“Internets un Tu – kurš kuru…?”

Mūsdienu cilvēkam ļoti nepieciešamas zināšanas medijpratībā, lai neiekristu viltus ziņu gūstā un netiktu pakļauts dažādām manipulācijām ar personas datiem internetā- ar tādu atziņu augustā tika noslēgta RTA organizētā vasaras nometne par medijpratību. Tās dalībnieces- Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. M2 klases skolnieces Rainita Zavadska un Patrīcija Āboliņa, kā arī skolotājas Vēsma Poplavska un Indra Gailīte, atzīstot iegūtās informācijas būtiskumu, organizēja medijpratības apmācības ģimnāzijas  skolēniem gan atsevišķa pasākuma veidā, gan klases audzināšanas stundās. Šīs aktivitātes RTA docētāja Sandra Murinska atzina par saturiski vērtīgām un  informatīvi bagātām. Skolnieces saņēma uzaicinājumu 08. 11. 2019.  piedalīties Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā Eiropas Komisijas projekta “SIC Latvia “Net-Safe” III” konferencē – domnīcā “Internets un Tu – kurš kuru…?”, kurā vēstīja par sava darba metodēm un iegūtajām atziņām, uzstājoties ar prezentāciju “Kritiskā domāšana kā iespēja jaunietim veidot savu medijpratības kompetenci”. Konferencē Rainita un Patrīcija kopā ar Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas speciālisti psiholoģiskās konsultēšanas jautājumos A.Lilienfeldi un CERT.LV pārstāvi E.Stūrmani vadīja paneļdiskusiju, tās mērķis bija aktualizēt drošības internetā jautājumus un aicināt jauniešus aizdomāties par sekām savai rīcībai arī sociālajos tīklos. Novēlam meitenēm arī turpmāk būt medijpratības vēstnesēm!

74461782_561040831319011_4322201043673808896_n