Konference “Izglītība izcilībai”

Konference „Izaugsme izcilībai”,

veltīta Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 20 gadu jubilejai,

notiek 2019.gada 26.janvārī

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, Krasta iela 31, Rēzekne

Norises programma:

10.30 – 11.00    Reģistrācija

11.00 – 11.30    Konferences atklāšana

11.30 – 13.00     „Pedagoga loma personības izaugsmei un izcilībai”

13.00 – 14.30    „Mainīgi nemainīgais. Personība, izglītība, izaugsme izcilībai”

14.30                “Simt jaunu domu dod viens mirklis,

Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,

Tūkstoš mirkļu  ikkatrā dienā –

Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!”    (Jānis Rainis)
Svētku koncerts

Neformālas sarunas pie svētku galda

Konferencē tiek aicināti piedīties Rēzeknes Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi, ģimnāzijas skolēni un viņu vecāki, absolventi, Rēzeknes pašvaldības un izglītības iestāžu vadības pārstāvji