Ģimnāzijā viesojas skolēni no Vācijas

No 03.līdz 09.11.2017. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojas Alberta Einšteina Neibrandenburgas ģimnāzijas (Vācija) 10 skolēni, ģimnāzijas direktors Dr. Dītmārs Kitlers, projektu koordinators Andreas Plāths un mūzikas skolotāja Franciska Šellere. Uzņemšanas programmā iekļautas tikšanās ar pedagogiem, administrāciju, mācību stundu apmeklējums, ekskursijas, koncerts ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas izglītojamo un Vācijas izglītojamo uzstāšanos, savstarpējā sadarbības līguma un turpmākās sadarbības virzienu izstrāde.

Vācijas skolēnu un skolotāju uzņemšanas programmu izstrādājusi vācu valodas skolotāja Ginta Lubgāne sadarbībā ar skolas administrāciju. Liels paldies sakāms arī  ģimnāzijas jauniešiem (Elizabetei Gailei, Erlendam Juškānam, Katerīnai Žuravļovai, Ivitai Štikai, Annikai Taborei, Laimai Adijānei, Nikolai Mietulei, Beatrisei Bikovskai, Elizabetei Spruktei, Katrīnai Belinskai) un viņu ģimenēm, kuras uzņem jauniešus no Vācijas. Pateicamies vācu valodas skolotājai Marijai Viškerei,  pedagogiem par atklāto stundu vadīšanu un sadarbību projekta ietvaros, klašu audzinātājiem, mūzikas skolotājai Svetlanai Bilinskai un deju skolotājai Guntai Sidorovai.

Projekta ietvaros 2018.gada oktobrī plānota Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu un skolotāju vizīte Alberta Einšteina ģimnāzijā tālakai un ilgstošai sadarbībai starp skolām.

IMG_9966IMG_9969IMG_9972IMG_9973IMG_9980IMG_9987IMG_9994