Izlaidumi

Izlaidumi Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā: 12.klasēm – 8. jūnijā plkst. 18:00; 9. klasēm – 15. jūnijā plkst. 18:00

Baltie Pēdējā skolas zvana svētki

18.maijā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā izskanēja Baltie Pēdējā skolas zvana svētki 9.un 12.klašu skolēniem. Notika arī skolas pēdējā zvana svētki, veltīti vispārizglītojošo skolu 12.klašu skolēniem,  pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”. Šie jauniešu svētki tika  iezīmēti baltā krāsā, jo maijs Latvijā ir baltais ziedēšanas mēnesis. Gan daba, gan mūsu jaunieši atveras plaukstošai dzīvei. Arī Latvijā šis mēnesis iesākas 

Lasīt tālāk →

Akcija “Atpakaļ uz skolu”

11.maijā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās skolas absolvente, šobrīd Latvijas zvērinātā tiesu izpildītāja Iveta Kruka un viņas palīdze Līna Lontone. Tika stāstīts par zvērinātā tiesu izpildītāja darba pienākumiem un tiesībām, Zvērināto tiesu izpildītāju kolēģiju, darba ikdienu un šīs profesijas darba specifiku.

Laureāts 2018

2018.gada 10.maijā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā pasākumā “Laureāts 2018” tika sveikti Rēzeknes pilsētas, Latgales novada un valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātniskās pētniecības darba konferenču, konkursu laureāti, viņu skolotāji un vecāki. 2017./2018.m.g. pilsētas posmā ir gūtas 22 1.vietas, 23  2.vietas, 20 3.vietas un 8 atzinības, skolēniir guvuši panākumus reģionālajās atklātajās latviešu valodas un literatūras, valodu, angļu valodas, 

Lasīt tālāk →

Radošo darbu izstāde “Latvju rakstu zīmes un krāsu ritmi rokdarbos”

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā no 23. aprīļa līdz 31. maijam skatāma radošo darbu izstāde “Latvju rakstu zīmes un krāsu ritmi rokdarbos”. Izstādē eksponētas Rēzeknes sākumskolas 5. klašu meiteņu izšūtās grāmatzīmes un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 9. klašu skolnieču radošie darbi auduma apdrukas tehnoloģijā. Visus izstādes darbus vieno latviešu etnogrāfiskā raksta zīmes, kuras gan ierastā salikumā, 

Lasīt tālāk →