Atklātā ķīmijas olimpiāde

6.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem. Tajā piedalījās 110 skolēni, pārstāvot 22 izglītības iestādes.

Olimpiādes organizēšanā piedalījās Rēzeknes pilsētas ķīmijas skolotāju MA vadītāja Irina Matule, ķīmijas olimpiādes uzdevumus sastādīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka.

Pateicamies Dagdas vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Galēnu pamatskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Jaunsilavas pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Līvānu 1.vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Maltas vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Nautrēnu vidusskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Rudzātu vidusskolas, Viļānu vidusskolas, Zilupes vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas ķīmijas skolotājiem un olimpiādes dalībniekiem par piedalīšanos pasākumā talantīgajiem skolēniem. Paldies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par aktīvu līdzdalību un skolēnu sasniegumiem atklātajā ķīmijas olimpiādē!

IMG_0315IMG_0318IMG_0324IMG_0330IMG_0387IMG_0398