Mācību satura apspriešanas reģionālais ieviešanas seminārs

24.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura apspriešanas reģionālais ieviešanas seminārs. Tajā piedalījās mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, Latgales plānošanas reģiona pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas projektā pārstāvētās pilotskolas, Latgales reģiona Valsts ģimnāzijas, pilotskolu kuratori, mācību jomu konsultanti.

Semināra darba kārtībā tika rādīti projekta izstrādes materiāli un labās prakses piemēri izstādē – stendos, notika meistarklases, notika sarunas pilotskolu pārstāvjiem ar projekta ekspertiem.

IMG_0507IMG_0502IMG_0467IMG_0455IMG_0447IMG_0435