Skolēni Latgales reģiona ZPD konferencē

18. martā Daugavpils Universitātē jau sesto reizi notiks Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā izvirzīto zinātniski pētniecisko darbu autori prezentēs savu pētījumu. 2015. gada oktobrī tika izsludināta pieteikšanās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursam– konferencei. Konkursa laikā skolēniem bija iespēja izpētīt kādu no pašu izvēlētajiem jautājumiem humanitārajās, sociālajās vai dabaszinātnēs. 

Lasīt tālāk →

Pieredzes semināri pedagogiem

Marta mēnesī daudzi Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi piedalījās izbraukuma pieredzes pasākumos. Tā 11.martā tika organizēts izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils Universitātē un  entomoloģijas laboratorijā “Ilgās” dabaszinību un bioloģijas skolotājiem (semināra organizētāja RV1.Ģ bioloģijas skolotāja Rita Kļaviņa), izglītojošs seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem “Dramaturģijas mācīšanas specifika” Ilūkstes 1.vidusskolā (semināra organizētāja RV1.Ģ latviešu valodas un literatūras 

Lasīt tālāk →

eTwinning projekti

15.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 6 programmstundu profesionālās kompetences pilnveides programma ”Ievads eTwining” Rēzeknes pilsētas pirmsskolu un vispārizglītojošo skolu pedagogiem. 

Atklātā matemātikas un ķīmijas olimpiāde

14.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika XIII atklātā Latgales novada matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem un Austrumlatvijas XII atklātā fizikas olimpiāde 8.-11.klašu skolēniem. Olimpiādes tika organizētas sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi,  olimpiāžu organizatoriem Vēsmu Poplavsku (matemātika) un Annu Buli (fizika), pedagogiem, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Atklātajā matemātikas olimpiādē tika pārstāvētas 38 Latgales skolas un 234 skolēni, fizikas 

Lasīt tālāk →

Seminārs “Skola un ģimene”

14.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā noritēja A līmeņa  profesionālās pilnveides programmas “Alkohola prevencijas metodes” 2.daļa – seminārs “Skola un ģimene” Rēzeknes pilsētas pedagogiem.

Seminārs “Mācīšanās motivācija”

11.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā skolotājiem notika seminārs “Mācīšanās motivācija”. Semināra vadītāja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības atbalsta centra psiholoģe Natālija Melne dalījās pieredzē ar savu uzkrāto pieredzi darbā un psihologa praksē, motivējot un paagstinot skolēnu mācīšanās kvalitāti, motivāciju, veicinot skolēnu garīgo aktivitāti, rosinot viņu izziņas interesi, dodot iespēju pašrealizācijai mācībās, veicinot skolēnu patstāvību un atbildīgu mācīšanos,  izmantojot savas prāta, 

Lasīt tālāk →

Tehniski radošās darbnīcas

8.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 10.klašu skolēniem bija iespēja darboties tehniski radošās darbnīcās. Darba grupā “Klimats toreiz un tagad” tika veikti eksperimenti, novērojumi, lai noskaidrotu, kas ir klimata pārmaiņas, kā tās norisinās, kāpēc tās notiek un kādas ir to sekas. Darbnīcā “Zaļā pilsēta”  skolēni meklēja vairākus risinājumus, kā samazināt CO2 daudzumu atmosfērā un iekļauties pašvaldībai atvēlētajā 

Lasīt tālāk →

Seminārs “Skolēnu sasniegumu vērtēšana”

3.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika seminārs “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana”. Semināra vadītājs Mg.paed.,VISC vecākais referents Kaspars Špūle aktualizēja jautājumus par vērtēšanas kritērijiem, pārbaudes darbu kvalitāti, izstrādi un analīzi.

Kavējamies atmiņās…

Nesen mūsu Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika absolventu vakars. Tas bija 6. februāris, kad atkal kopā sapulcējās ne tikai klasesbiedri, bet arī labākie draugi, kas plecs pie pleca bija mācījušīes šeit līdz pat divpadsmitajai klasei. Viņus vieno skolas sols, kopīga klase, stingra un reizē mīļa skolotāja, un tūkstošiem atmiņu. Noteikti katrs absolvents pēc pēdējā skolas 

Lasīt tālāk →

Gētes institūta direktora vietnieka un Valodas nodaļas vadītāja Mihaels Haukes vizīte Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

2016.gada 22.febrārī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā viesojās Gētes institūta direktora vietnieks un Valodas nodaļas vadītājs Mihaels Hauke un pārstāve no Izglītības kooperācijas nodaļas Sandra Saida-Šaina. Vizītes mērķis bija apspriest turpmākās sadarbības iespējas un intervēt devītās klases skolēnus, kuri pieteikušies trīs nedēļu  vācu valodas vasaras nometnei Vācijā. Vasarā uz Vāciju dosies 9. klases skolnieki Viktorija Balabkina 

Lasīt tālāk →