6.Latgales novada atklātā olimpiāde

4.janvārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 6.Latgales novada olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 5.-6.klašu skolēniem. Tajā piedalījās 177 skolēni no 55 izglītības iestādēm – Aglonas vidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Barkavas pamatskolas, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas, Ciblas vidsusskolas, Dagdas vidusskolas, Degumnieku pamatskolas, Dricānu vidusskolas, Dzelzavas pamatskolas, Ezernieku vidusskolas, Ērgļu vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas, Galēnu pamatskolas, Ilūkstes 1.vidusskolas, Indras pamatskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Jersikas pamatskolas, Jēkabpils pamatskolas, Kaunatas vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Kusas pamatskolas, L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas, Liezēres pamatskolas, Lubānas pamatskolas, Ludzas pilsētas vidusskolas, Madonas pilsētas vidusskolas, Maltas vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Mētrienas pamatskolas, Murmastienes pamatskolas, Nirzas pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Praulienas pamatskolas, Pušmucovas pamatskolas, Rekavas vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Riebiņu vidusskolas, Rikavas pamatskolas, Rožupes pamatskolas, Rudzātu vidusskolas, Rušonas pamatskolas, Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas, Salas vidusskolas, Salnavas pamatskolas, Šķaunes pamatskolas, Vārkavas vidusskolas, Verēmu pamatskolas, Viļakas pamatskolas, Viļānu vidussskolas, Zilupes vidusskolas un Žīguru pamatskolas. Pēc olimpiādes darbu veikšanas skolēni devās uz ARPC “Zeimuļs”, apmeklēja radošās darbnīcas.

Olimpiādi organizēja ģimnāzijas latviešu valodas un mākslu MK, ģimnāzijas metodiskais centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju MA, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi, ARPC “Zeimuļs”. Paldies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā, norises plānošanā, organizatorisko jautājumu risināšanā! Paldies visiem skolotājiem, kuri ieguldīja savu darbu skolēnu sagatavošanā, piedalījās olimpiādes darbu vērtēšanā!

IMG_0179IMG_0182IMG_0180
IMG_0184