,,Atkritumiem pa pēdām’’

  • SIA ,, ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi un SIA ,,Latvijas zaļais fonds’’  aicināja jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’.Skrējiens – orientēšanās notika 24. aprīlī. Pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem,  iepakojumu un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

    Skrējienā piedalījās 17. jauniešu komandas, kas pusotras stundas laikā orientējās Rēzeknes pilsētas teritorijā – pēc īpašas orientēšanās lapas norādēm meklēja 5 kontrolpunktus, kontrolpunktos mutiski atbildēja uz  jautājumiem par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, iepakojumu.

    Skrējienā uzvarēja komanda, kuras vispareizāk atbildēja uz jautājumiem kontrolpunktos un ieguva vislielāko punktu skaitu. 1.vietu ieguva Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komanda – Kristaps Adamovičs, Gusts Agafonovs, Armands Vēkšējs, Juris Siliņš, Renārs Saukāns.

    Sveicam uzvarētājus!