Lepojamies ar sasniegumiem

2019./2020.mācību gada Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanas izglītojamo talantu attīstībai mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu grafika ietvaros no oktobra līdz pat aprīlim laiks ir bijis spraigs, intensīvs, ārkārtas situācijas laikā  valsts posma olimpiādes notikušas ķīmijā, ģeogrāfijā tiešsaistē, bet dažas no plānotajām aktivitātēm ārkārtas situācijas apstākļos tikušas atceltas. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 64 7.-12.klašu skolēni 

Lasīt tālāk →