

KONFERENCES PROGRAMMA

 

9.30 – 10.00       Dalībnieku reģistrācija

10.00 – 10.30      Konferences atklāšana

Muzikāls priekšnesums, uzrunas

10.30 – 12.00        Vērtēšanas prakse skolēna izaugsmei

Vērtēšanas nozīme būtiski mainās no sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu  kā atgriezenisko saiti.  Kādi ir priekšnosacījumi kvalitatīvai atgriezeniskai saitei?  Kādos līmeņos var sniegt atgriezenisko saiti?

Pāvels Pestovs, pedagogs

 

                     12.00 – 13.00     Jaunais mācību saturs, stundas mērķu formulēšana, sasniedzamiem rezultāti

Kā plānot jauno mācību saturu atbilstoši dažādu skolu vajadzībām? Kā īstenot praksē  mācīšanu un mācīšanos, kuras rezultāts ir lietpratība?

Uldis Dzērve, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirektors

 

13.00 – 13.30    Kafijas pauze

 

13.30 – 14.30     Atbildība – atbalsts, resurss un sabiedrotais

Izdzirdot vārdu atbildība, iekšēji pārņem ļoti dažādās izjūtas, sākot no prieka un nepacietības un beidzot ar dusmām un šaubām par notikumu attīstību.

Kā nepadarīt atbildību par slogu vai savas ikdienas kontrolētāju?  Kā iepazīt savas atbildības robežas un atpazīt brīžus, ja savai atbildībai ir pievienota svešu cilvēku atbildība? Kā veselīgi palikt savas atbildības robežās, kas sniedz atbalstu, resursus un sajūtu par sabiedrotajiem?

Inga Dreimane, psihologs

 

14.30 – 15.30     Atbalsts pedagogiem

Laikā, kad priekšstati un gaidas par to, ko nozīmē būt “labam skolniekam” nav mainījušies desmitgadēm, bet pedagoga darbā izmantojamās metodes kļuvušas ierobežotas un vecāku prasības aizvien pieaugošas, ir svarīgi sniegt atbalstu, iedrošināt un iepazīstināt ar humāniem iedarbības paņēmieniem, kā uzlabot sadarbību gan ar skolēniem, gan vecākiem.

Iveta Aunīte, psihologs

15.30                 Konferences noslēgums, apliecību (8 programmstundas) izsniegšana

 

 

Konference „Izaugsme izcilībai”,

veltīta Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 20 gadu jubilejai

2019.gada 26.janvārī

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”, Krasta iela 31, Rēzekne

 

10.30 – 11.00    Reģistrācija

11.00 – 11.30    Konferences atklāšana

11.30 – 13.00     „Pedagoga loma personības izaugsmei un izcilībai”

13.00 – 14.30    „Mainīgi nemainīgais. Personība, izglītība, izaugsme izcilībai”

 

14.30                “Simt jaunu domu dod viens mirklis,

Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,

Tūkstoš mirkļu  ikkatrā dienā –

Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!”    (Jānis Rainis)

Svētku koncerts

 

Neformālas sarunas pie svētku galda

 

 

 

Konferencē piedalās Rēzeknes Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi, ģimnāzijas skolēni un viņu vecāki, absolventi, Rēzeknes pašvaldības un izglītības iestāžu vadības pārstāvji.

 

„Katra kustība iet kopdarbā.“ (Rainis)

KONFERENCE    “Skola, kas mācās”

2018.gada 24.augusts

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (ARPC) „Zeimuļs” , Krasta iela 31, Rēzekne

 

KONFERENCES PROGRAMMA

9.30 – 10.00                            Dalībnieku reģistrācija  ARPC foajē 

10.00 – 10.15               Konferences atklāšana ARPC zālē 

10.15 – 11.30                           PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS

Edmunds Vanags, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes

                                Psiholoģijas nodaļa, projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā”

                                eksperts

 

11.30 – 12.30                            LAI STRĀDĀTU JĒGPILNI, JĀPLĀNO JĒGPILNI

                                Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskolas direktore 

12.30 – 13.00                            Kafijas pauze  

13.00 – 14.15                            Darbnīcu 1.sesija ARPC telpās  

14.25 – 15.40                            Darbnīcu 2.sesija ARPC telpās

                                                            Katrs konferences dalībnieks aicināts piedalīties 2 darbnīcās:

     

            KLASVADĪBAS KOMPETENCES ATTĪSTĪŠANA

                Agnese Sarkane, Iveta Kojāne, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotājas

 

PĀRMAIŅU NEPIECIEŠAMĪBA PAAUDŽU KONTEKSTĀ

                Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskolas direktore

 

PAŠVADĪBAS PRASMES MĀCĪBU STUNDĀ. ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA PLĀNOŠANA

                Agita Zariņa, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore

 

SKOLĒNA MĀCĪŠANĀS IEDZIĻINOTIES, SKOLOTĀJA PRASMES DZIĻAS MĀCĪŠANĀS VADĪŠANAI.

                Ilze Gaile, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, eksperte

 

CAURVIJU SAVSTARPĒJĀ SAISTĪBA

Dina Jaunzeme, Mūžizglītības un kultūras institūta „VITAE” un pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektore, Liepājas PII „Saulīte” vadītāja

 

JAUNRADES ATTĪSTĪBA MĀCĪBU STUNDĀ

Agnis Timermanis, pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektors, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs

 

15.40                           Konferences noslēgums, apliecību (8 programmstundas)

izsniegšana ARPC foajē

 

Pieteikšanās dalībai līdz 16.08.2018. elektroniski mājas lapā www.rv1g.lv

Vietu skaits ierobežots.

Aicinām piedalīties 5  pedagogus no vienas izglītības iestādes.