Argumentācijas un loģikas kļūdu darbnīca

     9.novembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās un ar Latgales reģiona sociālo zinību, politikas un tiesību zinību skolotājiem un skolēniem tikās Rasmuss Filips Geks, Latvijas Debašu asociācijas “QUO tu domā?” valdes loceklis, domnīcas PROVIDUS pētnieks. 

     Argumentācijas un loģikas kļūdu darbnīcā tika sniegts ieskats argumentācijas, kritiskās domāšanas un loģikas kļūdu pamatprincipos. Tiks apskatīts, kā būvēt spēcīgi pamatotu argumentu, ko nozīmē kritiskā domāšana un kā darbojas zinātniskā metode, un kā šos rīkus izmantot argumentu veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Tika arī mācīts, kas ir pierādījumus, ar kuru palīdzību tiek pamatoti apgalvojumi, un kādas ir biežāk izplatītās loģikas kļūdas, kuras iezogas cilvēku argumentos. Uzsvars tika likts uz praktiskām, dzīvē pielietojamām prasmēm  ar debatēšanas metodes palīdzību.
Dalībnieki guva zināšanas par  vismaz 6 populārākajām loģikas kļūdām, patērējot medijus vai klausoties ziņas, kritiskāk vērtēs informāciju, ar kuru saskaras ikdienā, skolotājiem būs pieejams metodiskais materiāls un galda spēle, ko tālāk mācīt saviem skolēniem sociālo zinību, politikas un tiesību stundās.

IMG_0764IMG_0766