Laureāts 2019

15.maijā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pasākums “Laureāts 2019” 2018./2019.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātniskās pētniecības konferenču, konkursu uzvarētājiem pilsētas, Latgales reģiona un valsts posmā., viņu skolotājiem un vecākiem.

2018./2019.m.g. Rēzeknes pilsētas posmā mācību priekšmetu olimpiādēs gūts: 21   –  1. vieta, 15  –   2.  vieta,  13  –   3. vieta, 4    –   Atzinība.  Skatuves runas konkursā – 2.vieta un 3.vieta,  radošo un vizuālās mākslas darbu konkursā- trīs 1.vietas,  2.vieta, divas 3.vietas, divas Atzinības, vokālo ansambļu konkursā – 1.vieta.

Skolēnu sasniegumi   Latgales reģiona atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības konferencēs 2018./2019.m.g.: 8   –  1. vieta, 7  –   2. vieta, 6  –   3. vieta,2    – Atzinība. Atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs latviešu valodā un literatūrā – 3.vieta, angļu valodā –  1.vieta un divas 3.vietas, dabaszinību un matemātikas – trīs 1.vietas, trīs 2.vietas, viena Atzinība.  Jaukto koru konkursā  – 1.vieta, vokālo ansambļu konkursā – 1.vieta, zinātniskās pētniecības darbu konferencē – trīs 1.vietas,  četras 2.vietas, trīs 3.vietas, reģionālajā vācu valodas olimpiādē – Atzinība, Austrumlatvijas 3.atklātajā ZPD konferencē – 1.vieta.

Skolēnu sasniegumi   valsts posma mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības konferencēs 2018./2019.m.g.: 4   –  1. vieta, 6  –   2. vieta, 5  –   3. vieta, 1    –   Atzinība.

1.vieta  latviešu valodas valsts 45.olimpiādē 8.-9.klasēm

Huberts Zimackis, 9.m3 klase, skolotāja Sarmīte Arbidāne

1.vieta bioloģijas 41.valsts olimpiādē 9.-12.klasēm

Huberts Zimackis, 9.m3 klase, skolotāja Rita Kļaviņa

1.vieta  vēstures valsts 25.olimpiādē 9.klasēm

Huberts Zimackis, 9.m3 klase, skolotāja Ilona Lagzdiņa

1.vieta  ķīmijas valsts 60.olimpiādē 9.-12.klasēm

Renārs Saukāns, 9.m3 klase, skolotāja  Sandra Zeltiņa

2.vieta ķīmijas valsts 60.olimpiādē 9.-12.klasēm

Huberts Zimackis, 9.m3 klase, skolotāja  Sandra Zeltiņa

Juris Siliņš, 9.m3 klase, skolotāja  Sandra Zeltiņa

2.vieta fizikas valsts 69.olimpiādē 9.-12.klasēm

Juris Siliņš, 9.m3 klase, skolotājs  Evgenii Trutnev

2.vieta  vēstures valsts 25.olimpiādē  11.-12.klasēm

Elizabete Rupā, 11.m1v klase, skolotāja  Ilona Lagzdiņa

2.vieta  15.atklātās mājturības un tehnoloģiju valsts olimpiādē

tekstila tehnoloģijās  6.-9.klasēm

Viktorija Reble, 9.m3 klase, skolotāja Velta Dzervinika

2.vieta Latvijas skolēnu 43.ZPD konferencē

Megija Medne, 11.m1v klase, skolotāja Sarmīte Arbidāne

3.vieta  bioloģijas valsts 41.olimpiādē 9.-12.klasēm

Justīne Puriņa, 11.m1v klase, skolotāja Rita Kļaviņa

Juris Siliņš, 9.m3 klase, skolotāja  Rita Kļaviņa

3.vieta ķīmijas valsts 60.olimpiādē 9.-12.klasēm

Sabīne Vovere, 12.m2v klase, skolotāja  Sandra Zeltiņa

3.vieta  matemātikas valsts 69.olimpiādē  9.-12.klasēm

Renārs Saukāns, 9.m3 klase, skolotāja  Anna Bule

3.vieta Latvijas skolēnu 43. ZPD konferencē

Ervīns Tārauds, 11.m1v klase, skolotāja Vita Seņkāne

Atzinība ķīmijas valsts 60.olimpiādē 9.-12.klasēm

Gusts Agafonovs, 9.m3 klase, skolotāja  Sandra Zeltiņa

Valsts posma konkursos un atklātajās olimpiādēs:

2.vieta  Latvijas skolu Atvērto datu hakatona 2019 finālā

Rolands Bulduris, 10.m1 klase, skolotājs Edgars Žogots

2.vieta A. Valtnera Latvijas skolēnu konkursā “Pazīsti savu organismu”

Ņikita Šarapovs,  12.m1h klase, skolotāja Rita Kļaviņa

Atzinība 19.atklātajā olimpiādē latgaliešu rakstu valodā un kultūrvēsturē

Elēna Marija Daukste – Saleniece, Dins Mironovs, Agita Arbidāne, Erlends Juškāns, Katerīna Žuravļova, skolotāja Sarmīte Arbidāne

2.vieta Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas rīkotajā atklātajā ķīmijas olimpiādē

Renārs Saukāns, Huberts Zimackis, Juris Siliņš, skolotāja Sandra Zeltiņa

Atzinība Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas rīkotajā atklātajā

ķīmijas olimpiādē

Gusts Agafonovs, Renāts Vasiļjevs, skolotāja Sandra Zeltiņa

3.vieta jauno ķīmiķu pasākumā “Jauno ķīmiķu kaujas”

Kristaps Adamovičs, Gusts Agafonovs, Juris Siliņš, Renārs Saukāns, Huberts Zimackis, Līva Daniela Borisova, Rainita Zavadska, Renāts Vasiļjevs, Sabīne Vovere, skolotāja Sandra Zeltiņa

Atzinība RSU erudīcijas konkursā “Homines 2019”

Ņikita Šarapovs, Agita Arbidāne, Justīne Puriņa,

skolotāja Rita Kļaviņa

2018./2019.m.g. nominācijas tika pasniegtas 9.m3 skolniekiem Huberatm Zimackim (“Skolnieks izcilība”), Jurim Siliņam (“Gada laureāts”), Renāram Saukānam (“Gada laureāts”), ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai (“Skolotājs izcilība”), latviešu valodas un literatūras skolotājai Sarmītei Arbidānei (“Gada skolotājs”), bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai (“Gada skolotājs”), vēstures skolotājai Ilonai Lagzdiņai (“Skolotājs laureāts”).

Paldies skolēniem par paveikto darbu! Paldies skolotājiem par intereses veidošanu skolēniem un ieguldīto darbu! Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu, līdzdalību jauniešu izaugsmē un ģimnāzijas panākumu veicināšanā!

Lai nākamajā gadā jauni sasniegumi un gandarījums par paveikto!