Ģimnāzijā viesojas Latvijas Okupācijas muzeja pārstāvji

aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. m2v, 12.v. , 12.m1 klašu skolēniem vēstures stundu vadīja Latvijas okupācijas muzeja lektore.       Prezentācijas laikā, kas bija veltīta Latvijas vēstures notikumiem no valsts dibināšanas 1918. gadā līdz Trešajai atmodai, skolēni atbildēja uz jautājumiem un iesaistījās diskusijā.       Nodarbības turpinājumā atmiņās par 1990. – 1991. gada notikumiem dalījās šo 

Lasīt tālāk →

Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā

20.aprīlī notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā. Konferences atklāšanā Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un sešu augstskolu rektori parakstīja memorandu par sadarbību skolēnu zinātniskās pētniecības darbības veicināšanā. Konferencē Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju pārstāvēja 9 pētniecisko darbu autori. Varam lepoties ar ģimnāzistu panākumiem, izcīnot 2.vietu latviešu valodniecībā (11.m2v klases skolniece Lāsma Mežale, darba vadītāja 

Lasīt tālāk →

Mācību satura apspriešanas reģionālais ieviešanas seminārs

24.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura apspriešanas reģionālais ieviešanas seminārs. Tajā piedalījās mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, Latgales plānošanas reģiona pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas projektā pārstāvētās pilotskolas, Latgales reģiona Valsts ģimnāzijas, pilotskolu kuratori, mācību jomu konsultanti. Semināra darba kārtībā tika rādīti projekta 

Lasīt tālāk →

Ģimnāzijā viesojas Arvīds Dravnieks

23.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās un ar ģimnāzistiem tikās Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks. Tika runāts par finanšu pratību, brīvā tirgus sabiedrību, mediju lietošanu un vēlēšanu pratību.

Informācijas diena 9.klašu skolēniem

18.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika informācijas dienas pasākums 9.klašu skolēniem. Pasākumā ar aizraujošu stāstu par iespējām, ko piedāvā ģimnāzija, tās īstenotajām izglītības programmām, ārpusstundu aktivitātēm, projektu un starptautiskos un izglītojošos braucienos gūtu pieredzi, par iespējām dziedāt jauktajā korī un vokālajā ansamblī, dejot tautu deju kolektīvā “Vadži”, apmeklēt dabaszinātņu skolas, eksperimentēt, aktīvi līdzdarboties jauniešu projektu iniciatīvās 

Lasīt tālāk →

Ģimnāzijā viesojas Austris Mailītis

13.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās arhitekts Austris Mailītis. Arhitektu Austri Mailīti gribas saukt par arhitektu-filosofu, jo te tūlīt tiks Rīgā pārbūvēta Mežaparka Dziesmusvētku estrāde – idejas tai meklētas latviešu tautasdziesmās, bet Ķīnā nupat uzcelts “Lidojošo mūku teātris”, kas izvirzīts arī Latvijas Arhitektūras gada balvai 2017, un tā ir būve, kas apvieno dabas dzīvību, skatuves mākslas un 

Lasīt tālāk →

8.atklātā kulturoloģijas olimpiāde

12.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 8.atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12.klasēm. Olimpiādes tēma “Latviešu profesionālās mākslas attīstība no pirmsākumiem (19. gadsimta beigas) līdz 20. gadsimta beigām”. Pēc olimpiādes darbu izpildes skolēni devās uz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, tikās ar bērnu mākslas skolas vadītāju Kristīni Binduku. Pateicamies  Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Krāslavas 

Lasīt tālāk →

Reģionālā vācu valodas olimpiāde 8.klasēm

11.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā noritēja reģionālā vācu valodas olimpiāde 8.klasēm. Lepojamies ar 8.m3 klases skolnieka Huberta Zimacka (skolotāja Ginta Lubgāne) panākumiem un iegūto 2.vietu! Paldies vācu valodas skolotāju MA vadītājai Marijai Viškerei par ieguldīto darbu olimpiādes norises, olimpiādes darbu izstrādes un vērtēšanas darbā!

Atklātā ķīmijas olimpiāde

6.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem. Tajā piedalījās 110 skolēni, pārstāvot 22 izglītības iestādes. Olimpiādes organizēšanā piedalījās Rēzeknes pilsētas ķīmijas skolotāju MA vadītāja Irina Matule, ķīmijas olimpiādes uzdevumus sastādīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka. Pateicamies Dagdas vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Galēnu pamatskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Jaunsilavas pamatskolas, 

Lasīt tālāk →