Dejo sportiskos ritmos

 1. gada Jaunatnes iniciatīvu projekta ietvaros Rēzeknes jauniešu

,,Dejo sportiskos ritmos’’

NOLIKUMS

Mērķis:

 • rosināt skolēnus ievērot veselīgu dzīvesveidu kā nosacījumu dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

Uzdevumi:

 • iegūt augstu pašapziņu un pozitīvu pašnovērtējumu ( justies labi ,, savā ādā’’, prast rūpēties par savu ķermeni).
 • veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo vidi.
 • iesaistīties gan sporta, gan intelektuālās nodarbībās.

Dalībnieki:

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni – 9.-12. klašu jaunieši (prof. skolām 1.-2. kurss ) No skolas tiek aicinātas 1-2 komandas. Katrā komandā 5 dalībnieki.

Iniciatīvas autori:

Rēzeknes Valsts 1. Ģimnāzijas skolniece Dana Supe (tel. 22388183)supedana2@inbox.lv, projekta vadītāja     Vita Seņkāne (tel. 29341081) vitasenkane@inbox.lv

Laiks: 2016. gada 26. maijā, plkst. 10:00-14:00

Vieta: Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, ģimnāzijas sporta laukums vai sporta zāle (atkarībā no laikapstākļiem),Dzirnavu iela 3a, Rēzekne, LV-4601

Norise:

 1. Sākums, komandas prezentācija (nosaukums,moto);
 2. Paraugdemonstrējumi;
 3. Kopējā nodarbība-deju un aerobikas soļu apguve un pilnveide;
 4. Radošs uzdevums- katras komandas prezentācija ar deju un aerobikas soļu elementiem;
 5. Sportiskās aktivitātes stacijās;
 6. Rezultātu apkopojums;
 7. Tiek paziņoti komandu rezultāti, pasniegti diplomi, balvas.

Tēma: Dejas, aktīvs dzīvesveids

Apbalvošana: Komandas tiek apbalvotas ar diplomiem, dāvanām kā arī mierinājuma balvām.

Pieteikšanās: Pieteikuma anketas (pielikumā) iesniegt elektroniski Danai Supei (e-pasts: supedana2@inbox.lv) līdz 20.05.2016.(ieskaitot) vai pedagogam-konsultantam Vitai Seņkānei (vitasenkane@inbox.lv)

 

Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs’’.

afisa GIMP (pareizais)

Pieteikuma anketa

Nolikums -Dejo sportiskos ritmos