Mediācija skolā – sadarbības pamats

Mediācija skolā – sadarbības pamats

 

Ikdienā cilvēki nevar izbēgt no konfliktiem un tā mūsu dzīvē ir neizbēgama parādība. Katram cilvēkam ir sava unikāla pieredze, un katrs pasauli uztver no cita redzējuma. Ikviens cilvēks ar kaut ko atšķiras, un ar savām pozitīvajām rakstura iezīmēm, dotībām un spējām vērš šo pasauli interesantāku nekā tad, ja visi būtu vienādi. Tomēr šī paša iemesla dēļ cilvēku savstarpējā komunikācijā var rasties pārpratumi, dažādas vērtību un vajadzību interpretācijas, jo atšķirības ietekmē to, kā mēs uzvedamies, domājam, jūtamies un reaģējam, tādēļ mums ir jāmācās vienam otru izprast, kā arī pieņemt to, ka mēs atšķiramies.

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas pedagogi uzsāk dalību projektā “The mediation system development in the aducation sector” (Nr. 2017-1-LT01-KA201-035234), lai apgūtu mediāciju, kas ir viena no labākajām konfliktu risināšanas stratēģijām.

Direktors Jānis Poplavskis un karjeras konsultante – sociālā pedagoģe Tatjana Pāža apmeklēja projekta semināru, kas norisinājās 2017. gada 29. un 30. novembrī Viļņā, Lietuvā, lai kopā ar projekta organizatoriem un partneriem no Vācijas, Lietuvas Izglītības Universitātes, Viļņas Kolēģijas, Biržu “Saules” ģimnāzijas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas plānotu projekta aktivitātes, kuras norisināsies līdz 2019. gada augustam.

Projekta ietvaros mediācijas pamatus būs iespēja apgūt arī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas izglītojamajiem, lai dažādas sadzīves domstarpības varētu veiksmīgi atrisināt bez pieaugušo līdzdalības.

Foto