Erudīcijas konkurss, veltīts Latgales kongresa simtgadei

2017.gada 26.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika erudīcijas konkurss, veltīts Latgales kongresa simtgadei, Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.klašu skolēniem. Tēma „Latgales vēsture no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām”.

Konkursā piedalījās Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, kuriem bija jāapliecina zināšanas dažādās jomās par pilsētas vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem, Latgales kongresu, jāveido afiša, jāatbild uz jautājumiem. Uzvarētāja laurus, iegūstot 1.vietu, plūca Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komanda (sastāvā Beāte Rundāne, Kristīne Rutkovska, Rasma Inkina un Sabīne Vovere), 2.vietu ieguva Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda, trešo vietu – Rēzeknes 6.vidusskolas komanda.

Pasākuma organizētāji – Rēzeknes pilsētas sociālo zinātņu skolotāju MA vadītāja Janīna Staudža un ģimnāzijas vēstures skolotāja Ārija Melne, balvas nodrošināja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA pasniedzējas Valdas Čakšas dāvinājums skolām – grāmata “Tautas konservatorija Latgales kultūrvidē”).

IMG_2637

Sabīne Vovere, RV1.Ģ 10.m2v klases skolniece

IMG_2645IMG_2655IMG_2641IMG_2621IMG_2630IMG_2651