Barikāžu laiks

Barikāžu aizstāvju atceres dienu sagaidot, klases audzināšanas stundā 15.janvārī ar projekta ,,Latvijas skolas soma” atbalstu apmeklējām Latgales Kultūrvēstures muzeju un piedalījāmies izglītojošā nodarbībā par 1991.gada barikādēm. Laiks šķiet samērā tāls, jo esam neatkarīgas valsts bērni.

Zēni sākumā cēla ugunskuru, virsū pagalēm uzlika dzeloņstiepli, mēs uz spilventiņiem sasēdāmies apkārt un, draudzīgi metot viens otram dzijas kamolu, izteicām savas asociācijas, ko nozīmē vārds “brīvība”. Skatījāmies videoierakstus no 1991.gada janvāra dienām Rīgā, tie bija satraucoši, sapratām, ka cilvēki bija gatavi atdot pašu dārgāko, lai atgūtu brīvību. Gan Latvijā, gan Lietuvā bija upuri. Daugavmalā cilvēku tūkstoši un sarkanbaltsarkano karogu simti viņu rokās – nepārspējams tautas vienotības apliecinājums.

Trijās grupās lasījām barikāžu dalībnieku atmiņas, avīžrakstus, meklējām atslēgas vārdus, aplūkojām melnbaltās fotogrāfijas, kurās dokumentēti barikāžu laika notikumi. Prezentējām savu veikumu, nodarbības noslēgumā atkal veidojām vienotības apli.

Mēs sapratām, ko nozīmē brīvība, mēs pārliecinājāmies, cik drosmīgi bija cilvēki, jo visus vienoja mīlestība pret savu valsti.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas

7.m2 klases skolniece

A.Oļševska

dav

dav

sdr

sdr

sdr

sdr