Jauniešu iniciatīvas projekts “Mēs Rēzeknei”

8.novembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika jauniešu iniciatīvas projekts “Mēs Rēzeknei”. Tās īstenotāja 12.v klases skolniece Iluta Oborenko ar savas klases jauniešiem izstrādāja aktivitāšu plānu, viktorīnas, radošos un zināšanu konkursus par Rēzekni, tās vēsturi, kultūru, uzņēmējdarbību, iestādēm, rēzekniešiem. Jauniešu komandu veikumu vērtēja žūrija – skolotāji Astra Prīdāne, Marija Viškere, Juris Prīdāns. Pasākuma aktivitātes bija vērstas uz to, lai jaunieši iepazītu savas pilsētas ievērojamākās vietas, rosinātu izzināt vēsturiskās norises un  procesus, ekonomiku, kultūru, notikumus, nozīmīgas personības Latgales kontekstā, veicinātu izpratni par vēsturiskajiem, kultūras un sociālajiem procesiem, sniegtu ieguldījumu sociāli aktīvu, atvērtu un atbildīgu jauniešu veidošanā, pilnveidotu jauniešu prasmi komunicēt, sadarboties, strādāt komandā un grupās, realizētu savas spējas un talantus, prastu prezentēt, izteikt viedokli.

Šis projekts tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome, organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

IMG_0036IMG_0063IMG_0059IMG_0055IMG_0054IMG_0048IMG_0046IMG_0040