Atklātā ķīmijas olimpiāde

2017.gada 28.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem. Tajā piedalījās 141 skolēns, tika pārstāvētas 33 skolas – Aglonas internātvidusskola, Aknīstes vidusskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Krāslavas Valsts ģimnāzija, Balvu Valsts ģimnāzija, Dagdas vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola, Galēnu pamatskola, Ilūkstes 1.vidusskola, Istras vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Jaunsilavas pamatskola, Līvānu 1.vidusskola, Ludzas 2.vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola, Mērdzenes pamatskola, Preiļu 1.pamatskola, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes 6.vidusskola, Rēzeknes Katoļu vidusskola, Rudzātu vidusskola, Salas vidusskola, Špoģu vidusskola, Vārkavas vidusskola, Viļānu vidusskola, Zilupes vidusskola un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija.

Sakām paldies olimpiādes dalībniekiem, skolotājiem, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai un Rēzeknes pilsētas ķīmijas skolotāju MA, tās vadītājai Irinai Matulei, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotājiem par ieguldīto darbu un sadarbību!

IMG_9635IMG_9607IMG_9589IMG_9574IMG_9580IMG_9555IMG_9553IMG_9584IMG_9560

IMG_9551