Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss 2016.gadā

Ir noslēdzies ARPC “Zeimuļs” konkurss jaunatnes iniciatīvu projektiem 2016.gadā. Konkursa mērķis atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, skolēnu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos. No 23 atbalstītajiem projektiem ir 5 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas iesniegtie projekti: iniciatīva “Dejo sportiskos ritmos”, realizācija no 16. līdz 30.05.2016. iniciatīva “Es, 

Lasīt tālāk →

Dabaszinību konkurss “Es zinu vairāk !”

13.aprīlī ģimnāzijā norisinājās dabaszinību konkurss “Es zinu vairāk !” Rēzeknes pilsētas skolu 5.klašu skolēniem. Konkursā skolēnu komandas pārstāvēja Rēzeknes sākumskolu, Rēzeknes 2.,3.,4.,5.,6. vidusskolu, Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju. Konkursa organizētāji – pilsētas dabaszinību skolotāju MA un tās vadītāja Rita Kļaviņa.  

6.atklātā Latgales novada kulturoloģijas olimpiāde

12.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 6.atklātā Latgales novada kulturoloģijas olimpiāde, kuras organizēšana tapa sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas kulturoloģijas MA vadītāju Janīnu Staudžu. Olimpiādē piedalījās skolēni no Maltas vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Madonas pilsētas 1.vidusskolas, Nautrēnu vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas.

Jūrniecības konkurss „Enkurs 2016”

Jūrniecības konkurss „Enkurs 2016” Š.g. 9. aprīlī jūrnieku mācību centrā LAPA Rīgā norisinājā Latvijas Jūras administrācijas organizētais konkurss „Enkurs 2016” vidusskolu audzēkņiem par jūrnieka profesiju. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komanda ieguva 2. vietu un iekļuva finālā, kas notiks 23. aprīlī Latvijas Jūras akadēmijā. Komandas sastāvā darbojās: Edvards Mališevs 11. V2 klase – komandas kapteinis Emīls 

Lasīt tālāk →

Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde

        8.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem. Dalībai olimpiādē bija pieteikušies  133 skolēni, pārstāvot 33 izglītības iestādes,- Galēnu pamatskolu, Preiļu 1.pamatskolu, Jaunsilavas pamatskolu,Audriņu pamatskolu, Liepu pamatskolu, Dravnieku pamatskolu, Mērdzenes pamatskolu, Sīļukalna pamatskolu, Ilūkstes 1.vidusskolu, Preiļu Valsts ģimnāziju, Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolu, Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, Balvu Valsts ģimnāziju, Daugavpils 3.vidusskolu, Rudzātu vidusskolu, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, Jēkbapils Valsts ģimnāziju, Līvānu 1.vidusskolu, Aglonas Katoļu 

Lasīt tālāk →

Akcija “Atpakaļ uz skolu 2016”

7.aprīlī  akcijas “Atpakaļ uz skolu 2016” ietvaros ģimnāzijā viesojās un ar 10.-11.klašu skolēniem tikās LR Ārlietu ministrijas Komunikācijas direkcijas vadītāja – vēstniece Baiba Braže.

Profesionālās pilnveides kursi sporta skolotājiem

7.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika profesionālās pilnveides kursi sporta skolotājiem  “Daudzveidīga metožu un vingrinājumu pielietošana volejbola tehnikas elementu mācīšanas metodikā” (kursu programmas vadītāja Daugavpils BJSS trenere Ž. Zanegina). Kursi tika organizēti sadarbībā ar pilsētas sporta skolotāju MA vadītāju Vitu Seņkāni un Rēzeknes pilsētas un novada skolotājiem.          

Apmācības par debatēm

5.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika apmācības skolēniem par debatēm, debašu apmācību un argumentācijas mākslu „QUO tu domā ?” (Rīga, projekts „Quo Tu domā ?”, vadītājs Helmuts Caune). 

Ēnu diena 9. klases skolniekiem

9. klases skolēn! Nāc 15. aprīlī plkst. 9.40 uz Rēzeknes Valsts 1, ģimnāziju un piedalies Ēnu dienas pasākumā “Ģimnāzistam pa pēdām”! Tev būs iespēja ēnot 10. un 11. klases skolēnus, iegūt jaunus draugus, izbaudīt un iepazīt ģimnāzijas vidi. Lai būtu jautrāk, ņem līdzi savus klasesbiedrus! www.rv1g.lv Piesakies ēnu dienai Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā. Reģistrējies šeit!

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.klasēm

5.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā noritēja pilsētas mājturības un tehnoloģiju (tekstila tehnoloģijas) olimpiāde 6.klašu skolēniem, kurā dalībnieki apliecināja savu meistarību izšuvumu atbilstībā kompozīcijai, krāsu un materiālu saskaņai, izšuvumu oriģianlitātei, apjomam un tehniskajai kvalitātei. Olimpiādi organizēja pilsētas MA vadītāja Janīna Staudža.