Atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam šogad tika iesniegti 27 projekti, no kuriem rezultātā tika atbalstīti 18 projekti, pieejamais finansējums sastādīja 4270 eiro, kopējā komisijas atbalstītā summa 2685 eiro, 1585 eiro tika novirzīti uz septembrī plānoto iniciatīvu konkursu. 2017. gadā ar Rēzeknes pilsētas domes atbalstu tiks realizētas sekojošas, tai skaitā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniešu, jaunatnes iniciatīvas jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem (pasākumi ir pieejami bez maksas jebkuram jaunietim, neatkarīgi no interesēm, izglītības, tautības, dzimuma u.c. apstākļiem):

  • Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas iniciatīva “Mēs Rēzeknei”, realizācija no 1. līdz 30. novembrim. Projekta iesniedzēja Iluta Oborenko
  • Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas iniciatīva ”Pašpārvaldes kauss 2017”, realizācija no 10. oktobra līdz 15. novembrim. Projekta iesniedzēja Elizabete Gaile
  • Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas iniciatīva “Eiropas valodu diena” , realizācija no 20. septembra līdz 10. oktobrim. Projekta iesniedzējs Reinis Grudinskis