Latgales novada radošo darbu konkurss

Šogad Latvija svin 99.savas kā brīvas, neatkarīgas valsts pastāvēšanas gadadienu. Tas ir brīdis pirms krāšņajiem simtgades pasākumiem, kad mēs pastiprināti analizējam paveikto un plānojam darāmos darbus, kad novērtējam, kas mums dots, un apjaušam, ko vēl vajadzētu realizēt.

Paldies Latgales skolēniem, kuri 2017.gadā piedalījās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un RSEZ SIA “Verems” organizētajā radošo darbu konkursā “Latgale Latvijā”! Pateicības vārdus izsakām latviešu valodas skolotājām Indrai Gailītei un Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu konkursa un noslēguma pasākuma organizēšanā ģimnāzijā 16.novembrī, izsakām pateicības vārdus konkursa žūrijai, kas vērtēja skolēnu radošos darbus, – dzejniekam Valentīnam Lukaševičam, režisoram Edgaram Bļinkovam, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciālistei Ingai Kaļvai un žurnālistei, Rēzeknes tūrisma informācijas centra pārstāvei Laurai Stepiņai.

Pateicamies konkursa iniciatoram Jānim Starim un RSEZ SIA “Verems” par materiālo atbalstu.

Sveicam konkursa laureātus – 1.vietas ieguvēju Danu Supi (skolotāja Sarmīte Arbidāne) un laureātu Hubertu Zimacki (skolotāja Sarmīte Arbidāne)!

Skolēnu darbus caurstrāvo lepnums, cieņa un piederības sajūta savai tēvzemei. Tas rada pārliecību par nākotni, kurā būs nozīmīgas šīs vērtības, vienlaikus apjaušot, ka ne vienmēr gaidīs vieglākais ceļš un būs jāiegulda darbs, lai panāktu savas zemes labklājību un vēlamo attīstību. Priecē atziņa, ka latviskajam ir vieta arī modernajā sabiedrībā.

IMG_0068IMG_0070IMG_0073IMG_0083IMG_0079IMG_0078IMG_0075