Konkurss vēsturē

     2019. gada 21. janvārī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika vēstures konkurss “Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana” Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 6.klašu skolēniem. Konkurss tika veltīts Latvijas valsts simtgadei, visiem notikumiem, kas palīdzēja atgūt Latvijas neatkarību. Īpaša uzmanība tika veltīta barikāžu atceres laikam, kas notika 1991. gadā no 13. līdz 27. janvārim. Konkursā skolēni atklāja savas zināšanas par Latvijas vēsturi, savu radošo domāšanu un atjautību, atbildot uz dažādiem jautājumiem. Lai nostiprinātu zināšanas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11.M1V un 11.M2H klases skolēni rādīja savus uzvedumus, kas saistās ar Latvijas neatkarīgas atgūšanu.

       Konkursā piedalījās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas 6.klašu skolēni. Konkursu organizēja sociālās un pilsoniskās mācību jomas konsultante, ģimnāzijas vēstures skolotāja Ilona Lagzdiņa.

Elizabete Groce,

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolniece

IMG_0860IMG_0861IMG_0867