Ģimnāzistu sasniegumi ZPD reģionālajā konferencē

8.martā  Daugavpils Universitātē jau devīto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.

No 42 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegts 250 Latgales reģiona skolēnu 201 zinātniskās pētniecības darbs šādās zinātnes nozaru grupās –  dabaszinātnēs; lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs; sociālajās zinātnēs; inženierzinātnēs un tehnoloģijās; medicīnā un veselības zinātnēs; humanitārajās un mākslas zinātnēs.

 

Labākie zinātniskās pētniecības darbi katrā zinātnes nozaru grupā tiks izvirzīti aizstāvēšanai Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies Rīgā šī gada 12.– 13. aprīlī.

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”, 1.2.darbība “Reģionālo zinātnisko konferenču organizēšana”, projekta numurs: 8.3.2.1./16/I/002, ietvaros.

ZPD konferencē piedalījās 13 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, iegūstot trīs 1.vietas, divas 2.vietas un četras 3.vietas. Darbi tika izstrādāti un prezentēti pedagoģijā, socioloģijā, veselības mācībā, arhitektūrā, plašsaziņas līdzekļi un komunikācijas, inženierzinātnēs, valodniecībā.