Žetonu vakars

12.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika Žetonu vakars 12.klašu skolēniem, kurā tika veltīti pateicības vārdi skolotājiem par sniegtajām zināšanām, ieguldīto darbu, radošumu un  atbalstu skolēniem, vakara dalībniekus priecēja muzikāli priekšnesumi,  12.klašu skolēni saņēma žetongredzenus. Novēlam ikvienam 12.klases skolēnam spēku un gribu sasniegt mērķus un savas virsotnes, saskatīt skaistumu, dzīves daudzšķautņainību, izjust prieku par paveikto, būt pārliecinātiem,  centīgiem, 

Lasīt tālāk →

Projektu nedēļa RV1.Ģ

No 8.līdz 12.februārim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā aizritējusi projektu nedēļa, kuras ietvaros 10.klašu skolēni apmeklēja nodarbības un apguva skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības pamatprincipus,  zināšanas par pētnieciskā darba struktūru, teorētiskās un praktiskās daļas būtību, pētījuma metodēm un noformēšanu. 11.klašu skolēni projektu nedēļā iesniedza un aizstāvēja zinātniski pētnieciskos darbus humanitāro, sociālo un dabaszinātņu sekcijās un prezentēja pētnieciskos darbus 

Lasīt tālāk →

Profesionālās pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem

      8.un 9.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notiek profesionālās pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem “Aktīva mācību procesa nodrošināšana angļu valodas stundās sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā” (lektore Dace Miška). Profesionālās pilnveides programmas ietvaros skolotāji izvērtēs dažādus aktīva mācību procesa aspektus, analizēs aktuālus metodiskos paņēmienus skolēnu individuālo prasmju pilnveidei  un satura pielāgošanai skolēnu spējām. Kursu organizētājs – 

Lasīt tālāk →

Skatuves runas konkurss

3.februārī ARPC “Zeimuļs” norisinājās skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta. Sveicam 12.v1 skolnieku Eduardu Armušku un viņa skolotāju Irēnu Prikuli ar iegūto 1.vietu konkursā !

Absolventu vakars

Rēzeknes 1. vidusskolas un Rēzeknes Valsts ģimnāzijas absolventiem! Cienījamie absolventi un pedagogi! Jūs tiekat gaidīti Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 6. februārī plkst. 18.00 Absolventu vakarā. Reģistrācija un svinīgais vakars notiks Dzirnavu ielā 3.a (bijušās Rēzeknes 1. vidusskolas telpās). Ziedojums pasākuma norisei 3 EUR.   Tel. Uzziņām 64607372

Jauniešu forums “Iedvesmo Rēzekni”

28.janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”” notika Rēzeknes pilsētas jauniešu forums “Iedvesmo Rēzekni”, kurā tika prezentēti Rēzeknes pilsētas 2015.gada mazo biznesu projektu konkursa ietvaros īstenoto un jauniešu iniciatīvu projekti. Forumā piedalījās un par paveikto stāstīja arī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni (projekts “Intelekts 4” (absolvente Baiba Uzulnika), “Dod ceļu, ja vari” (Baiba Uzulnika), “Solis pretim saulei”(Egija Meļko), 

Lasīt tālāk →

Panākumi sportā

25.janvārī Rēzeknē notika Latgales reģiona izglītības iestāžu sacensības basketbolā  “Oranžā bumba” 8.-9.kl. skolēniem, kurās 1.vieta tika gūta zēnu komandai (Elgaram Reidzānam, Reinim Strankaļam, Erlendam Juškānam, Mārtiņam Onževam, Dairim Caunītim- Augstkalnam, Dagnim Zutim, Rūdolfam Upem, Ralfam Ludboržam, Rūdolfam Poišam) un 2.vieta meiteņu komandai (Lindai Rundānei, Elīzai Poišai, Megijai Mednei, Agnijai Loginai, Laurai Grahovai, Madarai Margai, Evai Vucānei, 

Lasīt tālāk →

Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde

  26.janvārī RV1.Ģ aizritēja trešā Lagales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.un 6.klašu skolēniem, kurā piedalījās skolēni no daudzām Latgales skolām, kā Preiļu 1.pamatskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2.vidusskolas, Praulienas pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļakas vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Lubānas vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Aglonas vidusskolas un Aglonas internātvidusskolas, Kusas pamatskolas, Kalsnavas pamatskolas, Krāslavas pamatskolas, 

Lasīt tālāk →

Valsts ģimnāziju skolēnu domrakstu konkurss

25.janvārī, atsaucoties Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajam Valsts ģimnāziju skolēnu domrakstu konkursam,  RV1.Ģ 12.klašu skolēni (I. Kaša, Z. Vaivode, K.A. Deksne, A. Skrinda) rakstīja domrakstus, veltītus izglītībai un skolām, skolotājiem.

Mūsdienu izaicinājumi izglītībā

22.janvārī RV1.Ģ notika seminārs izglītības iestāžu pedagogiem “Kas mums būtu jāzina par mūsdienu bērniem un jauniešiem ? “Milenium” paaudzes izaicinājumi mūsdienu izglītībai” (lektore Dr.paed., LU profesore Zanda Rubene).