Godināti Rēzeknes veiksmīgākie skolēni un skolotāji

Otrdien, 24.maijā, Rēzeknes pilsētas domē notika tradicionālais pasākums “Veiksminieks 2016”, kurā ar Rēzeknes pilsētas domes pateicības rakstiem un balvām par sasniegumiem 2015./2016.m.g. tika apbalvoti Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēni un viņu pedagogi.

Par sasniegumiem LR IZM VISC organizēto un atbalstīto atklāto valsts mācību priekšmetu olimpiādēs tika apbalvoti:

  • par 1.vietu 21.krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem 12.klases skolniece Karīna Seile – Zundāne (skolotāja Janīna Miņina);
  • par 1.vietu 12.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (koka, metāla tehnoloģijas) 6.-12.klasei 12.klases skolnieks Jēkabs Olafs Rukmans (skolotājs Osvalds Batņa);
  • par 2.vietu 21.krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem 12.klases skolniece Anastasija Bovkune (skolotāja Janīna Miņina);
  • par 3.vietu 57.ķīmijas olimpiādē 9.-12.klasei 11.klases skolniece Aija Gudkova (skolotāja Sandra Zeltiņa);
  • par 3.vietu 12.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (tekstila, tehnoloģijas) 6.-12.klasei 7.klases skolniece Lauma Skarbinīka (skolotāja Velta Dzervinika);
  • par 3.vietu LR IZM VISC organizētās Latvijas 40.skolēnu zinātniskajā konferencē vides zinātnes sekcijā Pateicības raksts 12.klases skolniekam Antonam Maksimovam;
  • par Atzinības rakstu 66.matemātikas valsts olimpiādē 9.-12.klasei 11.klases skolniece Aija Gudkova (skolotāja Jeļena Pikuma);
  • par Atzinības rakstu 12.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (tekstila, tehnoloģijas) 6.-12.klasei 8.klases skolniece Ermīne Krustāne (skolotāja Velta Dzervinika);
  • par 2.vietu LR IZM VISC notektajā vācu valodas 46.olimpiādē 8.klasei Domes Pateicības rastu saņēma 8.klases skolniece Samanta Šlendina (skolotāja Ginta Lubgāne).

Pateicamies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu, panākumiem 2015./2016.m.g. !