Atklātā kulturoloģijas olimpiāde

3.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 7.atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem, bija pārstāvētas Latgales novada izglītības iestādes – E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Krāslavas Valsts ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Salas vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Dricānu vidusskola, Maltas vidusskola, Nautrēnu vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija. Olimpiādes tēma: Kultūra kā zīmju un sombolu sistēma.

Sakām paldies skolotājiem, kuri iedvesmoja un sagatavoja izglītojamos dalībai olimpiādē, – Idai Zelčai, Andrejam Jakubovskim, Rutai Geidānei, Marutai Ķesterei, Irinai Laganovskai – Veserei, Inārai Krustei, Dacei Tropai, Ingai Skuškānei, Silvijai Laizānei, Ievai Eriņai, Sandrai Štekelei, Aigai Hudobčenokai, Skaidrītei Bambalei, Inetai Melnei, Ilonai Lagzdiņai, Ivetai Maizikai.

IMG_9436

IMG_9441