Informācijas diena 9.klašu skolēniem

18.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika informācijas dienas pasākums 9.klašu skolēniem. Pasākumā ar aizraujošu stāstu par iespējām, ko piedāvā ģimnāzija, tās īstenotajām izglītības programmām, ārpusstundu aktivitātēm, projektu un starptautiskos un izglītojošos braucienos gūtu pieredzi, par iespējām dziedāt jauktajā korī un vokālajā ansamblī, dejot tautu deju kolektīvā “Vadži”, apmeklēt dabaszinātņu skolas, eksperimentēt, aktīvi līdzdarboties jauniešu projektu iniciatīvās un pašpārvaldes darbā stāstīja gan administrācija (direktors Jānis Poplavskis un direktora vietniece izglītības jomā Sandra Drelinga), gan ģimnāzisti – Elvita Ostrovska (ģimnāzijas jauniešu pašpārvaldes līdere), Reinis Grudinskis un Rasma Inkina (Latgales reģiona skolēnu zinātniskās konferences laureāti un 1.vietas ieguvēji), Sabīne Vovere (mācību priekšmetu olimpiāžu matemātikā, fizikā, kīmijā pilsētas, reģiona un valsts posma godalgoto vietu ieguvēja), Līga Madara Arcimoviča (mācību olimpiāžu godalgu ieguvēja). Izglītojamie varēja iepazīties ar aktivitātēm, radošiem un pētnieciskiem darbiem ķīmijā, bioloģijā, fizikā, aplūkot skolas telpas un mācību kabinetus.

IMG_0431IMG_0427IMG_0426IMG_0420IMG_0419IMG_0417IMG_0412