Pieredzes seminārs pedagogiem

15.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pieredzes seminārs “Pedagoga portfolio veidošana”. Seminārā tika apskatītas tēmas: portfolio – pedagoga darba pozitīvs pašvērtējums, pedagoga portfolio saturs, kritēriji mācību un metodisko materiālu vērtējumam, mūsdienīga mācību stunda.

Deju koncerts

9.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā izskanēja Rēzeknes sākumskolas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas deju kolektīvu “Skali” XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atskaņas koncerts. Paldies tautas deju kolektīvu vadītājām Sandrai Justei un Guntai Sidorovai par ieguldīto darbu, pasākumu sagatavošanu un pozitīvajām emocijām !  

Ar ritmu kabatā

11.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika jaunatnes iniciatīvu projekta aktivitāte – konkurss, deju šovs vidusskolēniem “Ar ritmu kabatā”, kas tika īstenots Janatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, ko finansē Rēzeknes pilsētas dome, organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”. Iniciatīvas autore – RV1.Ģ 11.klases skolniece Sofija Černova, konsultante – Ilona Stramkale, deju šova žūrija – 

Lasīt tālāk →

Valsts ģimnāziju pieredzes apmaiņas pasākumi

2015.gada 1.decembrī RV1.Ģ bioloģijas skolotāja, Rēzeknes pilsētas dabaszinību MA vadītāja Rita Kļaviņa piedalījās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un LU Bioloģijas un ķīmijas fakultātes organizētajā Dabaszinību dienā. Pieredzes pasākuma programmā tika aktualizēti zinātniski pētnieciskā darba izstrādes un vērtēšanas aktuālie jautājumi, tēmas – pētniecisko prasmju attīstīšana, praktisks pētnieciskais laboratorijas darbs. 2015.gada 4.decembrī RV1.Ģ skolotāja, MC vadītāja Anita Deksne 

Lasīt tālāk →

Tālākizglītības kursi sporta skolotājiem

2015.gada 10.un 11.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pedagogu profesionālās  kompetences pilnveide kursi “Fiziskās aktivitātes „Dinamiskā pauze” saturs un didaktika mācību procesā  pamatskolas sporta pedagogiem” (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Tālākizglītības kursi karjeras konsultantiem

No 2015.gada 7.oktobra līdz 11.novembrim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika B programmas 160 stundu kursi “Pedagogs karjeras konsultants”. Rīkotājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mūžizglītības centrs. Kursu apguves tēmas: karjeras plānošanas teorētiskās pamatnostādnes, karjeras vadības prasmes un to attīstīšana, karjeras izglītības īstenošanas organizēšana, atbalsta pasākumu veidi, karjeras attīstība dažādos vecumposmos, konsultēšanas ētika, prakse.

Radošā darbnīca

  2015.gada 3.decembra pēcpusdiena ieskanējās Ziemassvētku noskaņās. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās brīvprātīgās  Lydia Schroeder, Louisa Asfour no Daugavpils universitātes Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra, kuras iepazīstināja skolēnus no Rēzeknes 5. vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ar Ziemassvētku tradīcijām Vācijā, rīkojot radošo darbnīcu.  Kopā cepām 

Lasīt tālāk →

Sasniegumi konkursā

Ar sarīkojumu “Lai gals top sākums” 2015. gada 26. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā noslēdzās LVLSA rīkotais Aspazijas un Raiņa   skolēnu jaunrades  konkurss, veltīts dzejnieku  150. dzimšanas dienai  un LVLSA  20 gadu jubilejai. Skolēni interpretēja  Aspazijas un Raiņa darbus vārdā, vizuālajās zīmēs un mūzikā,  pētot viņu personību un daiļradi, un konkursam iesniedza izvērtēšanai  410  darbus (364 apsveikumus un 46 skaņdarbus). Žūrijas komisijas sastāvā priekšsēdētāja 

Lasīt tālāk →

Krāslavas Valsts ģimnāzijā

    26.novembrī 12.klases skolēni Kārlis Staris, Karīna Seile – Zundāne, Daira Ločmele, Zanda Vaivode, Aleksandrs Šamšura un viņu pavadošais skolotājs Jānis Keišs piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas organizētajā pasākumā – matemātikas olimpiādē komandām un erudīcijas konkursā. Skolnieki varēja ne vien iepazīties ar citu Valsts ģimnāzijas skolēnu komandām, bet arī apliecināt savas zināšanas un erudīciju. Mūsu 

Lasīt tālāk →

Mācāmies debatēt

Debates ir kultūrizglītojoša programma, kas māca valodas kultūru, psiholoģisko likumību pielietojumu, loģikas principus. Gan skolēniem, gan skolotājiem debates palīdz apgūt māku gan izteikties un uzklausīt. Gatavojoties debašu tēmām, kas ir aktuālas un nozīmīgas, debatētāji padziļināti izzina tās, apzinoties tēmu nopietnību un svarīgumu, uzzinot daudz jaunas un noderīgas informācijas, ko vēlāk var prasmīgi izmantot arī ikdienā. 

Lasīt tālāk →