Pasākumi izglītojamo talantu attīstībai

Mācību olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2017./2018.m.g., sākot ar novembra mēnesi līdz pat aprīļa beigām, piedāvā iespēju izglītojamajiem piedalīties daudzās mācību priekšmetu olimpiādēs ģimnāzijas posma, pilsētas, novada un valsts posmā. Olimpiādes tiek organizētas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. Jau oktobra mēnesī ģimnāzijā ir noritējusi angļu 

Lasīt tālāk →

Radošo darbu konkurss Latgales reģiona skolēniem

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija jau trešo gadu organizē radošo darbu konkursu 7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem “Latgale Latvijā”. Konkursa mērķis – attīstīt skolēnu radošās rakstīšanas iemaņas, stiprināt tēvzemes mīlestību, veicināt patriotisma jūtas un atbildību par savu novadu, valsti. Sadarbības partneris RSEZ SIA “Verems” sniedz iespēju apbalvot konkursa uzvarētājus ar vērtīgām balvām, konkursa uzvarētāji tiek aicināti uz konkursa noslēguma 

Lasīt tālāk →

Sacensības krosā

8.oktobrī Daugavpillī notika atlases sacensības ISF Pasaules skolu čempionātam vieglatlētikas krosā 2018.gada Francijā, Parīzē, kur mūsu skolas meiteņu komanda ieguva 5.vietu (Sintija Reble 8m3, Viktorija Reble 8m3, Beatrise Bikovska 8m3, Lauma Skarbinīka 9m1, Kristiāne Laganovska 9m2) un zēnu komanda ieguva 3.vietu (Jānis Seņkāns 11m1h, Dairis Caunītis Augstkalns 10m1v, Arnolds Gudkovs 11m1h, Armands Vēkšējs 8m3). Jānis 

Lasīt tālāk →

Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir viena no 100 pilotskolām Latvijā, vienīgā valsts ģimnāzija Latgales plānošanas reģionā, kura uzsākusi aktīvu darbu projektā, tās pedagogiem piedaloties apmācību semināros, organizējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus, apgūstot starpdisciplinārās prasmes, veidojot darba grupas, apmeklējot “Skola 2030” rīkotās konferences ar mērķi sagatavot pedagogus mācīšanas pieejas maiņai, sadarbojoties caurskatīt mācību saturu un pieeju 

Lasīt tālāk →