8.atklātā kulturoloģijas olimpiāde

12.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 8.atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12.klasēm. Olimpiādes tēma “Latviešu profesionālās mākslas attīstība no pirmsākumiem (19. gadsimta beigas) līdz 20. gadsimta beigām”. Pēc olimpiādes darbu izpildes skolēni devās uz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, tikās ar bērnu mākslas skolas vadītāju Kristīni Binduku.

Pateicamies  Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Nautrēnu vidusskolas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas kultoroloģijas skolotājiem un izglītojamiem par piedalīšanos olimpiādē. Paldies kulturoloģijas skolotāju MA vadītājai Janīnai Staudžai par olimpiādes norises un darbu izstrādes un vērtēšanas nodrošinājumu! Lepojamies ar 11.m2v klases skolnieces Kristīnes Rutkovskas (iegūta 2.vieta) un 10.m2h klases skolnieces Līgas Madaras Arcimovičas (iegūta Atzinība) panākumiem olimpiādē! Paldies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

IMG_1403IMG_1402