Kultoroloģija

  1. Atklātās kulturoloģijas olimpiādes organizēšanas kārtība

OLIMPIĀDES TĒMA:  Latviešu profesionālās mākslas attīstība no pirmsākumiem (19. gadsimta beigas) līdz 20. gadsimta beigām.                                 

MĒRĶI UN UZDEVUMI

  1. Rosināt 10. – 12.klašu skolēnu interesi par kulturoloģiju.
  2. Veicināt skolēnu interesi par kultūru un izpratni par kultūras procesiem Latvijā.
  3. Popularizēt kultūrizglītību.
  4. Stiprināt skolēnu patriotismu, pilsonisko apziņu un valstisko identitāti.

OLIMPIĀDI  ORGANIZĒ

Rēzeknes pilsētas kulturoloģijas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju.

OLIMPIĀDES DALĪBNIEKI

Valsts ģimnāziju un Latgales novada vispārizglītojošo skolu  10. – 12.klašu skolēni. Vienu izglītības iestādi var pārstāvēt līdz 3 skolēni.

NORISES  DATUMS 2018.gada 12.aprīlis

NORISES  VIETA Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē

NORISES  LAIKS:

10:00 – 10:30 – dalībnieku reģistrācija

10:30 – 13:00 – skolēniem – olimpiādes darbs

                          skolotājiem – informatīvas aktivitātes, pusdienas, darbu labošana

13:00 – 13:30 – skolēniem – pusdienas

13:30 – 15:00 – skolēniem – informatīvas aktivitātes

15:00 –  apbalvošana

 

OLIMPIĀDES SATURS

Olimpiādes darbu  sagatavo Rēzeknes pilsētas kulturoloģijas skolotāju MA vadītāja sadarbībā ar  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzējiem. Olimpiādes saturs – zināšanu pārbaudes un pielietošanas uzdevumi,  radošs uzdevums.

Olimpiādes uzdevumu  tēmas: Profesionālās mākslas veidošanās Latvijā. Kultūras kanonā iekļautās kultūras vērtības visās 7 nozarēs. Modernisma attīstība Latvijā. Padomju perioda tēlotājmāksla.

 

OLIMPIĀDES VĒRTĒŠANA:

Olimpiādes žūrijas komisiju veido viens attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs no katras izglītības iestādes, kura iesniedz pieteikumu dalībai olimpiādē, un mācību priekšmeta metodiskās apvienības vadītājs. Pedagogu norīko izglītības iestādes vadītājs.

Žūrijas komisija sāks darbu labošanu plkst. 12:00 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā.

Apbalvojumus (1., 2., un 3.vietas un Atzinības rakstus) piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku, ievērojot izglītojamo zināšanu līmeni.

PIETEIKUMĀ JĀNORĀDA: olimpiādes dalībnieka vārds, uzvārds, skolotājs, kurš gatavoja skolēnu, un skolotāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts, kurš piedalīsies vērtēšanas komisijas darbā.

Iesniegt līdz 2018.gada 03. aprīlim Janīnai Staudžai uz e-pastu: janina.staudza@rezekne.lv.

 P.s. Pusdienas būs iespējams paēst skolas ēdnīcā.

Ja dalībnieki un skolotāji vēlas pusdienot, naudu par pusdienām (1,50 eiro no cilvēka) pārskaita (viens cilvēks no skolas) uz sekojošu kontu: (obligāti jānorāda : Kulturoloģijas olimpiādei, skola, skaits, cik ēdīs. Nauda jāpārskaita līdz 2018 gada 03. aprīlim)

 

 RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Dzirnavu 3a, Rēzekne

Reģ. Nr. LV 90000025446

Konts LV 80 UNLA0050009491831

A/s „SEB’Banka”, kods UNLALV2X

Informācijai:

Rēzeknes pilsētas kulturoloģijas skolotāju MA vadītāja Janīna Staudža (t.26334227; e-pasts: janina.staudza@rezekne.lv)

Rēzeknes pilsētas kulturoloģijas skolotāju MA vadītāja  Janīna Staudža

 kulturologija2018