IMG_6721 (3) (1)

Līderība. Erudīcija. Līdzdalība.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā ir noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projekts „Pašpārvaldes kauss 2015”, kas tika īstenots jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, ko finansē Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” un kuras ietvaros 3 dienu (10.septembra, 8.un 9. oktobra) pasākumos tika izcīnīts godpilnais Rēzeknes pilsētas pašpārvaldes līdera kauss. 2015./2016.m.g. VISC izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas darbā akcentē pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā, tālab šīs iniciatīvas norise un īstenošana apliecināja, cik būtiski ir jauniešiem prast veidot savu tēlu, prast vadīt, organizēt, pieņemt lēmumus, rast risinājumus,veidot izpratni par skolēnu pašpārvaldi kā nozīmīgu aktīvas līdzdalības veicinātāju skolā,

popularizēt jauniešu pašpārvalžu darbību un iesaistīt tajās dalībniekus.,veicināt Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu radošo pašiniciatīvu un aktīvu līdzdalību jauniešiem draudzīgas vides veidošanā.

      Uz aicinājumu piedalīties konkursos, sporta spēlēs, komandu mājas darbu prezentēšanā, erudīcijas spēļu izspēlē, uz tikšanos ar Rēzeknes Augstskolas asociēto profesori, Dr.oec.Ilutu Arbidāni bija pulcējušies daudzu Rēzeknes pilsētas skolēnu pašpārvaldes komandas.  Komandu līderības, iniciatīvas prasmes, iemaņas tika apliecinātas erudīcijas konkursos, lomu un situāciju spēlēs, tematiskās sporta sacensībās. Konkursu noslēgumā tika apkopoti rezultāti un nominētas Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, uz kurieni aizceļoja pilsētas pašpārvalžu uzvarētāju kauss, Rēzeknes 5.vidusskolas un Rēzeknes 3.vidusskolas komandas. Savas prasmes un zināšanas pilnveidoja arī Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas komandas, kā arī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jaunieši.

       Vēlamies pateikties visiem skolu jauniešiem, kuri atsaucās iesaistīties jaunatnes iniciatīvas īstenošanā, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniešiem, kuri organizēja, rīkoja un vadīja komandu spēles. Pateicamies ARPC par doto iespēju jauniešiem realizēt savas idejas un ieceres, īpaši jaunatnes lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai, kā arī Rēzeknes pilsētas domei par atbalstu jauniešu iniciatīvām un dotajām un atbalstītajām finansiālajām iespējām.

Kristiāna Annija Deksne, jaunatnes iniciatīvas projekta „Pašpārvaldes kauss 2015”autore

IMG_6721 (3) (1) IMG_6647 (1)