Konference “Izglītība, radošums un kompetenču pieeja 21.gs.”

2017.gada 5.aprīlī Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogi tika aicināti uz metodisko konferenci „Izglītība, radošums un kompetenču pieeja 21.gs.”. Konferences darba kārtībā lekcija par  tēmu „Domāšana, zināšanas, prasmes un kompetenču pieeja” (lektors Mūžizglītības un kultūras institūta „Vitae” valdes priekšsēdētājs Rolands Ozols) un pilsētas skolu (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes 4.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas un Rēzeknes internātskolas – attīstības centra) pedagogu sagatavotas un vadītas 11 meistardarbnīcas.

Konferenci organizēja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija sadarbībā ar mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem un izglītības iestāžu pedagogiem.