Galerija

Skolēnu darbi 2017./2018.m.g.
Meteņdienas koncerts
Tikšanās ar ASV vēstniecības pārstāvjiem
Valentīna dienas stafetes
Absolventu vakars 2016./2017.m.g.
Latvijas 98. dzimšanas diena
Latvijas Valsts ģimnāzijām - 20
Skolotāju diena 2016
Dzejas dienas 2016 jauniešu iniciatīva
Zinību diena 2016./2017.m.g.
12. klašu izlaidums 04.06.2016.
Ekskursija uz Alūksni
Latvijas skolu 69. spartakiādes sacensībās vieglatlētikā
Pēdējais zvans 2016
Valsts ģimnāzijām 20. Cēsīs
Atklātā matemātikas un fizikas olimpiāde 14.Marts
Žetonu vakars
Absolventu vakars
Skolotāju diena
Dzejas diena un Miķeļdiena
1. Septembris 2015./2016.m.g.